progeCAD logo

 

Školní rok 2017/2018

Podpora technického vzdělávání - akce Parťáci - žáci učí žáky, tentokrát instalatéři (12. a 13. dubna 2018)

Poslední soutěžní klání pod názvem  „Parťáci“, které organizuje SOSZ a SOU Český Krumlov ve spolupráci se ZŠ v regionu na podporu  technického vzdělávání,  proběhlo tentokrát  v oboru instalatér ve dnech 12.4. – 13.4.2018. Celkem 5 družstev tj. jeden žák z 8. třídy Základní školy Za Nádražím Český Krumlov a jeden žák SOU Český Krumlov měli za úkol vytvořit z plastových trubek, téček a kolínek bludiště (labyrint) s  jedním vstupem  a čtyřmi výstupy, z nichž jen jeden bude průchodný, tedy ten správný. S připravenou kovovou kuličkou pak museli prokázat funkčnost  jejich díla. Soutěžící „Parťáci“ se úkolů zhostili na výbornou, všichni zadání zvládli, některá bludiště byla opravdu povedená, fantastická byla i atmosféra a součinnost dvojic, která se před soutěží vůbec neznala. První dvě dvojice obdrželi diplomy a hodnotné ceny. Nejlepším družstvem  byla vyhodnocena dvojice Lukáš Trapl  ze ZŠ a Radek Bleha SOU. (Fotky ve fotogalerii - Parťáci)

(PP)

   

SPV- workshop - zateplovací systémy (JUB) - (12. dubna 2018)

Pod dohledem specialistů firmy JUB Milevsko proběhlo dne 12.4.2018 na odloučeném pracovišti SPV Český Krumlov odborné školení zaměřené na provádění zateplovacích systémů,  používání fasádních omítek,  barev a nových technologií. Školení bylo rozděleno do 2 částí. V teoretické části byli žáci seznámeni s produkty firmy, v použitelnosti technik a jejich aplikaci správným způsobem. Žáci dostali řadu prospektů s návody na používání. V praktické části si  žáci vyzkoušeli na připravených panelech pod dohledem odborníků různé techniky nanášení omítek a barev. Školení se zúčastnilo celkem 10 žáků III. ročníku stavebních oborů, z toho 5 žáků oboru zedník obdrželo po absolvování školení certifikát.   (Fotografie viz fotogalerie)

(PP) 

Exkurze ZA3 a ZA4 v nemocnici ve Freistadtu (28. února)

Poslední únorový den 28. 2. 2018 jsme se vydali na exkurzi do nemocnice v rakouském Freistadtu. Žákyně 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent tak měli možnost porovnat nemocnice na české a rakouské straně hranice. Nemocnice ve Freistadtu je menší nemocnicí, která se pyšní rodinným prostředím. Jsou zde úrazové ambulance, rehabilitace, denní stacionář psychiatrie, radiologické oddělení, odborné ambulance, chirurgie, interna, gynekologie a porodnice. Po příjezdu nás přivítal Jiří Šneider, náš průvodce a zároveň i ten, který celou exkurzi pro nás pečlivě připravil. Měli jsme možnost nahlédnout do všech zákoutí nemocnice. Prostředí nemocnice, pracovní podmínky zdravotnického personálu a uspořádání jednotlivých oddělení nás doslova nadchlo. Doufáme, že si žáci odnesli velkou motivaci ke studiu Německého jazyka. Rádi bychom touto cestou poděkovali našemu bývalému žákovi Jiřímu Schneiderovi za prožití krásného dne a úžasnou exkurzi. (VJ)

Školní kolo soutěže v první pomoci (20. února)

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v úterý  20. 2. 2018. U soutěžících ze třídy ZA2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. Poradit si museli v situaci v domácnosti, kde došlo k úrazu elektrickým proudem a infarktu myokardu. Trochu složitější byla situace při oslavě u táborového ohně, kde si nejprve museli poradit s velmi opilými a zdrogovanými studenty a následně poskytnout první pomoc u těžké popáleniny, useknutého prstu ruky a bezvědomí. Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak  dokázal velitel rozdělit  úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe. První místo vybojoval tým ve složení Filip Richter, Dominika Pejšová, Veronika Schusterová, Simona Škopková. Druzí byli Jana Rejžková, Dominika Hambálková a Nikol Trapková a na třetím místě skončili Milan Růžička, Nikola Eltschknerová a Eliška Zavadilová. Obě situace nebyly vůbec jednoduché, za což moc děkujeme figurantům ze ZA1 a ZB1, kteří to svým perfektním hereckým výkonem soutěžícím vůbec neulehčili.

Veronice Schusterové, Simoně Škopkové, Janě Rejžkové a Nikol Trapkové přejeme hodně úspěchů v celostátní soutěži s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti u Jihlavy.

(VJ)

Maturitní ples třídy ZA4 (19. ledna)

Tradiční maturitní ples na naší škole letos krásně zorganizovaly žákyně třídy ZA4. Ples proběhl v pátek 19. 1. 2018 v nádherných prostorech Zámecké jízdárny. Naše krásné maturantky přivítaly dojaté rodiče a hosty perfektně připraveným nástupem a odstartovaly tak plynulý průběh plesu. Následovalo šerpování maturantek, maturitní video, poděkování maturantek všem vyučujícím, projev předsedy představenstva českokrumlovské nemocnice MUDr. Jindřicha Floriána a třídní učitelky Mgr. Věry Janásové, dále focení, sběr peněz do skleniček, tanec maturantek s rodiči a tombola. Od tance si měli hosté možnost odpočinout při barmanské show nebo při dražbě dortu a divočáka. Velký ohlas sklidilo taneční půlnoční překvapení od našich maturantek.

Po ukončení plesu část maturantek ještě slavila do ranních hodin na After party a tím zakončila tolik očekávaný den.

(VJ)

 

Dny řemesel na SPV Pod Kamenem

Českokrumlovský deník - článek i fotografie zde nebo na fb školy

Adventní vystoupení - prosinec 2017

Měsíc prosinec si spojujeme nejen s vánočním zdobením domova, pečením, rozjímáním, bilancování nad uplynulým rokem, ale v naší škole se již tradičně nese také ve znamení koncertů a vystoupení pro kluby a domovy pro seniory či oddělení Nemocnice v Českém Krumlově. V letošním roce jsme s pásmem koled a vánoční hudby navštívili Klub pro seniory ve Větřní, potěšili obyvatele Wágnerky v Českém Krumlově, zpříjemnili předvánoční atmosféru na odděleních českokrumlovské nemocnice a posledním koncertem v kapli Narození Panny Marie ve Svérázu jsme si spolu se smyčcovým triem všichni užili nádhernou atmosféru adventního muzicírování. Všechna vystoupení se setkala s velkým úspěchem a potleskem. (EK) 

Nejlepší truhláři jsou z Krumlova (Truhlář roku 2017 - Vzdělání a řemeslo, České Budějovice)

Úspěch Celostátní soutěž Truhlář roku vyhráli Ivan Crkva a Timothy Belcher, žáci třetího ročníku oboru Truhlář českokrumlovské SOŠZ a  SOU. Oba dva předvedli prvotřídní výkon jak v teoretické, tak i  praktické části soutěže, které se zúčastnilo celkem dvacet soutě- žících v deseti týmech z celé republiky. 9. ročník soutěže se konal 22. a 23. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo a žáci na něm vyráběli dřevenou dětskou židli dle projektové dokumentace. „První den byla pouze praktická část, druhý den jsme dopoledne dokončili výrobek a odpoledne následovala část teoretická,“ říká Ivan Crkva, který se současně umístil na krásném 3. místě v soutěži jednotlivců. O Truhláře roku žáci českokrumlovského učiliště soutěží každý rok a zatím se pokaždé umístili na  předních místech. Například v  letech 2012, 2014 a  2015 získali v  soutěžích jednotlivců i družstev velmi dobré 3. místo. Předvedený výkon byl v  konkurenci 9 škol z  celé republiky nejlepší a  Ivan s  Timothym jsou právem nejlepšími mladými truhláři z celé České republiky. V soutěži ale nejde jen o prestiž. Hotové výrobky nakonec dostanou dětské domovy. Gratulujeme!  Celý článek Noviny města Český Krumlov, strana 7: http://data.ckrumlov.cz/files/7871-noviny-mesta-ck-leden-2018.pdf

Předváděcí akce firmy HILTI pro truhláře a tesaře (8. listopadu)

Opět po roce navštívili naši školu pracovníci firmy Hilti, která vyrábí a navrhuje špičkové výrobky, software a služby pro profesionální stavebnictví.  Zástupci firmy předvedli žákům moderní a vysoce kvalitní elektrické, pneumatické a  akumulátorové nářadí pro profesionální použití. Firma  nabídla vybraný sortiment nářadí pro práce se dřevem a činnostmi spojené s řezáním, frézováním, broušením, hoblováním . Žáci II. ročníku oborů zedník, truhlář, tesař, klempíř a instalatér si vyzkoušeli práci s moderním  elektrickým ručním nářadím a další technikou. Některé špičkové aku systémy a nářadí si škola pro výuku stavebních řemesel rovnou objednala. Akce proběhla dne 8.11.2017 na odloučeném pracovišti truhlárna Chvalšiny. (PP)

Předváděcí akce v rámci odborného výcviku (13. září)

Pro žáky II. ročníku oboru zedník byl zorganizován den praktických ukázek spojený s odbornou instruktáží. Aplikace stříkané izolace byla realizována v podkroví  rodinného domu v Domoradicích v Českém Krumlově. Kromě praktické ukázky provádění izolací byli žáci seznámeni s výhodami používání stříkané izolace oproti jiným formám zateplení  (dokonalá přilnavost, vynikající hydroizolační vlastnosti, zdravotní  nezávadnost a  dlouhá životnost).  V další části žáci navštívili dřevostavbu rod. domu na Lhotkách Český Krumlov. Žáci si prohlédli stavbu, seznámili se s konstrukčním systémem domu, skladbou obvodových zdí, přednostmi a nevýhodami dřevěných staveb. Žáci měli řadu dotazů, které se týkaly rychlosti výstavby, ceny stavby, tepelných vlastností, odolnosti stavby proti požárům apod.  (PP)   

 

Exkurze v DD Dobrá Voda (29. září)

29. 9. 2017 jsme se žáky  3. a 4. ročníku oborů zdravotnický asistent a sociální činnost vyjeli na exkurzi do Domova důchodců Dobrá Voda. Spolu s námi jeli i naši vzácní hosté z německé školy v Neustadtu, kteří jsou na naší škole na výměnném pobytu. Zařízení funguje již od roku 1963. V současné době v nově zrekonstruované budově žije 249 klientů, o jejichž potřeby se stará 180 zaměstnanců. Zaměstnanci domova nás velice pěkně přivítali a po zahájení a občerstvení, které připravili, nám ukázali celé zařízení. Žáci měli možnost pohovořit si i s klienty domova. Exkurze se nám moc líbila a určitě se do Dobré Vody zase vrátíme. Děkujeme všem zaměstnancům domova a přejeme co nejvíce pracovních i osobních úspěchů.

Jihočeská sestřička (30. září - 1. října)

Opravdu nejlepší budoucí sestry jsou v Českém Krumlově? Zdá se, že ano. Úspěšně vstoupila do nového školního roku maturitní třída zdravotnických asistentek SOŠZ a SOU Český Krumlov. V sobotu 30. 9. 2017 si naše budoucí sestřičky odjely poměřit své vědomosti a dovednosti získané při studiu na 3. ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička do Písku. Konkurence  a očekávání byly veliké, děvčata jela změřit síly  s ostatními středními školami Jihočeského kraje, s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Č. Budějovicích a Jihočeskou univerzitou přímo do písecké nemocnice. Velmi pěknou soutěž zorganizovala Nemocnice Písek,  pomáhaly  další jihočeské nemocnice a celá soutěž proběhla pod záštitou hejtmanky Mgr. Ivany Stráské.

Soutěžilo 16 čtyřčlenných týmů v kategorii středoškoláků  a studentů VOŠ a ZSF JU a před porotu složenou ze zaměstnanců nemocnice musely zvládnout  12 různých disciplín. Předváděly  odběr krve, zjišťovaly  krevní skupinu, připravovaly infuzi, resuscitovaly a volaly záchrannou službu, správně dezinfikovaly ruce, ošetřovaly pacienta se stomií, přikládaly sádrový obvaz na ruku a přesunovaly přesunout ochrnutého pacienta z lůžka na křeslo. Všechny perfektní dovednosti  doplnily skvělými teoretickými znalostmi z oblasti ošetřovatelství a  vědomostmi o městu Písku a místní nemocnici.

Naši školu odjely reprezentovat 2 týmy. Tým ve složení Veronika Hurdová, Barbora Dvořáková, Nikola Zajíčková a Eliška Mrázová sice ztratil nějaké body, ale  vedl si skvěle a  výborně spolupracoval v týmu. Vítězný tým s velitelkou Petrou Outratovou, Nikolou Steinhauserovou, Barborou Havelkovou a Kateřinou Dvořákovou se letos s přehledem ujal prvenství v kategorii středních škol. Radost z vítězství  nebrala konce zejména poté, co byl tým  vyhlášentaké jako absolutní vítěz soutěže. Protože získal vyšší počet bodů než vítěz kategorie vyšších a vysokých škol, je na jeden rok držitelem velmi cenné trofeje - putovního poháru. Po vyhlášení výsledků a převzetí cen si pak všichni soutěžící, doprovázející učitelé, ředitelé škol, hlavní sestry nemocnic a organizátoři užili příjemný společenský večer. Našim žákyním a budoucím sestřičkám gratulujeme k prvnímu místu, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve zdravotnickém  povolání.

Mgr. Věra Janásová

Adaptační pobyt (11. září - 13. září)

Žáci prvních ročníků se společně ...

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801