ARCHIV NOVINEK

53-41-M/01- Zdravotnický asistent

Název ŠVP: Zdravotnický asistent

Délka studia:  4-leté denní studium
Podmínky přijetí:  

studijní obor je určen pro chlapce a dívky
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
ukončený devátý ročník ZŠ
splnění podmínek přijímacího řízení

Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je úplné střední odborné  
studium je zakončeno maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení)

Charakteristika oboru:

Připravujeme žáky pro práci středních zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Součástí odborného vzdělání je praktická výuka v klinických podmínkách.

Uplatnění absolventa:

Absolvent oboru je připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka v oblasti preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné, diagnostické a dispenzární u dětí (s výjimkou novorozenců) i dospělých.  Absolvent se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, např. na různých odděleních nemocnic, na poliklinikách, v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů, v domácí péči i zařízeních sociální péče a služeb, např. v léčebnách dlouhodobě nemocných, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj. 
Celý článek zde.

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801