ARCHIV NOVINEK

66-51-H/01 - Prodavač

Název ŠVP: Prodavač

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Uplatnění absolventa:

Absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladní v obchodě v pozici zaměstnance velkých, středně velkých i malých provozoven. Absolvent umí připravit zboží k prodeji, vystavit zboží, ovládá techniku prodeje zboží různého sortimentu. Umí poskytnout služby související s prodejem zboží rozmanitého sortimentu – předvést zboží zákazníkovi i s náležitým odborným výkladem, vystavit potřebné doklady spojené s prodejem, vyřídit reklamaci zákazníka. Absolvent je schopen obsluhovat různé pokladní systémy, provádět hotovostní i bezhotovostní platby. Po získání nezbytné praxe je připraven uplatnit se i jako podnikatel v malých obchodních firmách a živnostech. 

Organizace výuky:

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342, a týden praktické vyučování. Praktické vyučování se koná v provozovnách obchodních řetězců Jednota, Tesco, případně dalších smluvních subjektů. Vždy však s ohledem na bydliště žáků. 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 doc 61 kB 10.6.2021
Předměty jpg 153 kB 7.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801