ARCHIV NOVINEK

Evropa ve škole

Literární a výtvarná soutěž Evropa ve škole
28. ročník – 2018/2019
Propozice krajského kola – kraj JIHOČESKÝ
Soutěž je vyhlašována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a v České republice probíhá od roku 1992, od roku 1999 byl jejím garantem Národní institut dětí a mládeže (NIDM), od 1. 1. 2014 má garanci nad soutěží Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).
Soutěž je určena: žákům a studentům všech stupňů a typů ZŠ a SŠ a školských zařízení.
Cíl soutěže: „Evropa ve škole“ je soutěž s dlouhou tradicí organizovaná v evropských zemích od roku 1953 pod patronací mnoha významných evropských institucí. Základní myšlenkou je propagovat mezi dětmi, žáky, studenty a učiteli ideje vzájemné sounáležitosti evropských zemí a podporovat v nich pocit spoluodpovědnosti za osud Evropy. Důraz je kladen na výchovu k evropanství, demokratickému evropskému myšlení.

Celá propozice soutěže zde:http://www.zdravkack.cz/data/soubory/746_soutez_-_evropa.pdf
Plakát: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/747_soutez_evropa_-_olakat.jpg

DDM

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801