Absolvent oboru vzdělávání  53 -41-M/01 Zdravotnický asistent získává odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání praktické sestry (dle zákona 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů). Více o vzdělávacím programu a uplatnění zde

Proč ne zdrávka?

Rádi pečujete o druhé, jste empatičtí a máte chuť pomáhat. Právě  pro Vás by mohlo být správnou volbou  studium zdravotnických  a sociálních oborů, jejichž absolventi jsou velmi žádáni na trhu práce. Své uplatnění najdete v širokém spektru zdravotnických a sociálních zařízeních. Na naší škole nabízíme kvalitní výuku, získání teoretických a praktických dovedností, účast v mnoha zajímavých soutěžích, zahraniční stáže, odborné exkurze. Přijďte a přihlaste se ke studiu. 

     

Obory zakončené maturitní zkouškou

53 - 41- M/01 Zdravotnický asistent (čtyřleté)

75 - 41- M/01 Sociální činnost (čtyřleté)

Obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem

53 - 41- H/01 Ošetřovatel/ka (tříletý)

Obor zakončený závěrečnou zkouškou

75 - 41- J/01 Pečovatelské služby  (dvouletý)

Vykonávat povolání ve zdravotnictví nebo sociálních službách není jednoduché, ale stojí to za to!

   Studuj zdrávku

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801