Organizace školního roku

Rozdělení týdnů a tříd

Výuka teorie - sudé týdny
SO1 (Ošetřovatel*, Truhlář, Klempíř – 1. ročník)
SO2 (Zedník, Trulář, KLempíř, Tesař – 2. ročník)
KP3 (Kuchař- číšník, Prodavač – 3. ročník)

Výuka teorie - liché týdny
KP1 (Kuchař-číšník, Prodavač – 1. ročník)
KP2 (Kuchař-číšník, Prodavač – 2. ročník)
SO3 (Zedník, Truhlář, Klempíř, Tesař – 3. ročník)

(*Obor Ošetřovatel 1. ročník má teoretickou výuku v obou týdnech)

 

Prázdniny

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.
Jednodenní pololetní prázdniny
připadnou na pátek 1. února 2019.
Jarní prázdniny
v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:  4. 2. -10. 2. 2019
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019, pátek 19. dubna 2019 je tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Praktické vyučování

 Zdravotnický asistent 3. ročník:   pondělí 6.45 – 11.00
  úterý  6.45 - 12.30
Sociální činnost - 4. ročník: středa 7.30 - 11.00
Zdravotnický asistent 4. ročník: středa  6.45 – 12.30
  čtvrtek 6.45 – 12.30

           
Odborné praxe:

Sociální činnost 4. ročník: 8. října  – 12. října 2018
Sociální činnost 2. ročník:    3. června – 14. června 2019
Zdravotnický asistent 3. ročník:   (středa) 30. května – 26. června 2019

             
         
   

Pedagogické rady

Čtvrtletní pedagogická rada ve čtvrtek 15. listopadu 2018 od 14.15 hodin, následují třídní schůzky 16.00 – 18.00 hodin
Pololetní pedagogická rada v úterý 29. 1. 2019 od 14.15 hodin, z organizačních důvodů přesunuta na pondělí 28. ledna.
Čtvrtletní pedagogická rada v úterý 16. dubna 2019 v 14.15 hodin, následují třídní schůzky 16.00 – 18.00 hodin
Závěrečná klasifikační porada pro třídu ZA4  v úterý 30. 4. 2019 od 14.15 hodin
Závěrečná klasifikační porada pro 3. ročníky oborů kategorie H  ve čtvrtek 30. 5. 2019 od 14.15 hodin
Závěrečná klasifikační porada v úterý 25. 6. 2019 od 14.15 hodin

 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v budově školy Tavírna 342, Český Krumlov 22. listopadu 2018 a 24. ledna 2019  pro školní kolektivy dopoledne (dle domluvy), od 14.00 do 17.00 pro veřejnost

Den řemesel

12. a 13. prosince 2018 od 8:30 do 14:00 hodin

 

Sportovní a  sportovně-turistické kurzy

Lyžařský výcvikový kurz pro první ročníky: leden- březen 2019 podle sněhových podmínek
Letní výcvikový kurz druhých ročníků: květen - červen 2019
Kurzy zážitkové pedagogiky: květen – červen 2019

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801