ARCHIV NOVINEK

Mikuláš a spol.

MIKULAŠ V NEMOCNICI A V DOMOVĚ PRO SENIORY WAGNERKA

Dne 5. 12. 2018 připravili žáci naší školy mikulášskou nadílku pro pacienty nemocnice Český Krumlov a klienty Domova Pro seniory Wágnerka. Každý rok pečou, zdobí a balí žáci školy perníčky, které pak Mikuláš, čerti a andělé vyměňují za hezké básničky, písničky, nebo vtipy. Dnešní rok se za Mikuláše, čerty a anděly převlekli žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent a 2. ročníku oboru Sociální činnost. Všem žákům, vyučujícím, ale i zaměstnancům nemocnice a domova pro seniory, kteří se podíleli na přípravě a průběhu mikulášské nadílky, srdečně děkujeme.

EM

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801