Novinky

31.3.2020 Předávání dokumentů
Pro předávání papírových a jiných listinných zásilek byla stanovena pravidla, viz přiložený soubor.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/827_listiny.pdf

12.3.2020 Zpráva pro žáky
V době mimořádného opatření vám učitelé zprostředkují materiály a podporu k samostudiu v elektronické podobě. Jejich odesílání bude probíhat komunikačními systémy KOMENS v programu Bakaláři, MOODLE, Microsoft Office 365 TEAMS nebo mailovou komunikací. Zaměřte svoji pozornost na tyto informační kanály a plnění úkolů v jednotlivých předmětech. V případě dlouhodobého uzavření škol jsem učitelům doporučila žákovské práce klasifikovat. Dále vám doporučuji omezit v době kulminace šíření koronaviru pohyb v místech, jako jsou velká nákupní centra, společenská zařízení, přeplněné dopravní prostředky a uzavřené prostory s velkým počtem osob. Ředitelka školy

11.3.2020 Zrušení výuky pro žáky
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. (Platí pro teoretickou i praktickou výuku do odvolání - sledujte stránky školy.)

11.3.2020 Informace ředitelky školy
Informace k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnictví k uzavření škol Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost při vzdělávání. Opatření se týká prezenčního vzdělávání. Škola připravuje nástroje „distančního vzdělávání“. O využití těchto nástrojů budete informováni na webových stránkách školy a na Nástěnce v aplikaci Bakaláři, ke kterému máte přístup s uživatelským jménem a heslem. (Z prohlížeče ze stránek školy nebo na adrese bakalari.zdravkack.cz.)

10.3.2020 KORONAVIRUS
VZHLEDEM K NEUSTÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ A MĚNÍCÍ SITUACI SLEDUJTE NEJAKTUÁLNĚJŠÍ INFORMACE NA STRÁNKÁCH MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ. (www.mzcr.cz) Čtěte Mimořádná opatření: Ministerstvo zdravotnictví vydalo nové mimořádné opatření týkající se karantény osob, které se vracejí z Itálie S ohledem na dotazy ze škol, které se týkají návratu žáků z individuálních zahraničních cest uvádíme následující pokyny a informace, vyplývající z jednání krizové pracovní skupiny Jihočeského kraje ze dne 2. 3. 2020. Pokud se žák či pedagog školy vrací z individuální zahraniční cesty z rizikové oblasti, kterou nepořádala Vaše škola, je vhodné a doporučující s ohledem na vývoj zdravotní situace v České republice, aby takový žák či pedagog strávili alespoň jeden týden v domácím prostředí. A to i bez projevujících se příznaků. Po návratu ze zahraničí kontaktuje vracející se osoba Krajskou hygienickou stanici (387 712 210, 387 712 320) a konzultuje s ní, ze které oblasti se vrací a zda má příznaky choroby. Pokud příznaky má ihned po návratu, kontaktuje osoba svého lékaře (mimo pracovní dobu kontaktuje lékaře na infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656), který nařídí karanténu, tu jistě také doporučí KHS. Pokud příznaky nejsou je vhodné a doporučující, jak uvedeno výše, využít týden v domácím prostředí, neboť může být reálný předpoklad, že se mohou příznaky ještě objevit. Tím se předejte případnému rozšiřování viru formou přenosu bez příznaků.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/825_letak_koronavirus.pdf

6.3.2020 DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
V pátek 6.3. navštíví třídy SE1, SČ1 a SČ3 divadelní představení v městském divadle. Divadlo začíná v 8.30, končí v 10 hodin. Vstupné činí 80 Kč. Po skončení jdou žáci zpět do školy na výuku. Toto představení divadla SemTamFór Praha netradičně a poutavě převypráví známé řecké báje – Daidalos a Ikaros, Prométheus, Orfeus, Sisyfos, Filemon a Baucis a Potopa. Představitelé divadelních rolí ukazují moc a slabost řeckých bohů a bájných hrdinů. Představení je doplněním výuky předmětů Český jazyk a literatura a Dramatická výchova. (EMa)

2.3.2020 Soutěž v První pomoci
Žáci třídy SE2 musí zvládnou první pomoc. Formou soutěže dokáží, že umí zvládnou krizové situace spojené se zraněním či náhlou nevolností. Propozice soutěže viz odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/822_pp-_skolni_kolo.pdf

27.1.2020 Pololetní pedagogická rada
V pondělí 27. ledna 2020 od 14:15 se koná pololetní pedagogická rada. Uzavření pololetní klasifikace je do čtvrtku 23. ledna.

23.1.2020 Den otevřených dveří
Zveme všechny uchazeče o studium na Den otevřených dveří dne 23. ledna 2020 od 14:00 do 17:00 hodin.

6.1.2020 Zahájení výuky 2020
Výuka po vánočních prázdninách začíná dne 6. ledna (pondělí), je to sudý týden, teoretická výuka SO1, KP1, SO2.

17.12.2019 Ježíšek v útulku
Třída SČ 1 navštíví psí útulek v Českém Krumlově. Pokud chcete zvířatům přinést něco z uvedených věcí a krmení, o předání se informujte u Mgr. Kolářové.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/814_utulek.jpg

11.12.2019 Den řemesel
Zveme všechny žáky základních škol, všechny starší uchazeče o řemeslo, práci ve službách a ve zdravotnictví k návštěvě školy Pod Kamenem (u kruhového objezdu Na Trojici). Dny řemesel se uskuteční dopoledne od 8:30 do 14:00 hodin ve dnech 11. a 12. prosince 2019. Více viz přiložený odkaz.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/812_den_remesel.pdf

10.12.2019 Vídeň-změna termínu a ceny
Prohlídka historického jádra, návštěva významných objektů, atmosféra vánočních trhů - jedeme do Vídně dne 12. 12. 2019 a cena se snižuje na 640,- Kč. Přihlášky u Mgr. Kubákové Evy.

4.12.2019 Volejbalový turnaj
Tradiční volejbalový turnaj mezi třídami startuje již 4. 12. 2019. Sledujte rozpisy jednotlivých zápasů - také zde viz odkaz zde.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/811_volejbal.pdf

21.11.2019 Den otevřených dveří
Zveme všechny uchazeče o vzdělání, žáky i rodiče k návštěvě školy dne 21. listopadu v čase od 14:00 do 17:00 hodin. Přijďte se podívat, přijďte si pro odpovědi na vaše otázky, přijďte si pro inspiraci, jakým směrem nasměrovat kariéru.

14.11.2019 Třídní schůzky
Dne 14. listopadu se konají třídní schůzky a informační odpoledne v čase od 16:00 do 18:00 hodin.

6.11.2019 Informace ke stávce
Provoz školy nebude omezen. INFORMACE MŠMT KE STÁVCE ČMOS PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ jsou uvedeny na stránkách MŠMT a stránkách školských odborů viz odkaz níže.
Odkaz: https://skolskeodbory.cz

31.10.2019 Ředitelské volno pro žáky
V souladu s § 24 odst. 2 zák.56L/2O04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 volno pro žáky ve dnech 31. října a 1. listopadu 2019 z provozních důvodů.

22.10.2019 Záloha na lyžařský kurz
Žáci prvních ročníků absolvují týdenní lyžařský výcvikový kurz. Do 22. října je potřeba podat přihlášku a uhradit zálohu. Základní informace jsou uvedeny v přiloženém letáku viz odkaz, žáci dále obdrželi přihlášky k vyplnění.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/803_lyze_19-20.pdf

22.10.2019 Burza škol
Jihočeská hospodářská komora pořádá dne 22. října 2019 ve Všesportovní hale, 38101 Český Krumlov, Chvalšinská 111 Burzu škol. Těšíme se na setkání s vámi nejen na Burze škol, ale i na dalších akcích jako např. Vzdělání a řemeslo, Dny otevřených dveří, Dny řemesel, které jsou určeny právě žákům 9. tříd a jejich rodičům.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/805_burza_skol_19.pdf

14.10.2019 První místo v soutěži Jihočeská sestřička
Letošní ročník tradiční odborné soutěže Jihočeská sestřička, kterou organizují Jihočeské nemocnice ve spolupráci s Jihočeským krajem, je minulostí. V kategorii vyšších odborných zdravotních škol a vysokých škol zvítězil tým kapitána Josefa Diviše - SZŠ a VOŠZ České Budějovice, v kategorii středních zdravotních škol tým kapitána Filipa Richtera - SOŠZ a SOU Český Krumlov. Soutěž se konala 12. října v Nemocnici Tábor. Zdroj: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/25253-soutez-jihoceska-sestricka-ma-viteze-je-jim-budejcky-tym-josefa-divise.html?utm_source=copy
Odkaz: https://www.budejckadrbna.cz/zpravy/zdravi/25253-soutez-jihoceska-sestricka-ma-viteze-je-jim-budejcky-tym-josefa-divise.html

1.10.2019 Daně a cla do škol
Finanční správa ČR společně s Celní správou ČR připravily vzdělávací projekt, který pomůže zlepšit povědomí o významu daní a cel, a také o praktické funkci těchto nástrojů státního rozpočtu. Celý leták viz odkaz, webové stránky tohoto projektu otevřete na adrese www.finfoveskole.cz. Odkaz na stránku projektu bude trvale umístěn na stránkách školy Výuka/Kariérové poradenství - Daně a cla.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/806_dane_a_cla.docx

16.9.2019 Volno pro žáky
Na pondělí dne 16. 9. 2019 ředitelka školy vyhlásila volno pro žáky z organizačních důvodů.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/798_volno_16._9..pdf

2.9.2019 Zahájení školního roku
Zahájení školního roku - pondělí 2. září 2019 od 8:00 hodin v hlavní budově školy (Tavírna 342).

16.7.2019 Termíny MZ a ZZ - září
Termíny maturitních zkoušek a závěrečných zkoušek v září jsou uvedeny v souborech v dolní části stránky Maturitní zkoušky a Závěrečné zkoušky. Žáci, konající závěrečnou zkoušku v září, vyplní přihlášku k opravné nebo náhradní závěrečné zkoušce, kterou podají na studijní oddělení nebo e-mailem na adresu koubova@zdravkack.cz nejpozději měsíc před konáním závěrečné zkoušky. Přihláška je ke stažení na stránce Úřední deska/Tiskopisy, žádosti.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Výzva Asociace zdravotnických škol docx 16 kB 16.3.2020
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801