Školská rada

Tříleté funkční období školské rady končí ke dni 1. 9. 2020. V souladu s příslušným ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů se konaly volby do školské rady Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště Český Krumlov.

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci zvolili za své zástupce:
Šárku Böhmovou
Ladislava Holuba

Pedagogičtí pracovníci zvolili za své zástupce:
Mgr. Moniku Hejnovou
Mgr. Miroslava Grabce

Jako zástupci zřizovatele jsou navrženi: Mudr. Jindřich Florián a Ing. Jan Kubík.

Školská rada při Střední odborné škole zdravotnické a Středním odborném učilišti byla zřízena dne: 1. 9. 2008 usnesením Rady Jihočeského kraje č. 750/2008 RK


 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801