Dne 22. listopadu od 15:30  do 16:00 proběhne schůzka členů Spolku. Vítání jsou všichni rodiče.

Oznámení rodičům:

Pro školní rok 2016/2017 byl rodiči odsouhlasen příspěvek na žáka ve výši 250,- Kč na žáka. Pokud jsou na škole sourozenci, příspěvek dají rodiče pouze 1x.

Vážení rodiče a přátelé školy,

na naší škole byl založen Spolek rodičů a přátel školy. Účelem spolku je sdružovat rodiče, jejichž děti navštěvují školu a ostatní občany, kteří mají přátelský vztah ke škole s  cílem rozšíření spolupráce rodičů a občanů se školou a možností participace na vzdělávacím a výchovném procesu školy
a rodiny.

Spolek bude spravovat dobrovolnou materiální a finanční pomoc svých členů a dárců. Tyto prostředky bude dále rozdělovat:

·         na zlepšování školního prostředí a podmínek studia,

·         na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků,

·         na ohodnocení studijních úspěchů a ceny v žákovských soutěžích, projektech apod.,

·         na financování žákovských akcí (plesy, zájezdy, výlety)

Na zahajovací schůzi Spolku bylo dohodnuto, že budou osloveni všichni rodiče a požádáni o finanční příspěvek pro Spolek.  Finanční prostředky budou využity na výše uvedené účely.
Věříme, že se řada z Vás bude podílet na činnosti Spolku pravidelně nebo alespoň bude využívat možnost účasti na schůzkách Spolku.

 

 

Soubory připojené k této stránce

Darovací smlouva docx 12 kB 6.11.2014
Stav prostředků Spolku ke dni 30.06.2015 docx 2311 kB 28.8.2015

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov