ARCHIV NOVINEK

Návštěva Technického muzea

Muzeum Plasy, přesněji NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, Centrum stavitelského dědictví Plasy bylo cílem výletu třídy SO3. Obrovský areál, dlouhá historie areálu sahající před první polovinu 12. století, pohnutý osud budov i řeholních obyvatel, další významné události, které se začaly dít poté, co panství zakoupil Metternich, přes období po 2. světové válce až do dnešní doby - tak to je Muzeum Plasy.

Dnes jsou v areálu prezentovány tradiční stavitelské postupy, v edukačních expozicích si lze vyzkoušet řadu řemeslných dovedností, vidět řadu expozicí.

Měli jsme možnost alepoň pomyslně být vtaženi do stavební řemeslné huti, což – jak jsme se dozvěděli – byly dříve takové „organizace“, které vznikaly při realizacích velkých staveb, obvykle církevních nebo panovnických. V hutích se soustřeďovali všichni řemeslníci různých profesí, hutě často měly i právní předpisy a nějakého „šéfa“, který jednal se zadavatelem stavby, ten měl své podřízené, kteří pak zase dohlíželi na samotnou stavbu a její správné provedení a koordinovali činnosti jednotlivých profesí.

Expozice, interaktivní dílny, stavební hřiště se nám všem moc líbily, shodli jsme se na to, že se sem určitě někdy vrátíme, abychom si doprohlédli a vyzkoušeli vše, co jsme při této návštěvě nestihli.

Muzeum Plasy (muzeum-plasy.cz)

md

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801