Novinky

15.12.2017 Návštěva Vídně
Nejkrásnější evropské vánoční trhy, i tak je vnímána Vídeň v tomto období. Škola pořádá každoročně zájezd do Vídně, program akce: Po příjezdu do Vídně prohlídka Schönbrunnu – letního sídla Habsburků, dále si můžete prohlédnout Hofburg - někdejší zimní residenci rakouského císaře, baziliku sv. Štěpána, vánočně vyzdobené Příkopy. Na závěr pobytu ve Vídni navštívíme vánoční trhy před radnicí či ve starém městě. Přihláška a propozice akce zde:
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/698_propozice-viden.pdf

13.12.2017 Dny řemesel
Dvoudenní prezentace dovedností žáků všech oborů školy se uskuteční ve dnech 13. a 14. prosince 2017 v budově SPV Pod Kamenem 179. Těšíme se na všechny žáky ze zákldních škol, zástupce firem, JHK, ÚP a všech hostů.

24.11.2017 Lyžařský výcvikový kurz
Lyžařský výcvikový kurz se bude konat 14. - 19. 1. 2018 v Lipně nad Vltavou. První ročníky + další zájemci obdrželi pro rodiče přihlášku na vyplnění a informační leták, kde jsou veškeré informace o konání kurzu i o platbách záloh. Během listopadu žáci nosí přihlášky a zálohy 1500,-v hotovosti p. učitelce Kolářové. Termín zaplacení zálohy je do 24. 11. 2017. Informační leták zde:
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/693_lvk_2018.pdf

23.11.2017 Den otevřených dveří
Zveme všechny zájemce o studium maturitního oboru Zdravotnický asistent a studium učebních oborů na Den otevřených dveří dne 23. listopadu. Kromě prohlídky školy je pro Vás připravena malá kavárnička v hale školy, ukázky prací žáků a informační bloky každou půlhodinu, kde Vám učitelé podají informace ke studiu, přihláškám, přijímačkám a zodpoví Vaše dotazy.

16.11.2017 Třídní schůzky a infromační odpoledne
Dne 16. listopadu se konají od 16:00 do 18:00 hodin třídní schůzky a informační odpoledne.

8.11.2017 Setkání se zástupci firem
SOŠZ a SOU a Oblastní hospodářská komora Český Krumlov ve spolupráci s Úřadem práce Český Krumlov pořádají setkání se zástupci firem podnikajících ve stavebnictví dne 8. listopadu 2017 v budově SPV Pod Kamenem 179 v Českém Krumlově.
Odkaz: http://www.zdravkack.cz/data/soubory/686_pozvanka.pdf

12.10.2017 Prevence znamená předcházet
Úkolem vzdělání je i příprava žáků na běžné situace v životě, a proto na začátku školního roku začal cyklus přednášek Policie ČR zaměřený na právní povědomí našich žáků. Studenti se seznámí s pojmy trestní rejstřík, právní odpovědnost, trest apod. Měsíce říjen a listopad budou měsíci proti kyberšikaně, prostřednictvím odborných programů a interaktivních situací žáci získají základní informace o nebezpečí tohoto typu šikany.

11.10.2017 Sbírka Bílá pastelka
Škola se tradičně zapojí do celonárodní sbírky na podporu nevidomých. Přispějte žákům, kteří vás osloví, finančním obnosem a pomozte ke zlepšení podmínek nevidomých a zrakově postižených.

2.10.2017 Nejlepší sestřičky studují v Českém Krumlově
Třetí ročník soutěže Jihočeská sestřička se uskutečnil o víkendu v nemocnici v Písku. O titul soupeřilo 64 studentek a studentů vyšších a středních zdravotnických škol z jižních Čech. Vítězkami se staly žákyně naší školy. Blahopřejeme!

1.10.2017 Praxe žáků z Neustadtu
Již druhým týdnem absolvují žákyně a žáci z německého Neustadtu výměnnou praxi na krumlovských pracovištích Nemocnice a restaurací Anděl a Zdroj.

4.9.2017 Zahájení školního roku
Zahájení vyučování ve školním roce 2017/2018 je dne 4. září 2017 v hlavní budově školy v 8:00 hodin. Všem žákům, učitelům, zaměstnancům školy přejeme úspěšný školní rok!

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801