ARCHIV NOVINEK

65-51-H/01 Kuchař-číšník

Název ŠVP: Kuchař-číšník

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)

Co umí kuchař-číšník

Absolvent učebního oboru Kuchař - číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s všeobecným i odborným vzděláním, které je východiskem pro uplatnění v profesi kuchař - číšník se všemi kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně, ale i zahraničních kuchyní. Zhotovuje pokrmy studené a teplé kuchyně, připravuje jednoduché moučníky a nápoje, kontroluje kvalitu provedené práce, esteticky je upravuje a umí správně pokrmy uchovávat podle hygienických norem. Absolvent ovládá základní pravidla a techniku jednoduché i složité obsluhy podle prostředí a charakteru provozovny a podle charakteru společenské příležitosti.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi v oboru je připraven i na soukromé podnikání v gastronomii.

Co bude během studia

Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342,  a týden se koná praktické vyučování. Praktické vyučování probíhá ve smluvních provozovnách v Českém Krumlově a okolí. Tento model platí pro žáky 2. a 3. ročníku. Žáci prvního ročníku mají praktickou výuku (odborný výcvik) v odborné učebně ve škole, a mají zařazeno více hodin odborných předmětů a to tak, aby při nástupu na provozovny již uměli teoretické i praktické základy práce kuchaře a číšníka.

Vzdělávací proces je doplněn kurzy jako jsou například Kurz vyřezávání zeleniny a ovoce, Barmanský kurz, Baristický kurz a další dle nabídky. Žáci se mohou účastnit praxe v zahraničí (viz Erasmus).

Co je potřeba ke studiu oboru

Co bude po vyučení

Výučním listem získáváš střední vzdělání, můžeš studovat druhý učební obor třeba i ve zkráceném studiu, nástavbovým studiem můžeš získat maturitu, můžeš se dále vzdělávat absolvováním kurzů, seminářů, školení. 
Po získání zkušeností na pozici zaměstnace a splnění zákonných podmínek můžeš zažádat o živnostenské oprávnění.

A samozřejmě můžeš nastoupit do jakéhokoliv provozu, který se zabývá gastronomií.

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Doporučené učebnice od 2021-22 doc 59 kB 10.6.2021
Předměty jpg 174 kB 7.2.2023
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801