Novinky

22.10.2019 Záloha na lyžařský kurz
Žáci prvních ročníků absolvují týdenní lyžařský výcvikový kurz. Do 22. října je potřeba podat přihlášku a uhradit zálohu. Základní informace jsou uvedeny v přiloženém letáku viz odkaz, žáci dále obdrželi přihlášky k vyplnění.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/803_lyze_19-20.pdf

22.10.2019 Burza škol
Jihočeská hospodářská komora pořádá dne 22. října 2019 ve Všesportovní hale, 38101 Český Krumlov, Chvalšinská 111 Burzu škol. Těšíme se na setkání s vámi nejen na Burze škol, ale i na dalších akcích jako např. Vzdělání a řemeslo, Dny otevřených dveří, Dny řemesel, které jsou určeny právě žákům 9. tříd a jejich rodičům.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/805_burza_skol_19.pdf

14.10.2019 První místo v soutěži Jihočeská sestřička
Letošní ročník tradiční odborné soutěže Jihočeská sestřička, kterou organizují Jihočeské nemocnice ve spolupráci s Jihočeským krajem, je minulostí. V kategorii vyšších odborných zdravotních škol a vysokých škol zvítězil tým kapitána Josefa Diviše - SZŠ a VOŠZ České Budějovice, v kategorii středních zdravotních škol tým kapitána Filipa Richtera - SOŠZ a SOU Český Krumlov. Soutěž se konala 12. října v Nemocnici Tábor. Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/25253-soutez-jihoceska-sestricka-ma-viteze-je-jim-budejcky-tym-josefa-divise.html?utm_source=copy
Odkaz: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/25253-soutez-jihoceska-sestricka-ma-viteze-je-jim-budejcky-tym-josefa-divise.html

1.10.2019 Daně a cla do škol
Finanční správa ČR společně s Celní správou ČR připravily vzdělávací projekt, který pomůže zlepšit povědomí o významu daní a cel, a také o praktické funkci těchto nástrojů státního rozpočtu. Celý leták viz odkaz, webové stránky tohoto projektu otevřete na adrese www.finfoveskole.cz. Odkaz na stránku projektu bude trvale umístěn na stránkách školy Výuka/Kariérové poradenství - Daně a cla.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/806_dane_a_cla.docx

16.9.2019 Volno pro žáky
Na pondělí dne 16. 9. 2019 ředitelka školy vyhlásila volno pro žáky z organizačních důvodů.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/798_volno_16._9..pdf

2.9.2019 Zahájení školního roku
Zahájení školního roku - pondělí 2. září 2019 od 8:00 hodin v hlavní budově školy (Tavírna 342).

16.7.2019 Termíny MZ a ZZ - září
Termíny maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek v září jsou uvedeny v souborech v dolní části stránky Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky. Žáci, konající závěrečnou zkoušku v září, vyplní přihlášku k opravné nebo náhradní závěrečné zkoušce, kterou podají na studijní oddělení nebo e-mailem na adresu koubova@zdravkack.cz nejpozději měsíc před konáním závěrečné zkoušky. Přihláška je ke stažení na stránce Úřední deska/Tiskopisy, žádosti.

3.7.2019 ISIC
Vážení rodiče, žáci školy, rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako průkaz využitelný pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech. Více viz přiložený dopis a formulář Žádost o vystavení průkazu, který je ke stažení viz Úřední deska/Formuláře, tiskopisy. V prvním týdnu nového školního roku budou průkazy objednány, připravte si proto 290,- Kč, průkazové fotografie pošlete na dominova@zdravkack.cz nebo budou pořízeny ve škole a vyplňte Žádost o vystavení průkazu.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/797_dopisisic.pdf

2.7.2019 Úřední hodiny- kancelář školy
Během prázdnin bude provoz kanceláře školy v čase 7:30 - 12:30.

1.7.2019 Oznámení žákům stavebních oborů
Odměny a stipendijní příspěvky pro žáky stavebních oborů (SO1 a SO2) budou za měsíc červen 2019 vypláceny ve středu 10. 7. 2019 v době od 6:00 hodin do 17:00 hodin na SPV.

24.6.2019 Předávání výučních listů
Zveme všechny na slavnostní předávání výučních listů dne 24. června 2019 v 10:00 v Synagoze ČK. Řemeslníci stavebních oborů, kuchaři-číšníci či prodavači, profese, které jsou v současnosti "nedostatkovými". Věříme, že všichni absolventi, a i ti, kteří budou ještě ve studiu pokračovat a zvyšovat či rozšiřovat si svou odbornost, najdou skvělou práci a budou v profesním i osobním životě spokojeni.

24.6.2019 Schůzka s rodiči
Dne 24. června od 16:30 proběhne schůzka s rodiči budoucích 1. ročníků. Dozvíte se vše, co potřebujete vědět o studiu vašich dětí na naší střední škole.

29.5.2019 Další kolo přijímacího řízení
Ředitelka školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro učební i maturitní obory (viz přiložené soubory).
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/793_prijimaci-rizeni-3-kolo.pdf

24.5.2019 Předávání maturitních vysvědčení
Srdečně zveme všechny na předávání maturitních vysvědčení dne 24. května 2019 od 10 hodin v Synagoze Český Krumlov.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/787_synagoga_-_kveten.pdf

20.5.2019 Výsledky 2. kola přijímacího řízení
Výsledky 2. kola přijímacího řízení viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/789_2._kolo_prij-rizeni.pdf

13.5.2019 Zahájení rekonstrukce střechy
Dne 13. května budou zahájeny práce na rekonstrukci střechy. Upozornění pro všechny: dbejte zvýšené opatrnosti při vstupu do budovy, respektujte bezpečnostní a organizační pokyny.

10.5.2019 Berufsfachschule Passau /BY
Součástí projektu Jazykového kompetenčního centra pro němčinu a češtinu je i výměnný seznamovací program. Naši studenti navštíví studenty v Bavorsku a naopak, studenti z Bavorska přijedou k nám do Čech. Během akce se studenti setkají s studenty z bavorské školy, kteří se tam učí češtinu. Na pátek 10. května 2019 je naplánována exkurze německých studentů do Českého Krumlova. Celý program je Úřední deska/Projekty školy

29.4.2019 Výsledky přijímacího řízení - maturitní obory
Seznam přijatých uchazečů na obory Praktická sestra a Sociální činnost viz odkaz zde a také Pro uchazeče/Přijímací řízení SOŠZ
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/781_seznam_prijatych_se_a_sc_2019.pdf

28.4.2019 Volno pro žáky
V souladu s § 24 odst. 2 zák. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 z organizačních důvodů (jednotné zkušební schéma MZ jaro 2019 a realizace oprav) volno pro žáky střední školy na 2.5. 2019 a 3. 5. 2019. Školní jídelna bude v provozu.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/780_reditelske_volno_-_kveten.pdf

23.4.2019 Výsledky přijímacího řízení pro obory H
Výsledky přijímacího řízení pro obory H (učební obory) - viz odkaz níže nebo Pro uchazeče/Přijímací řízení pro SOU. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. V prvním kole tedy do  9. 5. 2019.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/779_prijimaci_rizeni_19-20.pdf

16.4.2019 Informace o prospěchu
Pedagogická rada a třídní schůzky formou informačního odpoledne proběhnou dne 16. dubna. Rodiče zveme od 16:00 hodin do 18:00.

5.4.2019 Poslední zvonění
Pasováním žáků 3. ročníku na mazáky začalo období maturitních zkoušek. Již příští týden čtvrťáci píší písemné práce z českého jazyka a cizího jazyka. Následuje praktická profilová zkouška, začátkem května písemná část jednotné maturitní zkoušky a v druhé polovině května maturitu završuje blok dílčích zkoušek ústní část. Konkrétní termíny jsou uvedeny Výuka/Maturitní zkouška/Termíny.

2.4.2019 VELETRH PRÁCE
Hledáte práci? Zjišťujete, ve které firmě budete mít nejlepší uplatnění? JSRLZ ve spolupráci s JHK v rámci programu FLEXISTRART pořádají VELETRH PRÁCE v prostorách naší školy. Přijďte se dohodnout, přijďte se inspirovat.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/777_veletrh_prace_2019.pdf

19.3.2019 Jeden svět 2019
Dne 19. března žáci 2. ročníků ZA a SČ uvidí dokumenty, které oslavují lidskou rozmanitost, svébytnost, originalitu a vůli žít si po svém. Protagonisté filmů na festivalu Jeden svět 2019 / One World 2019 si jdou svou cestou a objevují nové způsoby života, ať už v útěku do přírody nebo v na první pohled bizarním soužití se silikonovou pannou. Možná vás pobaví, možná inspirují, možná lehce šokují, možná připomenou váš vlastní příběh, a možná ve vás probudí chuť žít trochu jinak a neohlížet se tolik na to, co si myslí ostatní.(Vstupné 50,- Kč)
Odkaz: https://www.jedensvet.cz/2019

8.3.2019 Baristický kurz
V pátek 8. března žáci 3. ročníku oboru Kuchař-číšník, kteří mají zájem rozšířit své odborné znalosti pod vedením lektorů-specialistů, absolvují baristický kurz ve FineFoodAcademy.
Odkaz: https://www.ffacademy.cz

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801