ARCHIV NOVINEK

Školská rada

Rada Jihočeského kraje dne 1. 10. 2020 usnesením č. 1017/2020/RK-108 vzala na vědomí výsledky voleb do dvou třetin rady SOŠZ a SOU, Český Krumlov, Tavírna 342 a v souladu s § 167 zákona č. 561/2004 Sb., jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovateůe ke dni 1. 10. 2020.

Stanovený počet členů školské rady: 6

- za pedagogické pracovníky školy 
Mgr. Monika Hjejnová
Mgr. Miroslav Grabec

- za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Šárka Böhmová
Ladislav Holub

- za zřizovatele
MUDr. Jindřich Florián
Ing. Jan Kubík

 

Školská rada:


 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801