Charitativní činnost na naší škole - škola pomáhá

Školní rok 2016/2017

Školní rok 2015/2016

SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ -  12. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ (září 2015) – ZA2
Žáci naší školy se pravidelně zapojují do sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. V letošním školním roce se žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent zapojily  do podzimní sbírky, která proběhla v září 10.9.1015. Žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, náramky, píšťalky jako přívěsky na klíče s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Žákyním se podařilo vybrat celkem 9542 Kč. (což je méně, než v loňském roce).  Nejúspěšnější byla dvojice  Vačkářová Lucie a Hurdová Veronika, které prodaly nejvíce předmětů a vybraly 2073 Kč, dále nejvíce vybraly žákyně Švihoríková Eva a Zajíčková Nikola (1720 Kč). Výtěžek z prodeje je určen na pomoc nevidomým, aby mohli žít lépe a samostatně, aby se mohli lépe integrovat do společnosti, a to na zakoupení různých SPECIÁLNÍCH POMŮCEK pro nevidomé, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy, na osobní asistenty dětem, aby se mohly začlenit do běžných škol, seniorům, aby mohli žít doma a nemuseli do ústavu. „ Světluška zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti“. Žákyně naší školy pomohly „svítit“ na cestu nevidomým dětem i dospělým v České republice.

SRDÍČKOVÝ DEN (září 2015) – SČ3
24.9.2015 se žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnily celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Žáci nabízeli ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji tradiční magnetky a přívěsky se žetony do nákupních košíků. Žáci byli úspěšní, podařilo se prodat celkem 117 sbírkových předmětů a tím vybrat částku přibližně 3870,- Kč, což je o 1000 Kč více, než v loňském roce. Částka bude použita na pomoc vážně nemocným dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili.

BÍLÁ PASTELKA (ZÁŘÍ 2015) – SČ3
Žáci 3. ročníku oboru Sociální činnost se zúčastnili i další tradiční sbírky „ Bílá pastelka“, kterou pořádá TYFLOSERVIS pro rehabilitaci nevidomých a slabozrakých. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké, (při učení Braillova písma, zvládání chůze se slepeckou holí, a dalších dovedností), které umožní samostatnější existenci a komunikaci s okolím.

SRDÍČKOVÝ DEN (prosinec 2015) – ZA3
Již podruhé v tomto školním roce se naše škola zúčastnila celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Sbírka proběhla v čase předvánočním, dne 2. 12. 2014, a zapojili se do ní žákyně třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent. Žákyně nabízely ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji plastové klipy, přívěsky se srdíčkem, se žetonem a dárkové balení jedné porce mleté kávy Brazil Santos. Žákyně byly úspěšné, podařilo se jim vybrat o něco více, než v loňském roce v prosinci, a to částku 3345,- Kč. Nejvíce prodala dvojice žákyň Indrová, Pavlisová (32 dárkových předmětů v ceně 826 Kč), dále dvojice Jančiga, Kališová (715 Kč), Dobře si vedly i Doksanská a Irlingová (dohromady 640 Kč).

 

Všem žákům a žákyním, které se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativních sbírek děkuji.
Keřková Jitka.

 

Vážená paní ředitelko,
srdečně Vám děkujeme za celou orgaanizaci sbírky "Srdíčkový den". V příloze posíláme děkovný certifikát, prosím, předejte naše veliké poděkování také vašim studentům. Jsme si vědomi   všech negativ, se kterými se mohou na ulici setkat, o to více si jejich pomoci opravdu velmi vážíme. Zdeňka Hollerová, Život dětem

Charitativní sbírky, kterých se účastní naši studenti:


SRDÍČKOVÝ DEN – výtěžek je určen na pomoc těžce handicapovaným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na hrazení příspěvků na pořízení invalidních vozíčků, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek.
BÍLÁ PASTELKA – výtěžek sbírky je věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké občany.
DEN, KDY SVÍTÍ SVĚTLUŠKY – výtěžek sbírky je věnován nevidomým dětem .

Žáci naší školy jsou mladí lidé, kterým není lhostejný život kolem nich. Ke všem charitativním aktivitám přistupují velmi zodpovědně a vřele.

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801