Školská rada

Zasedání školské rady bude dne 8. 11. 2018 od 14:45 hodin. 

Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: 1. 9. 2008 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK


Rada Jihočeského kraje vzala na vědomí výsledky volebdo školské rady naší školy a jmenovala členy - zástupce zřizovatele : Mudr. Jindřicha Floriána a Ing. Jana Kubíka.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili za své zástupce:
Romana Oháňku
Kristýnu Vondrákovou

Pedagogičtí pracovníci zvolili za své zástupce:
Mgr. Marcelu Dominovou
Mgr. Janu Wimmerovou

Školskou radu můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailu předsedkyně Mgr. Jany Wimmerové - wimmerova@zdravkack.cz.

První zasedání ŠR se uskutečnilo 12.9. 2017

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801