Sociální partnerství školy

Naše škola spolupracuje s řadou firem a organizací v regionu Český Krumlov. 

www.nemck.cz

Spolupráce s Nemocnicí Český Krumlov trvá od založení naší školy. Žáci a žákyně studijního oboru Zdravotnický asistent zde absolvují praktické vyučování pod vedením odborných učitelek. Zaměstnanci jednotlivých oddělení jsou k našim žákům vždy vstřícní a ochotni kdykoli pomoci. Kromě praktického výcviku do nemocnice docházíme i na odborné exkurze, které mají zaměstnanci nemocnice vždy perfektně připravené. Spolupráce s nemocnicí se netýká pouze odborného výcviku. Vstřícný přístup naši žáci vrací nemocnici tím, že pro pacienty každoročně připravují mikulášskou nadílku, vánoční zpívání koled a účastní se i odborných seminářů pro zaměstnance jako figuranti.

www.kaufland.cz

Spolupráce se společností  Kaufland Český Krumlov byla stvrzena odhalením desky v budově školy dne 2. října 2013 za účasti starosty města Český Krumlov a zástupců společnosti Kaufland. Řada žáků oboru Prodavač absolvuje odborný výcvik právě v provozovně společnosti. Několikrát do roka Kaufland pořádá osvětové akce pro žáky s názvem ZDRAVÁ SNÍDANĚ, kdy během hodinové přednášky seznámí žáky s významem snídaně a  zásadami  a nejmodernějšími poznatky o složení snídaně. Dále pro žáky připravují exkurze do provozovny, žáci vidí zázemí skladů, jsou obeznámeni s logistikou, strukturou firmy apod. Žáci uplatní  získané poznatky nejen v ekonomice, či jiných odborných předmětech, ale hlavně nahlédnou do zákulisí velkých obchodních řetězců. KAUFLAND se školou spolupracuje na akcích a projektech školy, vybrané akce podporuje sponzorským příspěvkem.

 

www.npu-cb.cz

Správa Státního  hradu a zámku a Klášter Zlatá Koruna naši školu řadu let oslovuje a nabízí zajímavémožnosti realizace odborného výcviku žáků stavebních oborů, které se realizují na památkově chráněných objektech.

Mezi zajímavé akce z posledního období je možno zařadit: výroba zastřešení prvků čerpadlového systému fontány a renovace podzemních chodeb, montáž a demontáž ochrany sochařské výzdoby zámecké zahrady,  výroba a ochrana kovových částí popelníků a odpadkových košů, výroba a oprava klempířských prvků včetně ozdobných historických kotlíků.  
Žáci se tak často dostávají do různých zajímavých prostor Státního hradu a zámku, které jsou pro veřejnost jinak nepřístupné. To svědčí i o velké důvěře ze strany vedení správy Státního hradu a zámku vůči naší škole a našim žákům.
Správa státního zámku pronajímá naší škole za výhodných podmínek  sociální zámezí přímo v areálu Státního hradu a zámku (denní místnost pro žáky, sociální zařízení).

 

www.stavebna.cz

Stavební firma zabývající se realizací zateplování budov. Spolupráce probíhá s oborem Zedník již  8. rokem. Firma škole trvale umožňuje  pro jednu skupinu žáků školy v oboru Zedník realizovat odborný výcvik – stavební práce spojené s realizací zateplování budov přímo na stavbách po celém Jihočeském kraji. Firma zajišťuje ze svých nákladů  dopravu žáků na jednotlivá pracoviště a zpět. Dle požadavku školy zajišťuje praktickou část závěrečné zkoušky a dle potřeby  se odborníci z firmy zúčastňují   praktické části závěrečných zkoušek a  podílejí se na hodnocení žáků.
Firma nabízí zaměstnání  úspěšným absolventům.

Kamlach a spol.
s.r.o. Český Krumlov

 

www.kamlach.cz

 

Stavební firma zajišťující klempířské, tesařské a pokrývačské práce.
Spolupráce probíhá s oborem Klempíř a Tesař. Spolupráce s firmou trvá téměř 20 let.
Firma zajišťuje pro obor Tesař a Klempíř praktické vyučování na svých pracovištích, vybavuje je potřebným nářadím, zajišťuje dle požadavku školy materiálně a organizačně praktickou část závěrečné zkoušky, včetně odborníků z praxe.       
Firma též nabízí žákům po vyučení trvalou práci ve firmě.

 

www.krivanekmartin.cz/

Hlavní náplní firmy je provádění veškerých tesařských prací. Firma se zaměřuje na montáž krovů na novostavbách, rekonstrukce krovů včetně historických krovů, dále na dodávku a montáž prvků zahradní architektury (pergoly, altány, zahradní domky) a v poslední době na dodávku a montáž komletních dřevostaveb. 
Firma zajišťuje pro školu v oboru Tesař praktické vyučování na svých pracovištích, vybavuje žáky potřebným nářadím. Dle požadavku školy se odborní pracovníci firmy podílejí na organizaci a zajištění závěrečných zkoušek.  Firma nabízí žákům po vyučení trvalou práci ve firmě.

JUB a.s. Milevsko

Výroba a prodej materiálů pro povrchové úpravy – barvy, nátěrové a vyrovnávací hmoty, fasádní barvy, dekorační, sanační a renovační omítky a lepidla.
Spolupráce probíhá s oborem Zedník, spolupráce probíhá již 5. rokem.
Firma provádí každoročně zdarma pro obor Zedník specializovaný kurz v  oblasti  používání nátěrových a fasádních hmot, seznamuje žáky s novými technologiemi v oblasti nátěrových hmot. Žáci po absolvování obdrží certifikát znalosti v používání výrobků a systémů JUB.

www.cktv.cz

Českokrumlovská televize se vždy snaží zachytit to nejzajímavější v celém Českokrumlovském regionu.  Hlavním cílem je zdokumentovat všechny významné kulturní a společenské akce. Prezentuje města i obce, školy, kulturu, sport a další.
Prostřednictvím  vysílání informuje diváky jak z našeho kraje, tak i z ostatních míst celé České republiky. Zároveň tím vytváří archivní fond, který je skutečnou pamětí národa a zachycením času a událostí, ve kterých žijeme.

www.jhk.cz

Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Rakouskem a Německem.

www.domovkaplice.cz/

Posláním organizace je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči.

Praktické vyučování oboru Zdravotnický asistent 4 ročník
Odborná praxe oboru Sociální činnost 2. ročník

 

 

www.ddhplana.cz

Domov důchodců Horní Planá je organizací zřízenou za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění (dále jen zákon). Domov poskytuje služby v rozsahu dle ustanovení §49 zákona, tj.: Domovy pro seniory - poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Žáci a žákyně oboru Pečovatelské služby zde konají  Odborný výcvik,  žákům jsou umožněny exkurze, spolupráce spočívá v užívání  aktivizačních  technik, vánoční zpívání, besídky apod.

 
 

 

 

www.dpskrumlov.cz

PEČOVATELSKÁ  SLUŽBA
Pečovatelská služba poskytuje služby přímé péče v domácím prostředí klienta, podporuje soběstačnost a aktivní způsob života občanů, právo na důstojné stáří a snaží se umožnit co nejdelší pobyt v přirozeném prostředí.
ODLEHČOVACÍ SLUŽBA
Poslání odlehčovací služby je poskytnout seniorům a postiženým dětem (do 18 let v doprovodu dospělé osoby)

Odborný výcvik oboru Pečovatel 1. ročník
Odborná praxe oboru Sociální služby 2. ročník

 
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801