Charitativní činnost na naší škole - škola pomáhá

Školní rok 2017/2018

SRDÍČKOVÝ DEN (březen 2018) – ZA2, vybraná částka cca 6600,- Kč

Již potřetí v tomto školním roce se naše škola zúčastnila celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Sbírka proběhla před velikonocemi, dne 22. 3. 2018, a zapojili se do ní žáci a žákyně třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent. Ve městech Český Krumlov, České Budějovice a jejich okolí, nabízeli k prodeji propisovačky různých barev a magnetky s obrázky zvířátek. Žáci a žákyně byly úspěšní, podařilo se jim prodat celkem 299 předmětů (150 propisovaček a 149 magnetek), a vybrat minimálně částku částku 6600,- Kč., což je velice pěkné (více, než v loňském roce). Počasí této jarní sbírce, zrovna nepřálo, byla poměrně zima, přesto se některým dvojicím, či trojicím, podařilo prodat všechny sbírkové předměty (každá dvojice jich měla 30). Pochvalu si zaslouží dvojice (trojice) žákyň, které prodaly všechny předměty: Veronika Schusterová a Dominika Pejšová, Petra Staňková a Kateřina Študlarová, Simona Škopková a Nikol Trapková a trojice Adéla Kňourková, Jana Oháňková a Nikola Eltschknerová, zvláštní pochvalu zaslouží také Filip Richter, kterému se podařilo prodat téměř vše, přesto, že prodával zcela sám, takže vybral cca 660 Kč. Dvojice, kterým se podařilo prodat všech 30 předmětů, vybraly cca 900 Kč. Děkuji všem, kteří se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativní sbírky „ Srdíčkový den“. (JKe)

SRDÍČKOVÝ DEN (prosinec 2017) – ZA1, vybraná částka cca 6790,- Kč

Podruhé v tomto školním roce se naše škola zúčastnila celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Sbírka proběhla v předvánočním čase, dne 4. 12. 2017, a zapojily se do ní žákyně prvního  ročníku oboru Zdravotnický asistent. Žákyně nabízely, ve městě Český Krumlov a jeho okolí a v místě bydliště, k prodeji určené předměty. Podařilo se jim prodat 55 kusů klipů - srdíček, 70 magnetek, 88 propisek v ceně 30 Kč a 10 kusů  dárkového balení jedné porce mleté kávy Brazil Santos v ceně 40 Kč, a tím vybrali částku v hodnotě cca  částku 6790,- Kč (více, než v loňském roce). Nejúspěšnější dvojice prodaly všechny svěřené předměty (39 dárkových předmětů v hodnotě 1140,- Kč): dvojice Kamila Stará a Silvie Fialová, Natálie Kadlecová a Simona Szalajová, dále žákyně Hodová a Řebíková, žákyně Palmová a Pochová prodaly pouze o 4 předměty méně.

BÍLÁ PASTELKA (říjen 2017) – ZS1, vybraná částka 8.615,- Kč

Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost se zúčastnili 11.10.2017 další tradiční sbírky „Bílá pastelka“, kterou pořádá TYFLOSERVIS pro rehabilitaci nevidomých a slabozrakých. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké, (při učení Braillova písma, zvládání chůze se slepeckou holí, a dalších dovedností), které umožní samostatnější existenci a komunikaci s okolím. V Celé republice se prodalo bílých pastelek za 2 760 152,- Kč. Žákyním a žákům ZS1 se podařilo přispět na společné konto „Bílá pastelka“ částkou 8.615,- Kč. (více, než v loňském roce). Nejúspěšnější dvojice (či trojice) v prodeji pastelek v hodnotě 20 Kč, byly Tereza Čisárová, Barbora Levá, Michal Polívka (42 pastelek), Carol Lautschanová a Barbora Sklenářová (41 pastelek), Aneta Sochorová a Nikol Vlčková (37 pastelek).

SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2017) – 15. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 12.998 Kč

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. V letošním školním roce se žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent zapojili do podzimní sbírky, která proběhla v září 11.9.1015. Žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, propisky, peněženky a kartáčky na zuby s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Žákyním se podařilo vybrat celkem 12.998 Kč. (což je více, než v loňském roce).  Nejúspěšnější byly dvojice, které prodaly všechny předměty a tím vybraly přes 2000 Kč: M.Kuderová a P.Staňková, dále N.Trapková a S.Škopková, B.Chudá a  P.Roubíková. V.Schusterová a D.Pejšová, a čtveřice K.Študlarová, N.Eltschknerová, N.Medveď a M.Růžička. Úspěšný byl také žák F.Richter, který prodával sám v místě bydliště a prodal většinu předmětů.  Výtěžek z prodeje je určen na pomoc nevidomým, aby mohli žít lépe a samostatně, aby se mohli lépe integrovat do společnosti, a to na zakoupení různých SPECIÁLNÍCH POMŮCEK pro nevidomé, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy, na osobní asistenty dětem, aby se mohly začlenit do běžných škol, seniorům, aby mohli žít doma a nemuseli do ústavu. „ Světluška“ zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Žáci a žákyně naší školy pomohli „svítit“ na cestu nevidomým dětem i dospělým v České republice. Děkujeme všem žákům a žákyním, že se do akce zapojili. (JKe)

SRDÍČKOVÝ DEN (září 2017) – ZS3, vybraná částka 5680,- Kč

19.9.2017 se žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Žáci nabízeli ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji tradiční magnetky a přívěsky se žetony do nákupních košíků. Žáci byli úspěšní, podařilo se prodat celkem 178 sbírkových předmětů a tím vybrat částku přibližně 5680,- Kč, což je více, než v loňském roce. Částka bude použita na pomoc vážně nemocným dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili. Nejúspěšnější dvojice (trojice): Kováčová, Kůsová, Škutová – prodaly všechny předměty (40) v hodnotě 1285,-Kč, další nejúspěšnější dvojice – Janotová a Hummlerová (31 prodaných předmětů za 995,- Kč), trojice Šrenková, Pártlová, Hubená (30 prodaných předmětů za 940,- Kč) (JKe)

 

 

 

 


 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801