ARCHIV NOVINEK

Ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů
Podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Žáci a zákonní zástupci žáků  jsou informováni, že pro zpracování osobních údajů žáků a studentů jsou využívány i jiné právní ti­tuly (důvody), než je sou­hlas. Přehled o tom, které právní tituly pro zpracování osobních údajů jsou uplatněny v jed­notlivých agendách, je obsa­žen na webových stránkách školy v přiloženém dokumentu.

 

Cookies – prohlášení pro návštěvníky webu

Prohlašujeme, že v rámci návštěvy tohoto webu nedochází z naší strany ke zpracování osobních údajů návštěvníků na základě cookies.

 

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Informace o zpracování osobních údajů (od 1. 1. 2024)) pdf 755 kB 20.2.2024
Zpracování osobních údajů pdf 237 kB 29.3.2022
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801