ARCHIV NOVINEK

53-41-H/01 Ošetřovatel

Název ŠVP: Ošetřovatel

 

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem 
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

 

Co umí ošetřovatel

Připravujeme žáky pro práci nižších zdravotnických pracovníků, kteří budou poskytovat ošetřovatelskou péči pod odborným dohledem lékaře nebo všeobecné sestry. Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí ošetřovatelských výkonů a postupů, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování ošetřovatelské péče a jednání s pacienty. Součástí odborného vzdělání je praktická výuka v klinických podmínkách.

Co bude během studia

Co bude po vyučení

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních a sociálních zařízeních, zejména v nemocnicích nebo ošetřovatelských centrech, v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách
dlouhodobě nemocných, v ústavech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory a hospicích. Pod odborným dohledem zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu v oboru ošetřovatelství poskytuje ošetřovatelskou péči a ve spolupráci s lékařem se podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, neodkladné a diagnostické péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Co je potřeba ke studiu oboru

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 docx 27 kB 10.6.2021
Předměty jpg 139 kB 7.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801