Často kladené otázky

Ptejte se prostřednictvím e-mailu na to, co Vás zajímá ohledně studia na naší škole! Adresa pro zadání dotazu je info@zdravkack.cz. Pokud bude Váš dotaz obecného charakteru, zařadíme jej do výčtu dotazů. Odpovídat budou dle typu dotazu:

Dotazy:

1) V kolik hodin začíná vyučování?
Teoretická výuka začíná pro všechny žáky v 7:50 hodin. Odborný výcvik učebních oborů začíná v 7:00 hodin. U kuchařů – číšníků je možná jiná doba zahájení dle domluvy a požadavků konkrétního pracoviště. Výuka v nemocnici u zdravotnického asistenta ve 3 a 4. ročníku začíná v 6:45 hodin.

2) Jaké pracovní pomůcky si musím opatřit, chci-li nastoupit na obor Zedník?
Ochranné pracovní prostředky i všechno nářadí poskytne škola. Není potřeba nic kupovat. Toto platí pro všechny učební stavební obory.

3) Jak je to se stipendiem?
Jihočeský kraj poskytuje stipendium žákům vybraných učebních oborů. Na naší škole jsou to obory Zedník, Klempíř, Tesař a Pokrývač. Žák tak vedle odměn za produktivní práci (ta se pohybuje měsíčně od 200 do 1000 Kč) může získat při splnění kritérií daných Jihočeským krajem další prostředky, které za celou dobu studia mohou činit až 27000 Kč. V 1. ročníku je to měsíčně 500,- korun, ve 2. ročníku je to 600,-  a ve 3. ročníku je to 800,- korun. Pokud má žák vyznamenání, dostává jednorázový příspěvek ve výši od 1000,- až do 2000,- korun, za vyznamenání u závěrečných zkoušek 3500,-.

4) Jak probíhá praxe u Zdravotnického asistenta? Kolik hodin nebo dnů a v kterém ročníku?
Praxe u ZA probíhá ve 3. ročníku dva dny v týdnu (12 hod), ve čtvrtém ročníku dva dny v týdnu(14 hod). Ve třetím ročníku jsou ještě 4 týdny souvislé praxe v měsíci červnu. Praxe probíhají v nemocnici.

5) Jak probíhá praxe u Sociální činnosti? Kolik hodin nebo dnů a v kterém ročníku?
Ve  2. ročníku  probíhá praxe 2 týdny, tzn. 60 hodin, zpravidla prvních 14 dní v červnu. Ve 3. ročníku je praxe 3 týdny, tzn. 90 hodin, zpravidla prvních 21 dní v červnu.Ve  4. ročníku je praxe 2 týdny, tzn. 60 hodin, zpravidla prvních 14 dní v říjnu . Praxe probíhají na různých pracovištích zaměřených na sociální práci, škola s pracovištěm uzavírá smlouvu, žák má možnost si vybrat zařízení dle svých preferencí (časových, zájmových, pracuje tam někdo známý....), kdo si zařízení nevybere, praxi mu zajistí škola.

6) Na jakou vysokou školu můžu po absolvování oboru Sociální činnost?
Lze jít na jakoukoli vysokou školu v ČR, pokud žák úspěšně složí maturitu.Naši absolventi úspěšně studují například  VOŠ sociální Prachatice, zdravotně sociální fakulta České Budějovice, teologická fakulta ČB - sociální práce, pedagogická fakulta - pedagogika VČ, sociální práce, sociální pedagogika UK Praha, MU Brno, Olomouc, Policejní akademie Praha, psychologie, UK Praha.

7) Pokud jsem sportovní reprezentant, mohu mít individuální studium?
Sportovní reprezentant  může mít IVP, časový plán  se přizpůsobuje tréninku a dalším aktivitám spojeným s povinnostmi sportovce.

8) Lze u vás studovat ruština?
Bohužel, ruština zatím není v nabídce vyučovaných předmětů,ale uvažujeme o této možnosti ve formě odpoledního zájmového kroužku.

9) Můžu  kopírovat ve škole pro svou potřebu?
Ano, žáci mají možnost kopírovat si materiály na školní kopírce. Po zakoupení kreditu na školním studijním oddělení si mohou udělat jakýkoliv počet kopií.

10) Jaké cizí jazyky se studují na oboru Zdravotnický asistent?
Na oboru Zdravotnický asistent (i Sociální činnost)žáci studují anglický nebo německý jazyk. Z tohoto jazyka také maturují.

11) Na jakou vysokou školu můžu po ukončení oboru Zdravotnický asistent?
Absolventi oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost se mohou po úspěšném složení maturitní zkoušky přihlásit ke studiu na libovolné vysoké škole. Záleží na jejich studijních výsledcích v průběhu studia střední školy, výsledku maturitní zkoušky a přijímacího řízení na vysokou školu /vyšší odbornou školu. Většina našich absolventů pokračuje v bakalářském studiu na fakultě zdravotnické, sociální, teologické nebo pedagogické.

12) Na jaké nástavby můžu po ukončení oboru zedník?
Absolventi učebního oboru Zedník mohou získat maturitní vysvědčení v nástavbovém studiu, které trvá dva nebo tři roky. Obvykle volí z nabídky Podnikání nebo Stavebnictví.

13) Musím si nosit svačiny nebo se dá něco koupit ve škole?
Co se týče občerstvení/svačin ve škole, je možné si o polední přestávce koupit svačinu v bufetu, který se nachází v těsné blízkosti školy. Naši žáci mohou využít i jídelnu, která nabízí polévku, hlavní chod, ovoce/moučník a nápoj. Cena oběda činí 28,- Kč.

14) Má škola internát?
Škola nedisponuje vlastními ubytovacími prostorami. Možnost ubytování některým našim žákům poskytuje Gymnázium Český Krumlov.

15) Co si myslíš o přístupu učitelů k žákům ve škole?
Každý vyučující na škole má během týdne konzultační hodiny, ve kterých nabízí vysvětlení látky žákům dlouhodobě nemocným nebo těm, kteří výklad v hodině nestihli plně pochopit. Pro všechny vyučující je důležité, aby žáci chápali souvislosti probíraných témat a byli kvalitně připraveni k maturitní zkoušce nebo závěrečným zkouškám.

16) Jsou na škole nějaké kroužky a jak často?
V letošním roce na škole žádné zájmové kroužky nejsou. V uplynulých letech v případě zájmu jsou obvykle v odpoledních hodinách 1 až 2x týdně sportovní kroužky (florbal, volejbal, apod.) V těsné blízkosti školy je DDM, který nabízí kroužky žákům různých věkových skupin a zájmů.

17) Chodí na obor Zdravotnický asistent i chlapci?
Chlapci školu navštěvují a po absolvování studia mají větší šanci pracovat jako záchranáři, hasiči či příslušníci Policie ČR.

18) Má škola zkušenosti s řešením šikany?
Jestliže se šikana na škole vyskytne je velmi poctivě řešena. V případě potřeby spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny.  

19) Z čeho jsou přijímací zkoušky na Zdravotnického asistenta  z čeho na Sociální činnost?
Od roku 2017 probíhají jednotné přijímací zkoušky na střední školy. 

20) Jaké jsou požadavky na přijetí do oboru Kuchař-číšník?
Na všechny učební obory jsou žáci přijímáni bez přijímacích zkoušek. Požadavkem je potvrzení od dětského /praktického lékaře.

21) Celý Odborný výcvik (praxe) u oboru Truhlář probíhá ve Chvalšinách?
Ano, po celé 3 roky odborný výcvik je ve Cvlašinách, kromě montáží nebo zakázek přímo u zákazníka. Dále žáci absolvují týdenní zámečnické a zednické nebo klempířské kurzy obvykle mimo areál Chvalšiny.

22) Slyšel jsem, že škola má 2 budovy? Kde se tedy učí?
Teoretická výuka probíhá pro všechny obory v budově na Tavírně. Žáci stavebních oborů mohou mít 1 až 2 dny (ale nemusí – dle rozvrhu) část teoretické výuky v budově Pod Kamenem.

23) Můžu na počítač mimo vyučování?
Ve volných hodinách a o přestávkách lze využít počítače ve studovně.

24) Lze se ve škole připojit přes wifi třeba na mobil?
Ano, žáci se mohou připojit přes wi-fi.

25) Na počítačích se učí jen IKT nebo i jiné předměty?
Vyučující dle probíraného učiva mohou část hodin absolvovat s žáky v učebnách s počítači.

26) Jsou ve škole soutěže ve sportu?
Ano, školní soutěže, okresní i krajské (míčové hry, atletika)

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801