Přijímání ke vzdělávání se řídí § 59,60, 64 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon a Vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

I. Obor vzdělávání 66-51-H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku:  1 třída 20 žáků

 

II. Obor vzdělávání  66-51-H/01 Prodavač/ka, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

III. Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku:  1 třída 20 žáků         

                               

IV. Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

V. Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 5 žáků

 

VI. Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 5 žáků

 

VII. Obor vzdělávání 53-41-H/01 Ošetřovatel

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 20 žáků

 

VIII. Obor vzdělání 75 -41-J/01 Pečovatelské služby, denní studium

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 10 žáků

 

Sdělení pro uchazeče

Přihlášky ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky se předkládají do 1. března 2019 pro 1. kolo přijímacího řízení;
Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání k 1. březnu 2019; školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádí ve stejném pořadí.

Jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům pro 1. kolo přijímacího řízení se u oborů vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky uskuteční nejdříve 22. dubna 2019.
Po vyhlášení výsledků přijímacího řízení uchazeč potvrzuje svůj zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání).

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801