ARCHIV NOVINEK

36-67-H/01 - Zedník

Název ŠVP: Zedník

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Co umí zedník

Absolvent oboru zedník se uplatní ve stavebních firmách v povolání zedník, a to v pozici zaměstnance nebo zaměstnavatele. Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách, tj. betonování, zdění zdiva z různých druhu materiálu, monolitické a montované vodorovné konstrukce, povrchové úpravy, jednoduché tepelné izolace a hydroizolace, osazovat výrobky přidružené stavební výroby a práce při přestavbách budov. 

Dále muže plnit pracovní úkoly při výkonu speciálních prací na stavbách jako zateplování budov, sanace vlhkého zdiva, obkladačské práce a výstavba montovaných staveb a práce s novými technologiemi. Zručnost, zvládnoutí moderních technologií, strojů, mít cit a dobrou orientaci při ovládání strojů třeba joysticky a znalost souvislosíi mezi jednotlivými operacemi, logistika, komunikace s kolegy, atd., to je současný řemeslník.

Co bude během studia

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách, ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342 a Pod  Kamenem  179, a týden praktické vyučování.

Praktická výuka žáků probíhá pod vedením zkušených učitelů odborného výcviku na dílnách a především formou produktivní práce – tj.  v provozních podmínkách staveb u konkrétních zákazníků.  Tyto práce jsou pro žáky zajímavější, je vidět výsledek  jejich práce, jsou motivováni  odměnami, které škola žákům přiznává podle předem stanovených kritérií, ale hlavně jsou žáci lépe připraveni na budoucí povolání. Žáci se mohou absolvovat praxi i v zahraničí - viz Erasmus.

V rámci produktivní práce žáků se škola prezentuje kvalitně prováděnou stavební činností po celém regionu Český Krumlov. 

Co je potřeba ke studiu oboru

Co bude po vyučení

S výučním listem se můžete zajímat o pracovní pozice ve všech provozech a firmách, které se zabývají stavební činností
Lze si doplnit i druhý výuční list ve zkráceném studiu.
Další možností je absolvování různých odborných kurzů a školení, kterými si zvýšíte svou odbornost.
Po splnění zákonných podmínek lze získat živnostenské oprávnění.

Pro úspěšné absolventy oboru, kteří po vyučení chtějí víc, mají například nabídku zaměstanání, kde je požadavkem maturita, pak je tady nástavbové studium.   (Prostudujte si stránky Jak na to?  nebo kontaktujte kariérovou poradkyni.)

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 24 kB 10.6.2021
el. učebnice pdf 195 kB 1.11.2019
Podnikání - učebnice pdf 2720 kB 1.11.2019
Předměty jpg 141 kB 7.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801