ARCHIV NOVINEK

Sociální partnerství školy

Naše škola spolupracuje s řadou firem a organizací v regionu Český Krumlov. 

Hlavní partneři v oblasti vzdělávání a vzájemné spolupráce:

www.nemck.cz

Spolupráce s Nemocnicí Český Krumlov trvá od založení naší školy. Žáci a žákyně studijního oboru Zdravotnický asistent zde absolvují praktické vyučování pod vedením odborných učitelek. Zaměstnanci jednotlivých oddělení jsou k našim žákům vždy vstřícní a ochotni kdykoli pomoci. Kromě praktického výcviku do nemocnice docházíme i na odborné exkurze, které mají zaměstnanci nemocnice vždy perfektně připravené. Spolupráce s nemocnicí se netýká pouze odborného výcviku. Vstřícný přístup naši žáci vrací nemocnici tím, že pro pacienty každoročně připravují mikulášskou nadílku, vánoční zpívání koled a účastní se i odborných seminářů pro zaměstnance jako figuranti.

www.kaufland.cz

Spolupráce se společností  Kaufland Český Krumlov byla stvrzena odhalením desky v budově školy dne 2. října 2013 za účasti starosty města Český Krumlov a zástupců společnosti Kaufland. Řada žáků oboru Prodavač absolvuje odborný výcvik právě v provozovně společnosti.  Pro žáky připravují exkurze do provozovny, žáci vidí zázemí skladů, jsou obeznámeni s logistikou, strukturou firmy apod. Žáci uplatní  získané poznatky nejen v ekonomice, či jiných odborných předmětech, ale hlavně nahlédnou do zákulisí velkých obchodních řetězců. KAUFLAND se školou spolupracuje na akcích a projektech školy, vybrané akce podporuje sponzorským příspěvkem.

 

www.npu-cb.cz

Správa Státního  hradu a zámku a Klášter Zlatá Koruna naši školu řadu let oslovuje a nabízí zajímavémožnosti realizace odborného výcviku žáků stavebních oborů, které se realizují na památkově chráněných objektech.

Mezi zajímavé akce z posledního období je možno zařadit: výroba zastřešení prvků čerpadlového systému fontány a renovace podzemních chodeb, montáž a demontáž ochrany sochařské výzdoby zámecké zahrady,  výroba a ochrana kovových částí popelníků a odpadkových košů, výroba a oprava klempířských prvků včetně ozdobných historických kotlíků.  
Žáci se tak často dostávají do různých zajímavých prostor Státního hradu a zámku, které jsou pro veřejnost jinak nepřístupné. To svědčí i o velké důvěře ze strany vedení správy Státního hradu a zámku vůči naší škole a našim žákům.
Správa státního zámku pronajímá naší škole za výhodných podmínek  sociální zámezí přímo v areálu Státního hradu a zámku (denní místnost pro žáky, sociální zařízení).

Spolupráce s Úřadem práce trvá již řadu let a je zaměřena na výměnu informací o studijních a učebních oborech na středních školách v regionu a v kraji, na problematiku přijímacího řízení, výběru budoucího povolání na základních školách. Škola též oslovuje Úřad práce s nabídkou studia pro mladé nezaměstnané absolventy jiných škol, což může výrazně pomoci v širším uplatnění na trhu práce. Úřad práce v Českém Krumlově také spolupracuje se školou při organizování setkání se zástupci trhu práce a  našimi žáky závěrečných ročníků a pořádáním besed na různá aktuální témata z oblasti zaměstnání po ukončení školy.

www.jhk.cz

Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. 

S Jihočeskou hospodářskou komorou  nás  spojuje celá řada společných aktivit. Úzce spolupracujeme na zajištění Burzy škol, Veletrhů práce, workshopů, při organizování seminářů, Dnů otevřených dveří a Dnů řemesel apod. JHK podporuje perspektivní a společensky žádoucí technické obory.  Škola je členem JHK a zúčastňuje se akcí JHK.

Jedinečný hotel Růže situovaný do prostor bývalé Jezuitské koleje se nachází v samotném srdci Českého Krumlova. Města zapsaném na seznamu UNESCO. Součástí výjimečného hotelu je i restaurace, která spolu s letní terasou nabízí rozmanitý výběr excelentních jídel české i světové kuchyně i výběr skvělých vín.

Luxusní pětihvězdičkový hotel Růže nabízí našim studentům možnost pracovat v ojedinělém profesionálním prostředí. Zde mohou získat potřebné zkušenosti žáci oboru kuchař - číšník a pracovat po boku vyhlášených odborníků.

Jednota družstvo spotřebitelů v Kaplici je významnou firmou působící v oblasti maloobchodu v okrese Český Krumlov. Je českým spotřebním družstvem s tradicí od roku 1919. Předmětem jejich činnosti je maloobchod a velkoobchod potravinářským zbožím a zbožím denní potřeby.

Provozují 33 prodejen potravin, 1 bistro, 1 stavebniny, 3 velkoobchodní sklady a 2 potravinářské výroby. Naši žáci oboru Prodavač na řadě z těchto provozoven absolvují odborný výcvik pod vedením instruktorů.

Partneři v oblasti stavebnictví:

Firmy, které  zajišťují odborná školení žáků v rámci podpory technického vzdělávání, nebo nám významně materiálově pomáhají
Firma VELUX Praha -  montáž střešních oken.
Firma MILESI Praha -  nátěrové hmoty a barvy pro povrchovou úpravu dřeva.
Firma  JUB Academy Milevsko – fasádní a zateplovací systémy domů.
Firma SINIAT  Praha  - suchá výstavba, sádrokartonářské konstrukce
HILTI Praha  - dodávky špičkového elektro a AKU nářadí pro potřeby stavebních oborů za symbolické ceny na základě smlouvy „Stroje do škol“   

Firmy zajišťující odborný výcvik a spoluprácující při závěrečných zkouškách:
Stavební firma Kamlach Český Krumlov
Stavební firma Povltavská Český Krumlov
Stavební firma Bína Velešín
Stavební firma Vidox Český Krumlov
Tesařství Křivánek Holubov,
Podlahy Mareš Český Krumlov
Obec Chvalšiny
Lira Český Krumlov

Partneři v oblasti služeb:

PENNY, pobočky v Českém Krumlově i Českých BUdějovicích
Wellness Hotel Frymburk
Restaurace Eggenberg, Český Krumlov
Hotel Šumava, Vyšší Brod
Restaurace U Galerie, Český Krumlov
a řada dalších

Partneři v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb:

Nemocnice Český Krumlov
Nemocnice Prachatice
Oblastní spolek ČČK, Český Krumlov
ICOS - Krumík
ICOS  - právní poradenství
Měú Český Krumlov: OSPOD
Měú Český Krumlov: odbor soc. věcí a zdravotnictví
DD Horní Planá
CPDM Český Krumlov
Základní a mateřská škola Kájov
Dětské centrum Jihočeského kraje o. p. s., Strakonice
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801