ARCHIV NOVINEK

Výsledky příjímacího řízení - 1. kolo 

zde

Informace pro přijímací řízení ke studiu 22/23 

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 takto:

  1. Obor vzdělávání 53-41-M/03 Praktická sestra, denní studium
  1. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání
  2. Bodové hodnocení:

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

Uchazeč odevzdá ředitelce SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342 přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022.

Přihlášky ke studiu na stránkách CERMATu  ke stažení zde

Termíny přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška se koná ve dnech – 12. a 13. dubna 2022

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů.

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky a případně dále výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury


Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Obory středního vzdělání s MZ:

do 28. dubna 2022 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna, resp. 2. května 2022 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy

Obory středního vzdělání s výučním listem:

od 22. dubna do 30. dubna 2022


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.


Přijímání uchazečů - cizinců

Uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona), se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u těchto osob ověří rozhovorem.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky uchazečů, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury, vytváří redukované pořadí všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání na základě hodnocení zkoušky z matematiky a dalších kritérií přijímacího řízení, která neověřují znalost českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Převod průměrného prospěchu za pololetí na body pdf 93 kB 7.2.2021
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801