Výsledky přijímacího řízení pro obory H - zde

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. V prvním kole tedy do  9. 5. 2019.


Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 pro obory H

1. Splnění povinné školní docházky.

2. Průměrný prospěch za I. pololetí posledního ročníku ZŠ (obvykle 9.) a obě pololetí předposledního ročníku ZŠ (obvykle 8.), nejdříve jsou v pořadí uvedeni žáci vycházející z 9. ročníku, pak žáci vycházející z 8. ročníku.

3. Zdravotní stav odpovídající zvolenému oboru (potvrzení na přihlášce).

4. V případě rovnosti průměrného prospěchu rozhodují doplňkové kritérium: průměrný prospěch za II. pololetí 8. (respektive předposledního) ročníku ZŠ 

 

I. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku:  1 třída 20 žáků

 

II. Obor vzdělávání  66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

III. Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku:  1 třída 20 žáků         

                               

IV. Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

V. Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 5 žáků

 

VI. Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 5 žáků

 

VII. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků

 

VIII. Obor vzdělání 75 -41-J/01 Pečovatelské služby, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

Sdělení pro uchazeče

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 23. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy byly zveřejněny výsledky přijímacího řízení. V prvním kole tedy do  9. 5. 2019. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, vzdává se tímto práva být přijat za žáka této střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Zpětné vydání zápisového lístku lze pouze tehdy, bude-li doloženo, že žák byl přijat na jinou školu na základě odvolání proti původnímu nepřijetí

Sdělení pro uchazeče o studium učebních oborů, kteří již mají vystudovanou střední školu nebo již studovali na jiné střední škole:

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do 1. ročníku - na přihlášce pro denní studium  vyplní známky ze základní školy, kopii vysvědčení ze střední školy doloží při nástupu do školy.

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do  2. nebo 3. ročníku - na přihlášce pro denní studium vyplní známky z absolvované střední školy 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Ošetřovatel - zdravotní omezení pdf 222 kB 8.4.2019
Převod průměrného prospěchu na body pdf 93 kB 18.2.2019
Přihláška - denní studium pdf 66 kB 18.2.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801