Organizace školního roku

Rozdělení týdnů a tříd

Liché týdny - teoretická výuka tříd SO1, SO3, KP3
Sudé týdny - teoretická výuka tříd SO2, KP1, KP2

Prázdniny

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
Vánoční prázdniny připadnou na období od soboty 23. prosince 2017 do úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: 12. 3. – 18. 3. 2018
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
Poznámka: pátek 30. března 2018 je zároveň tzv. ostatním svátkem podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. června 2018 do pátku 31. srpna 2018.

Praktické vyučování

Sociální činnost 3. ročník: pondělí 7:30 – 11:00
Zdravotnický asistent 3. ročník: pondělí 6:45 – 11:00; úterý 6:45 -12:30
Zdravotnický asistent 4. ročník: středa 6:45 – 12:30; čtvrtek 6:45 – 12:30
Pečovatelské služby (odborný výcvik) lichý týden: 1. ročník a 2. ročník lichý týden; pondělí, úterý 7:00 - 13:30; středa, čtvrtek 7:00 - 12:30
Odborné praxe souvislé
Sociální činnost 3. ročník: 4. června – 22. června 2018
Zdravotnický asistent 3. ročník: 30. května - 26. června 2018

Pedagogické rady

1. Čtvrtletní pedagogická rada ve čtvrtek 16. listopadu 2017 od 14:15 hodin, následují třídní schůzky 16:00 – 18:00 hodin
2. Pololetní pedagogická rada ve čtvrtek 29. 1. 2018 od 14:15 hodin, hodnocení žáků ukončeno ke dni 26. 1. 2018
3. Čtvrtletní pedagogická rada ve čtvrtek 19. dubna 2018 v 14:15 hodin, následují třídní schůzky 16:00 – 18:00 hodin
4. Závěrečná klasifikační porada pro třídu ZA4 v pátek 27. 4. 2018 od 14:15 hodin
5. Závěrečná klasifikační porada pro 3. ročníky oborů kategorie H a J ve středu 30. 5. 2018 od14:15 hodin
6. Závěrečná klasifikační porada v úterý 26. 6. 2018 od 14:15 hodin

 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří v budově školy Tavírna 342, Český Krumlov 23. listopadu 2017 a 25. ledna 2018 od 14 do 17 hodin pro školní kolektivy dopoledne (dle domluvy), od 14.00 do 17.00 pro veřejnost
Den řemesel  v budově SPV ve dnech 13. a 14. prosince 2017 od 8:30 do 14:30

Sportovně turistické kurzy

Lyžařský výcvikový kurz pro první ročníky: leden- březen 2018 podle sněhových podmínek
Letní výcvikový kurz pro třídu ZA2: květen - červen 2018
Letní výcvikový kurz prvních ročníků: červen 2018
Kurzy zážitkové pedagogiky: květen – červen 2018

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801