ARCHIV NOVINEK

Cesta k práci

V rámci dvouletého projektu Jihočeské společnosti pro rozvoj lidských zdrojů CESTA K PRÁCI se žáci koncových ročníků učebních oborů účastnili workshopů, exkurzí, inspirovali se významými a úspěšnými osobnostmi, absolvovali odborné kurzy, přednášky a semináře z oblasti ekomonie a finanční gramotnosti, měli možnost získání příspěvku na mzdu pro zaměstnavatele při absolvování brigády v oboru, který studují. Všechny aktivity projektu směřovaly k lepšímu uplatnění absolventů na trhu práce, k získání informací o fungování trhu práce a snažšímu přechodu ze školních lavic do různých zaměstaneckých či podnikatelských pozic.

Projekt JSRLZ - Cesta k práci

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801