Model maturitní zkoušky pro rok 2018

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel 

Podrobnosti  o novém modelu maturitních zkoušek najdete na oficiálních stránkách MŠMT věnovaných státní maturitě. Stránky obsahují i katalogy požadavků ke každé zkoušce. 

V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním znevýhodněním, můžete si zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (PUP). Dle svého handicapu jsou žáci, na základě posudku školského poradenského zařízení zařazeni dle typu postižení/znevýhodnění do kategorií PUP. Na základě začlenění do kategorií jsou podmínky žákům uzpůsobeny. Pokud žádáte o přizpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat  i platný posudek žáka vystavený poradenským zařízením.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2018

1.  Obor vzdělávání  53-41- M/01 zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:
Ošetřování nemocných  - praktická zkouška
Ošetřovatelství – ústní zkouška
Psychologie a komunikace - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:
Somatologie a klinická propedeutika – ústní zkouška
 

Termíny maturitních zkoušek

Písemné práce z českého jazyka a literatury: 11. 4. 2018

Praktická profilová zkouška: 24. 4. – 27. 4. 2018

Didaktické testy a písemné práce společné části MZ: 2. 5. - 9. 5. 2018

Ústní zkoušky společné části: 16. 5. – 18. 5. 2018

Ústní profilová zkouška: 16. 5. – 18. 5. 2018

 

 

Název souboruFormátVelikostPřidáno
Maturitní kalendář 2018 pdf 296 kB 9.1.2018
Seznam maturitní četby 2017/2018 doc 97 kB 16.10.2017
2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801