ARCHIV NOVINEK

Výsledky přijímacího řízení  - 1. kolo - obory H

výsledky

 

Přijímací řízení ke studiu v roce 22/23

Ředitelka Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanoví předpokládané počty přijímaných uchazečů a kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 takto:

  1. Obor vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař – číšník, denní studium
  1. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium
  1. Obor vzdělávání 36-67-H/01 Zedník, denní studium
  1. Obor vzdělávání 33-56-H/01 Truhlář, denní studium
  1. Obor vzdělávání 36-64-H/01 Tesař, denní studium
  1. Obor vzdělávání 23-45-H/01 Klempíř, denní studium
  1. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel/ka
  1.  69-53-H/01   Rekondiční a sportovní masér (v jednání)

Termín odevzdání přihlášky ke studiu

Uchazeč odevzdá ředitelce SOŠZ a SOU Český Krumlov, Tavírna 342 přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2022

Přihlášky ke studiu ke stažení zde


Zveřejnění výsledků přijímací zkoušky

Obory středního vzdělání s MZ:

do 28. dubna 2022 poskytnutí výsledků jednotné zkoušky školám od CZVV, do 30. dubna, resp. 2. května 2022 zveřejnění celkových výsledků ředitelem školy

Obory středního vzdělání s výučním listem:

od 22. dubna do 30. dubna 2022


Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

V souladu s ustanovením § 16 odst. 1 a 2 písm. c školského zákona mají nárok na úpravu podmínek přijímacího řízení uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, tj. osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy přijímacího řízení odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazeče.


Sdělení pro uchazeče o studium učebních oborů, kteří již mají vystudovanou střední školu nebo již studovali na jiné střední škole:

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do 1. ročníku - na přihlášce pro denní studium  vyplní známky ze základní školy, kopii vysvědčení ze střední školy doloží při nástupu do školy.

Zájemci o studium vybraného oboru s nástupem do  2. nebo 3. ročníku - na přihlášce pro denní studium vyplní známky z absolvované střední školy 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Ošetřovatel - zdravotní omezení pdf 222 kB 8.4.2019
Převod průměrného prospěchu na body pdf 93 kB 18.2.2019
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801