Veřejné zakázky

Adresa profilu zadavatele: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilJihoceskyKraj

Seznam veřejných zakázek malého rozsahu rok 2017

PD Opravy budovy SOŠZ a SOU Český Krumlov,Tavírna 342
Číslo jednací: 1/2017
Cena bez DPH: 164.000,-
Dodavatel: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov

Nákup šatních skříní do šaten SOŠZ a SOU - Tavírna 342
Číslo jednací: 2/2017
Cena bez DPH: 179.046,-
Dodavatel: Rudeta, s. r. o.

Stavební úpravy budovy Tavírna 342 v Českém Krumlově- rekonstrukce záchodů

Číslo jednací 3/2017

Cena bez DPH: 4.898.543,-
Dodavatel: Vidox s.r.o.

Dodávka a montáž zařizovacích předmětů do hygienického zařízení školy

Číslo jednací: 4/2017
Cena bez DPH: 191.719,-
Dodavatel: Baukonstrukt Chromý

 

Oprava střech vstupu a tělocvičny

Číslo jednací: 5/2017
Cena bez DPH: 2.344.237,-
Dodavatel: Vidox, s. r. o.

 

Praní prádla

Číslo jednací: 6/2017
Cena s DPH: 400,- měsícně

Dodavatel: Jan Páleník

 

ICT správa - nerealizováno

Číslo jednací: 7/2017

 

Projektová dokumentace - Hlavní střecha budovy Tavírna 342

Číslo jednací: 8/2017
Cena bez DPH: 142.000,-
Dodavatel: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov

 

Řešení vstupu do budovy školy v odpoledních hodinách - nerealizováno

Číslo jednací: 9/2017

 

Nabídka projektových prací na dokumentaci ke stavebnímu řízení a realizaci stavby bezbariérového řešení  budovy Tavírna 342

Číslo jednací: 10/2017
Cena bez DPH: 122.800,-

Dodavatel: SP Studio s.r.o., Budějovická 58, 381 01 Český Krumlov

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801