ARCHIV NOVINEK

Adventní čas přichází

Hlavně v době adventní si mnozí lidé stále častěji uvědomují svou samotu. Tento pocit opuštěnosti alespoň částečně  zmírňují žáci naší školy svými programy klientům sociálních zařízení a nemocnice.

V těchto prostorách opět zazní vánoční písně, směs českých koled a tento zážitek bude umocněn vůní vlastnoručně upečených a nazdobených perníčků. Nedílnou součástí těchto programů je i sblížení generací. Mladí lidé rozveselí tváře našich starších a nemocných spoluobčanů. Společně stráví příjemný adventní den.

Největším dárkem v tomto období je věnovaný čas a zájem o druhého člověka.

Zaměstnanci i žáci školy přejí všem krásné a klidné předvánoční období.

(EMa, MHj)

 

4. 12. 2018 – Žáci navštíví Klub seniorů ve Větřní s vánočním programem

5. 12. 2018 – Na Mikuláše se mohou těšit malí pacienti v Nemocnici Český Krumlov a senioři v Domě pro seniory Wagnerka

6. 12. 2018 - Chceme udělat radost klientům Domova důchodců v Horní Plané

14. 12. 2018  - Poznávací zájezd pro žáky školy do adventního Mnichova

18. 12. 2018 - Vánoční zpívání na oddělení dlouhodobě nemocných v Nemocnici Český Krumlov a Wagnerky

20. 12. 2018 - Soutěž o NEJ bramborový salát a malé dovednostní soutěže s tím spojené

Prosinec  - měsíc zápasů Vánočního volejbalového turnaje

21. 12. 2018 - Finále volejbalového turnaje, společné vánoční posezení třídních kolektivů a předání odměn žákům zapojených do aktivit školy, soutěží apod.

MD

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801