ARCHIV NOVINEK

INFORMACE opatření - COVID

POVINNÉ SCREENINGOVÉ TESTOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH

Ve dnech 8. a 15. listopadu proběhne ve škole preventivní screeningové testování.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (Ag test ne starší 24 hodin, PCR ne starší 72 hodin).

Doklad o ukončeném očkování nebo o prodělání nemoci COVID-19, případně negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě, předloží žák při nástupu do školy 8.  a 15. 11. 2021.

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky zúčastnit, ale za podmínek stanovených mimořádným opatření Ministerstva zdravotnictví:

(více info na odkaze Testování ve školství – edu.cz)


Zahájení školního roku 2021/2022

Informace pro rodiče a žáky

Soubor doporučení pro školy a školská zařízení ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID-19
Informace o testování ve škole - zahájení školního roku
Souhlas zákonného zástupce s testováním zdravotní službou

 

 

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801