ARCHIV NOVINEK

Novinky

Třídní schůzky a informační odpoledne
22. 11. 2022
Dne 22. 11. 2022 proběhne informační odpoledne k výsledkům studia, chování, plánovaným akcím školy apod. Zveme všechny zákonné zástupce v čase od 16:00 do 18:00, k dispozici budou všichni pedagogové, rozpis učeben bude u hlavního vstupu do budovy Tavírna.
Den otevřených dveří
18. 11. 2022
Přijďte do školy! Přijďte zjistit vše o studiu jednotlivých oborů, přijďte si prohlédnou školu a její zázemí! Dne 18. 11. zveme všechny zájemce o studium na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v čase od 14:00 do 17:00 hodin v budově na Tavírně. Pro prohlídku odloučených pracovišť volejte na č. 735 178 260.
Odkaz: /informace-o-skole-a-prohlidka-skoly-108
Lyžařský výcvikový kurz
26. 10. 2022
(LVK) je naplánován na 16. - 20. 1. 2023. Ubytování bude v hotelu Element ve dvoulůžkových pokojích pod Kramolínem. Zájemci hlaste se v kabinetu TV. Cena za ubytování včetně stravy vyjde na 6640,-, cena skipasu na 1569,-. Lyže si žáci zajistí sami včetně potvrzení o seřízení. LVK je součástí ŠVP, zálohu 4000,- Kč je nutné přinést do konce listopadu do kabinetu TV. Po zjištění zájmu žáků budou upřesněny všechny ostatní body LVK včetně programu a dopravy.
Poznávací zájezd do Berlína - změna
25. 9. 2022
Oznámení pro žáky: změna času odjezdu, nově je odjezd 30. 9. 2022 v 6:00 ráno od školy, sraz 15 minut před odjezdem
Zahájení školního roku 2022/2023
1. 9. 2022
Zahájení školního roku pro všechny žáky školy se koná 1. září 2022 v 8:00 hodin v budově Tavírna 342 (hlavní budova školy). Těšíme se na nové zážitky, poznatky a spolupráci s žáky i rodiči. Všem přejeme hodně úspěchů a radostí při vzdělávání. Základní informace o organizaci školního roku 22/23 najdete v záložce VÝUKA/ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU. Informace ke stravování a ceně obědů VÝUKA/STRAVOVÁNÍ.
Provozní doba o prázdninách
1. 7. 2022
Provozní doba o prázdninách - viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1048_provozni_doba_o_prazdninach.pdf
Vyplacení odměn žákům
30. 6. 2022
Odměny a stipendia za červen budou žákům vyplaceny v termínech 11. až 15.7. vždy od 7:00 -11:00 a 12:00 -14:00 hod, dále potom na telefonickou domluvu - tel. 602425177, 723866863.
Pozvánka na předávání výučních listů
27. 6. 2022
Zveme žáky, rodiče, kolegy z provozoven a organizací na slavnostní předávání výučních listů dne 27. června v 10:00 v prostorách Synagogy v Českém Krumlově (u Soudu CK).
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1041_predavani_-ucni.pdf
Pozvánka -Paměť národa
27. 6. 2022
Zveme všechny na slavnostní veřejnou prezentaci projektu Příběhy našich sousedů v pondělí 27. 6. 2022 od 17:00 hodin v Městském divadle, v rámci které budou prezentovat i naši žáci.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1043_pamet_naroda_-_pozvanka.pdf
Odhlášení obědů
20. 6. 2022
Informace pro žáky a rodiče: Z důvodu letních prázdnin, upozorňuji žáky SOU a ZŠ, že možnost odhlášení stravy na poslední týden školní docházky je do 24.6.2022. Na pozdější odhlášení již nebude brán zřetel. Vedoucí dodavatelské jídelny
Schůzka s rodiči žáků budoucích 1. ročníků
7. 6. 2022
Podrobné informace o organizaci a průběhu výuky budou žákům i rodičům sděleny na schůzce v úterý 7. 6. 2022 v 16:30 hod. v budově školy na Tavírně. Jste srdečně zváni.
Pozvánka na předávání maturitních vysvědčení
26. 5. 2022
Srdečně zveme na slavnostní ukončení studia maturitního ročníku dne 27. května 2022
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1032_predavani_matur._vysv..jpg
Další kolo přijímacího řízení
6. 5. 2022
Ředitelka školy vyhlašuje další kolo přijímacího řízení - volná místa do učebních oborů viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1029_prijimaci_rizeni_-_2._kolo_-_ucebni_obory.pdf
SE 4 končí studium
28. 4. 2022
Poslední zvonění spojené s pasováním 3. ročníku na maturanty proběhne v pátek v hale v 8:30. Pedagogická rada pro SE4 je ve čtvrtek v 15:00 hodin.
Výsledky 1. kola přijímacího řízení- obor M
28. 4. 2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení obor M (Praktická sestra)
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1028_vysledky_pr-s_body.pdf
Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory H
26. 4. 2022
Výsledky 1. kola přijímacího řízení - obory H - viz odkaz
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/1023_obory_h_-1._kolo_prijimaciho_rizeni.pdf
Třídní schůzky a informační odpoledne
12. 4. 2022
V úterý 12. dubna 2022 od 16:00 do 18:00 hodin budou probíhat třídní schůzky a informační odpoledne zaměřené na studijní výsledky žáků. Pedagogové vás seznámí s plánovanými akcemi školy, zodpoví vaše dotazy k Erasmu, praktické výuce apod. Rozpis učeben a pedagogů pro jednání bude umístěn ve vestibulu školy a na jednotlivých patrech. Zveme všechny rodiče a zákonné zástupce do školy.
Přihlášky na stáž do Španělska - Erasmus
31. 1. 2022
Vybraní žáci se budou účastnit pracovních stáží ve čtyřech různých zařízeních, kde budou provádět praktické úkony, které se v rámci teoretické přípravy naučili. Zájemci z řad žáků oborů SE, SČ a OŠ vyplní Přihlášku k výběrovému řízení a odevzdají do 28. 2. 2022 (nejpozději). Vše o kritériích, vlastních mobilitách a přihláška jsou viz odkaz zde.
Odkaz: /erasmus-140
První pololetí u konce
21. 1. 2022
Klasifikační porada se koná dne 25. ledna 2022, ukončení hodnocení 1. pololetí dne 21. ledna 2022, jednodenní pololetní prázdniny dne 4. února 2022 (pátek).
Den otevřených dveří - leden
4. 1. 2022
Vážení zájemci o studium, vážení rodiče, s ohledem na situaci s omikron variantou covidu, jsme se rozhodli v lednu nepořádat klasický den otevřených dveří. V každém případě rádi přivítáme všechny zájemce o prohlídku školy v individuálním režimu, odpovíme na Vaše dotazy, stačí se telefonicky domluvit na čísle 380711359 (studijní oddělení). Pro všechny jsou dále na stránce Pro uchazeče uvedeny základní informace o škole a o vyučovaných oborech, také virtuální prohlídka hlavní budovy. Informace budou průběžně doplňovány i podle vašich požadavků. Vše o přijímacím řízení, přijímací zkoušce, sledujte v sekci Pro uchazeče.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/988_studium_22-23.docx
Zahájení výuky v novém roce
3. 1. 2022
Zahájení výuky v novém roce je dne 3. ledna 2022 podle stálého rozvrhu, popřípadě suplování. Žáci oboru Kuchař-číšník mají rovněž výuku podle stálého rozvrhu, v případě změny budou kontaktováni TU nebo UOV. Úspěšný a klidný rok 2022 všem!
Novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem a povinné očkování proti nemoci
3. 1. 2022
Dne 10. 12. 2021 byla schválena novela vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, která nově zavádí i povinné očkování proti nemoci covid–19 pro některé skupiny osob: mezi tyto povinné skupiny osob patří také osoby připravující se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osoby připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě jinými slovy: musí být očkováni také všichni žáci a studenti před nástupem na praxi konané v rámci vzdělávání, pokud se připravují na: Výkon odborné činnosti v sociálních službách u poskytovatele sociálních služeb Výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb Dokončené očkování musejí tito žáci nebo studenti mít podle vyhlášky do 28. 2. 2022. Pro školy, jejichž žáků nebo studentů se povinné očkování týká, připravujeme podrobnější informaci ohledně právních souvislostí této povinnosti.
Odkaz: https://www.zdravkack.cz/data/soubory/984_povinne_ockovani.pdf
Karanténa třídy SE1
23. 11. 2021
Ve škole bylo potvrzeno onemocnění COVID-19 u studentky 1. ročníku praktická sestra. Do karantény musí všechny děti a dospělí, kteří byli s nemocnou dne 22. 11. 2021 v rizikovém kontaktu. Karanténa trvá 14 dní od posledního kontaktu s pozitivní osobou, tj. do 6. 12. 2021. (Karanténa neplatí pro žáky s ukončeným očkováním a proděláním Covidu do 180 dní.) Karanténu lze zkrátit absolvováním PCR testu po 5 až 7 dnech od 22. listopadu. V případě, že PCR test bude 5. – 7. den od posledního kontaktu s nemocným negativní a dítě nebude mít covidové potíže, lze karanténu ukončit, nejdříve však 29. 11. 2021. Všechny osoby v rizikovém kontaktu obdrží SMS s informací setkání dítěte s covid pozitivním nemocným a odkazem na sebetrasování. Pokud si neprovedou sebetrasování, zavolá jim pracovník externího call centra a vše o karanténě vysvětlí. Stejná opatření platí i pro dospělé, včetně PCR testu. SLEDUJTE POKYNY K VÝUCE A ROZVRH PRO DISTANČNÍ VÝUKU ŽÁKŮ V KARANTÉNĚ
Třídní schůzky 23. 11.
22. 11. 2021
Vážení rodiče a přátelé školy, pro vstup do školy za účelem třídních schůzek musí osoby nad 18 let dokládat dokončené očkování (nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu) nebo prodělanou nemoc (od laboratorního potvrzení pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní). Prosíme o dodržování pravidel respirační hygieny (dezinfekce rukou, rozestupy, respirátory). S rodiči, kterým současná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví neumožňují osobní přítomnost na třídních schůzkách, se učitelé spojí telefonicky v nejkratší možné lhůtě. Děkujeme za pochopení. (Třídní schůzky jsou od 16:00 do 18:00)
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
19. 11. 2021
Zveme všechny na Den otevřených dveří, který proběhne v hlavní budově školy dne 19. 11. 2021. Prohlídku odloučených pracovišť je potřeba domluvit individuálně na telefonu 380 715 409. Skupiny žáků ze základních škol očekáváme od 9:00 hodin (zástupce základních škol prosíme o informaci o velikosti skupiny a předpokládaném čase příchodu) a žáky i rodiče pak individuálně od 13:00 do 17:00 hodiny. Protiepidemická opatření budou dle platných vládních opatření pro konkrétní období.
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801