Přijímací řízení pro školní rok 2018/2019

Obory vzdělávání zakončené maturitní zkouškou

Obor vzdělávání  53-41-M/01 Zdravotnický asistent, čtyřleté denní studium

Prospěch v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v pololetí 9. ročníku ZŠ

Výsledek jednotné přijímací zkoušky – písemný test z českého jazyka a literatury a z matematiky

Termín jednotné přijímací zkoušky – 12. a 16. dubna 2018

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro daný obor vzdělání

Přijímáno bude prvních 30 uchazečů seřazených podle celkového počtu bodů

V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí výsledek jednotné přijímací zkoušky.

Počet uchazečů přijímaných do 1. ročníku: 30 žáků.

 

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání 53 - 41- H/01 Ošetřovatel/ka, denní studium

Obor vzdělávání 66 - 51- H/01 Kuchař- číšník, denní studium

Obor vzdělávání  66 - 51- H/01 Prodavač/ka, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání zakončené závěrečnou zkouškou (dvouleté)

Obor vzdělání 75 - 41- J/01 Pečovatelské služby, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

Obory vzdělávání ve stavebnictví zakončené závěrečnou zkouškou s výučním listem (tříleté)

Obor vzdělávání  36-67-H/01 Zedník, denní studium

Obor vzdělávání  33-56-H/01  Truhlář, denní studium

Obor vzdělávání  36-64-H/01  Tesař, denní studium

Obor vzdělávání  23-45-H/01 Klempíř, denní studium

Přijímací zkouška se nekoná.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu oboru vzdělávání (potvrzená praktickým lékařem na přihlášce).

Uchazeči budou přijati na základě prospěchu ze ZŠ: 1. a 2. pololetí  předposledního  ročníku a  1. pololetí posledního ročníku vzdělávání

 

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801