ARCHIV NOVINEK

Erasmus+

Erasmus+ je program EU na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě.

Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Zároveň přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Žákům i pracovníkům školy poskytuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní vazby.

Při realizaci všech aktivit programu budou naplňovány a aktivně podporovány priority programu stanovené Evropskou komisí: 

Projekty školy

Projekt 2021-1-CZ01-KA122-VET-000017312  "Multikulturní péče očima rovných příležitostí". Projekt je řešen v období 1. 10. 2021 až 31. 3. 2023.

Cíle projektu: 

Mobility v rámci projektu:  

Název mobility Výběrové řízení Přihláška
Mobilita žáků - pracovní stáž  Výběrové řízení  Přihlášení do 28. 2. 2022
Mobilita pracovníků - stínování   Výběrové řízení  Přihlášení do 28. 2. 2022
Mobilita pracovníků - jazykový kurz  Výběrové řízení  Přihlášení do 10. 2 2022

Projekt je financován ze zdrojů EU. 

Projekt 2021-1-CZ01-KA120-VET-000046165 Akreditace Erasmus+ v rámci odborného vzdělávání a přípravy. Akreditace je udělena na období 1. 2. 2022 až 31. 12. 2027.

V rámci akreditace je možné podávat zjednodušené žádosti o grant, ze kterého je možné financovat mobility pracovníků a žáků všech oborů naší školy. 

Cíle projektu: 

Mobility v rámci projektu: 

V tuto chvíli je podávána žádost o mobility na následující období. 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801