progeCAD logo

Školní rok 2018/2019

Sebeobrana s Policií ČR

Na sklonku školního roku náš navštívila Policie České republiky. Naštěstí nás jen učili, jak se bránit J. Během dvouhodinového školení sebeobrany jsme se snažili pochytit co nejvíce dovedností, vyslechli jsme si pár historek z policejní praxe a poučili se, jak být ostražití v běžných životních situacích.Zkrátka příjemně a zároveň užitečně strávené horké dopoledne. (KM)

Výstup na Křížovou horu

Poslední dny měsíce června lákají na výlet, a proto třídy oborů Ošetřovatel, Truhlář a Klempíř se svou třídní učitelkou vyrazily zdolat kopec zvaný KŘÍŽÁK. Počasí bylo již od rána teplotně nadnormální a vrchol žáci a žákyně zdolali velmi svižně. Nahoře  byl odměnou nejen krásný výhled na město, ale v trávě se uskutečnil také piknik z donesených zásob – nespornou jedničkou byly šneky z listového těsta od F. Hladkého. Po občerstvení následovalo historické okénko – prohlídka kaple a hledání správných informací v pracovním listu na téma Bílá paní.Následoval rychlý sestup dolů a rozchod na autobus. (Eva Matoušová)

Branný den na základní škole

Stalo se již tradicí, že se s končícím školním rokem naše žákyně zúčastňují branného dne na Základní škole Fantova v Kaplici jako školitelky první pomoci. 25. června 2019 si pro žáky 1. stupně této školy žákyně z druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent připravily 4 stanoviště s praktickými ukázkami a výukou poskytování první pomoci. Kaplické děti si zkusily některou z obvazových technik, naučily se ošetřovat různé druhy krvácení, vyzkoušely si resuscitaci a stabilizovanou polohu. Letošními školitelkami byly: Anna Sýkorová, Barbora Šarvaicová, Natálie Kadlecová, Dora Olišarová, Kristýna Palmová, Simona Szalajová, Klára Klabouchová a Bára Ondřejová.

Mgr. Monika Kurucová

II. ROČNÍK SOUTĚŽE „ PŘÍPRAVA STERILNÍHO STOLKU“

24. 6. 2019 proběhla soutěž pro 2. ročník oboru Zdravotnický asistent v přípravě sterilního stolku. Zúčastnilo se 19 žákyň, z nichž nejlepší výkon předvedla Anna Sýkorová. Na druhém místě se umístila Dora Olišarová a na třetím Michaela Řebíková. Úkolem soutěžících bylo připravit sterilní stolek s pomůckami na malý chirurgický zákrok za aseptických podmínek a v co nejkratším čase. Nejrychleji byl připraven stolek v čase 1 minuta a 35 sekund, nejpomalejší čas byl 3 minuty a 38 sekund.

Mgr. Monika Kurucová

Celostátní soutěž v první pomoci 19.- 20. 6. 2019

Letošní 25. ročník soutěže v první pomoci, na kterém se sešlo 29 škol z ČR, Slovenska a Rakouska, umožnil našim žákyním ze třídy ZA2 vyzkoušet si zvládnout první pomoc v situacích se kterými se mohou setkat v běžném životě. Své dovednosti si do tábora Mladé Bříště  u Jihlavy odjely vyzkoušet Johana Bejnová- velitelka, Michaela Řebíková, Tereza Pochová a Barbora Sklenářová. Během dvoudenní soutěže zvládly 9 stanovišť a test zdatnosti. Diagnostikovat a ošetřit musely pacienty s cévní mozkovou příhodou, infarktem myokardu a cukrovkou. Také si dokázaly poradit se zlomeninami, cizím tělesem v ráně, masivním krvácení, popáleninami, pádem z výšky, úrazem elektrickým proudem nebo s bezvědomím v opilosti. Poradit si musely i v situací, ve které hovořily pouze německy a anglicky. Velmi náročné bylo zvládnutí úrazů při autonehodě. Našim žákyním moc děkujeme za skvělou reprezentaci školy a těší nás, že naši budoucí zdravotníci umí reagovat v náročných situacích a dokázali by raněné v ohrožení života zachránit. Fotografie ve fotogalerii.

Žákyně u soudu

Dne 12.6.2019 žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent navštívily Okresní soud v Českém Krumlově. Naše žákyně se zúčastnily soudního jednání a následného vyhlášení rozsudku. Po ukončení jednání byl žákyním vyhrazen prostor na dotazy jakékoli povahy a to konkrétně na soudkyni, státní zástupkyni a obhájkyni. Díky soudnímu jednání měly žákyně možnost zjistit, jak takové jednání probíhá a tím se přiblížit k porozumění teorie. (Aneta Černá)

 

Prefa

Anet Č.Žáci 1. a 2. ročníku oboru KLEMPÍŘ navštívili dne 4.6.2019 přenášku firmy PREFA s názvem "PREFA ALUMINIUMPRODUKTE- STŘEŠNÍ A FASÁDNÍ SYSTÉMY Z HLINÍKU", která se konala v přednáškovém sále SVĚT  Clarion Congress hotelu v Českých Budějovicích. Firma PREFA představila a na modelech předvedla praktické ukázky zpracování svého výrobního programu, materiály, střešní i fasádní skladby, systémy odvodnění střech, detaily střech v horách v oblastech s extrémním větrným zatížením, protisněhová a protipovodňová opatření. Firma PREFA byla založena po 2. světové válce v Rakouském Salcburku, kde klempíř Alois Gödl vyvinul lisováním a falcováním střešní tašku z hliníku inspirovanou tradičními šindeli. Název firmy PREFA vznikl spojením dvou německých slov PRESSEN a FALZEN (lisovat a drážkovat-falcovat). Od té doby firma rozšířila svá zastoupení po Evropě, své materiály uplatnila na významných stavbách, získala řadu ocenění. Účastníci semináře byly pozváni do školícího centra PREFA Academy, které bylo založené v ČR v roce 2005 a nabízí kurzy pro klempíře v zimním období.  Fotky ve fotogalerii (MB)

Sbírky 2018-2019

Ve šk. roce 2018/2019 bylo vybráno ve všech pěti charitativních  sbírkách celkově cca 35.160,- Kč. Sbírek se účastnily třídy SE1, ZS2, ZA2, ZA3 SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2018) – 16. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 11.137 (vloni bylo vybráno12.998 Kč). Žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent se již tradičně zapojili do podzimní sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která proběhla 11.9.1018. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. I v letošním školním roce žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, náramky, píšťalky a zubní kartáčky a zdarma jako pozornost butonky s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Celý článek zde (JKe)

Představení práce kynologa

Jak vycvičit záchranného psa měly možnost vidět naše budoucí sestřičky ze třídy SE1 v úterý 5. 6. 2019 přímo ve škole v rámci výuky první pomoci. Navštívil je člen Jihočeské záchranné brigády kynologů Michal Svoboda, nositel titulů Mistr sportu, Mistr světa ve vodních pracech z roku 2007 a národní rozhodčí Svazu záchranných brigád kynologů se svým psem Norisem. V úvodu povyprávěl o vhodných plemenech psů k výcviku, vhodnému věku psů pro záchranné práce a o jejich výchově. Popsal, co vše musí pes i jeho psovod zvládnout např. při vyhledávání zraněných a mrtvých v sutinách domu nebo při vyhledávání utonulých. Nejvíce naše sestřičky zaujala praktická ukázka práce psa a psovoda při vyhledávání figurantky na souši a záchrana „tonoucí“ figurantky v řece. Za poutavé přiblížení práce se záchrannými psy a vůbec za práci všech záchranářů moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii. VJ

Soutěž mladých zdravotníků

Okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků – Oblastní spolek Českého červeného kříže, Český Krumlov

Dne 16. 5. 2019 se žáci 1. ročníku oboru Praktická sestra a 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent na jedno dopoledne stali součástí týmu českokrumlovského Oblastního spolku Českého červeného kříže, který každoročně pořádá okresní kolo Soutěže mladých zdravotníků.

Cílem akce je učit mladší generace kvalitní a přínosné první pomoci. Soutěže se zúčastnily děti ze základních škol z Českokrumlovska, které soutěžily v pětičlenných týmech, ve dvou věkových kategoriích (1. – 5. ročník ZŠ, 6. – 9. ročník ZŠ). Soutěžní stanoviště byla rozmístěna v prostorách Domova dětí a mládeže Český Krumlov.

Naši žáci se do soutěže zapojili jako figuranti, jako doprovod družstev na jednotlivá soutěžní stanoviště, a také pomáhali při prezenci a výdeji stravy. I pro ně samotné byla soutěž velkým přínosem, neboť si mohli v modelových situacích ověřit, jak by sami obstáli při poskytování první pomoci raněnému s popáleninou, zlomeninou nohy, závažným podchlazením, poraněním páteře, tepenným krvácením, raněnému po zásahu elektrickým proudem, nemocnému v hypoglykemickém šoku atd. Poděkování všech zúčastněných patří ředitelce soutěže paní Yvetě Stýblové. Foto ve fotogalerii

(HZ)

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE „KLINICKÁ PROPEDEUTIKA A PATOFYZIOLOGIE ZAJÍMAVĚ“

20. března 2019 se žákyně druhého ročníku oboru Zdravotnický asistent Zuzana Tisoňová, Kristýna Macorlíková a Bára Ondřejová zúčastnily krajského kola soutěže v předmětu klinická propedeutika, které pořádala SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích. Soutěž je určena pro žáky zdravotnických škol a kromě našich děvčat se zúčastnili také žáci z Českých Budějovic, Písku a Jindřichova Hradce. Zuzana Tisoňová vypracovala prezentaci na téma Spirometrie, Kristýna Macorlíková s Bárou Ondřejovou si vybraly pro svou práci téma Mononukleóza. Děvčatům patří velký dík za výbornou reprezentaci naší školy.
Monika Kurucová

Soutěž v první pomoci- školní kolo

Školní kolo soutěže v první pomoci letos proběhlo 19.2.2019. Na dvou stanovištích si žákyně a žáci ze tříd ZA2 a OS1 vyzkoušeli, zda by uměli zareagovat při úrazech, se kterými se mohou v běžném životě setkat. Vyřešit museli dvě situace. Při jedné došlo u kamarádek na bruslích k nehodě. Poradit si museli s uštknutím od hada, odřeninami, podvrtnutým kotníkem a s krvácením z nosu. Druhá situace imitovala oslavu narozenin, kdy došlo k vzájemnému napadení oslavenců. Mezi opilými museli zachránci najít raněné s tepenným krvácením, bodnou ranou v břiše s cizím tělesem a člověka v bezvědomí. Velmi děkujeme žákyním ze třídy SE1 za velké nasazení a perfektní herecké výkony. Soutěžícím děkujeme za zodpovědný přístup k celé soutěži a pěkně výsledky. Fotografie ve fotogalerii. VJ

Exkurze v nemocnici Český Krumlov a.s.

Během února se žáci třídy SE1 zúčastnili exkurze v nemocnici Český Krumlov. Seznámili se s ošetřovací jednotkou, kam budou od příštího roku chodit na praktickou výuku. Oddělením sterilizace je provedla a velmi poutavě o provozu pohovořila vrchní sestra paní Smolinová.  Žáci zde měli možnost vidět celý proces dezinfekce a sterilizace a mohli si tak propojit teoretické znalosti s praktickým provozem.  VJ

Exkurze v Arpidě - leden

Žáci 2. ročníku oboru sociální činnost navštívili v lednu Centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením ARPIDA, které se specializuje na rehabilitaci, pomoc, integraci a vzdělávání zdravotně postižených. Žákům byl nejprve osvětlen chod a historie organizace. Následovala komentovaná prohlídka, při které se žáci setkali jak se zaměstnanci, tak i s klienty. Poslední část exkurze byla zaměřena především na dotazy žáků a volnočasové aktivity, které ARPIDA organizujem.

Přednáška OSPODU

Dne 14. 1. 2019 se uskutečnila odborná přednáška pracovnice Odboru sociálních věcí města České Budějovice. Žáci a žákyně se od odborníka z praxe dozvěděli informace o činnosti Oddělení sociálně právní ochrany dětí a mládeže. Za přednášku Mgr. Kuzbové mnohokrát děkujeme.

SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2018) – 16. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 11.137,-  (vloni bylo vybráno12.998,- Kč)

Žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent se již tradičně zapojili do podzimní sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“, která proběhla 11.9.1018. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. I v letošním školním roce žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, náramky, píšťalky a zubní kartáčky a zdarma jako pozornost butonky s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Žákyním se podařilo vybrat celkem 11.137 Kč. (což je o 850 Kč méně, než v loňském roce, ale přesto velice pěkná částka).  Nejúspěšnější byla dvojice žákyň, Řebíková M. a Pochová T., která prodala všechny předměty a tím vybrala přes 2220,- Kč. Další nejúspěšnější byla trojice Szalajová S., Palmová K. a Kadlecová N. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc nevidomým, aby mohli žít lépe a samostatně, aby se mohli lépe integrovat do společnosti, a to na zakoupení různých SPECIÁLNÍCH POMŮCEK pro nevidomé, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy, na osobní asistenty dětem, aby se mohly začlenit do běžných škol, seniorům, aby mohli žít doma a nemuseli do ústavu. „ Světluška“ zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Žáci a žákyně naší školy pomohli „svítit“ na cestu nevidomým dětem i dospělým v České republice. Děkujeme všem žákům a žákyním, že se do akce zapojili.

SRDÍČKOVÝ DEN (září 2018) – ZS2, vybraná částka 3878,- Kč (vloni vybráno 5680,-)

18.9.2018 se žáci a žákyně 2. ročníku oboru Sociální činnost zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Žáci nabízeli ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji tradiční magnetky a přívěsky se žetony do nákupních košíků. Žáci byli úspěšní, podařilo se prodat celkem 178 sbírkových předmětů a tím vybrat částku 3878,- Kč. Částka bude použita na pomoc vážně nemocným dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili. Nejúspěšnější byla dvojice žákyň Lautschamová C. a Feslová A., které prodaly všechny sbírkové předměty (62) v hodnotě cca 2100,- Kč.

Všem žákům a žákyním, kteří se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativních sbírek děkuji.
Keřková Jitka.

Lékaři bez hranic zblízka

V týdnu od 9. – 12. 10 2018 jsme s některými třídami naší školy navštívili putovní interaktivní výstavu Lékařů bez hranic na českokrumlovském náměstí, kde studenti zažili, jak to vypadá na misi, a zjistili, v jakých podmínkách pracují Lékaři bez hranic.

Expozici tvoří stany, které používají „Lékaři bez hranic“ na některých misích. Prošli jsme si je společně s průvodci a poslechli si velice poutavé příběhy a zážitky z misí. Zde jsme se také dozvěděli, jak vypadá intervence v případě přírodních katastrof, boj s epidemiemi (s krvácivou horečkou ebola, s cholerou), psychosociální pomoc lidem prchajícím z domovů kvůli válkám, nepokojům, přírodním katastrofám, extrémní chudobě nebo jak se pozná a jak se léčí podvýživa.

Bylo nám umožněno ochutnat terapeutickou pastu k léčbě dětské podvýživy, vyzkoušet triáž, masáž srdce, nebo díky brýlím na virtuální realitu nahlédnout například do uprchlického tábora Domíz v Iráku.
(KM)

Lekari-bez-hranic

Adaptační kurz SE1

Ve dnech 24.- 26. 9. 2018 absolvovali žáci třídy SE1 Adaptační kurz ve Střelských Hošticích. Na kurz odjeli žáci společně s třídní učitelkou Mgr. Věrou Janásovou a školním metodikem prevence paní Mgr. Monikou Hejnovou. Program pro naše nové žáky zajistili pracovníci organizace Metha Mgr. Bc. Božena Havlová a Bc. Matěj Chmel. Program byl uzpůsobený tak, aby se žáci vzájemně poznali při práci a při řešení problémů. Jednotlivé úkoly je vedly ke vzájemné komunikaci, spolupráci i ke vzájemné podpoře. Ale ani ve chvilkách volna se žáci nenudili. Uměli se sami zabavit a velmi oceňujeme, že se dokázali všichni vzájemně respektovat. Velký obdiv jim patří za statečný přístup k nepřízni počasí a zvládnutí dvou opravdu chladných nocí.

Všem zúčastněným žákům třídy SE1 moc děkujeme za příjemnou atmosféru na kurzu, těšíme se na další společné akce a přejeme hodně úspěchů při studiu na naší škole. Fotografie ve fotogalerii.

VJ

Školní rok 2017/2018

Celostátní soutěž v první pomoci- tábor Mladé Bříště

Letošní soutěž proběhla ve dnech 20. až 21. 6. 2018. Soutěže se zúčastnilo 33 týmů z celé České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Naší školu odjely reprezentovat žákyně  ze třídy ZA2 Veronika Schusterová, Simona Škopková, Nikol Trapková a Jana Rejžková na postu velitelky. Úkolem bylo diagnostikovat zranění nebo změnu zdravotního stavu a poskytnout adekvátní první pomoc. Své znalosti a dovednosti si naše bojovnice ověřily v situacích jako je pád z prolézačky, otrava plynem, opilost, srážka automobilu s cyklistou, amputace prstu, alergické reakci po bodnutí hmyzem, resuscitaci při tonutí, porodu nebo třeba u pacienta s cévní mozkovou příhodou. Musely si poradit také s německy hovořícími raněnými ve velmi nepřehledné situaci. Celou situaci dokreslilo i volání záchranné služby, kdy si velitelka vyzkoušela reálný hovor s dispečinkem. Výborně si vedla naše děvčata i při testu zdatnosti, při kterém prokázaly svou zdatnost, obratnost a hlavně ukázaly, že v sobě mají týmového ducha. Po součtu bodů si náš tým vybojoval krásné 11. místo. Velitelka svými organizačními  schopnostmi a celkovým přístupem zaujala neskutečné 5. místo. Moc našim žákyním blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Smyslem celé soutěže bylo vyzkoušet si, zda jsou naši budoucí zdravotníci schopni dobře zareagovat v náročných situacích, které může zažít kdokoliv z nás. Fotografie ve fotogalerii.

VJ

Soutěž v přípravě sterilního stolku zdravotnických asistentů

Před koncem školního roku si žáci druhého ročníku oboru zdravotnický asistent zasoutěžili v odborném výkonu - příprava sterilního stolku na šití rány. Této dovednosti se žáci naučili během předmětu ošetřovatelství. Soutěž proběhla 15. června a zúčastnilo se 22 žáků. Hodnotícími kritérii byla nejen rychlost a správnost provedení, ale také dodržení zásad sterility. Zvítězila Egona Kalivodová s časem 1´: 25 s a nejmenším počtem chyb, druhé místo obsadila Nikola Eltschknerová a na třetí příčce skončila Simona Škopková. Gratulujeme!

MKu

Sbírky za školní rok 2017/ 2018

SBÍRKA „SVĚTLUŠKA“ (září 2017) – 15. ročník sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKA ZÁŘÍ“ – ZA2, vybraná částka 12.998 Kč

Žáci naší školy se pravidelně zapojují do sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“. Jde o tradiční sbírkový projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu. V letošním školním roce se žáci a žákyně 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent zapojili do podzimní sbírky, která proběhla v září 11.9.1015. Žákyně nabízely k prodeji sbírkové prodejní předměty (tykadla, propisky, peněženky a kartáčky na zuby s logem sbírky), ve městě Český Krumlov, v blízkém okolí i v Českých Budějovicích. Žákyním se podařilo vybrat celkem 12.998 Kč. (což je více, než v loňském roce).  Nejúspěšnější byly dvojice, které prodaly všechny předměty a tím vybraly přes 2000 Kč: M.Kuderová a P.Staňková, dále N.Trapková a S.Škopková, B.Chudá a  P.Roubíková. V.Schusterová a D.Pejšová, a čtveřice K.Študlarová, N.Eltschknerová, N.Medveď a M.Růžička. Úspěšný byl také žák F.Richter, který prodával sám v místě bydliště a prodal většinu předmětů.  Výtěžek z prodeje je určen na pomoc nevidomým, aby mohli žít lépe a samostatně, aby se mohli lépe integrovat do společnosti, a to na zakoupení různých SPECIÁLNÍCH POMŮCEK pro nevidomé, které „mluví“ nebo mají hmatový displej, na vodící psy, na osobní asistenty dětem, aby se mohly začlenit do běžných škol, seniorům, aby mohli žít doma a nemuseli do ústavu. „ Světluška“ zkrátka pomáhá lidem, kteří nevidí nebo vidí velmi špatně, na jejich cestě k samostatnosti. Žáci a žákyně naší školy pomohli „svítit“ na cestu nevidomým dětem i dospělým v České republice. Děkujeme všem žákům a žákyním, že se do akce zapojili.

SRDÍČKOVÝ DEN (září 2017) – ZS3, vybraná částka 5680,- Kč

19.9.2017 se žáci 3. ročníku oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost zúčastnili celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Žáci nabízeli ve městě Český Krumlov a jeho okolí k prodeji tradiční magnetky a přívěsky se žetony do nákupních košíků. Žáci byli úspěšní, podařilo se prodat celkem 178 sbírkových předmětů a tím vybrat částku přibližně 5680,- Kč, což je více, než v loňském roce. Částka bude použita na pomoc vážně nemocným dětem, jež jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili. Nejúspěšnější dvojice (trojice): Kováčová, Kůsová, Škutová – prodaly všechny předměty (40) v hodnotě 1285,-Kč, další nejúspěšnější dvojice – Janotová a Hummlerová (31 prodaných předmětů za 995,- Kč), trojice Šrenková, Pártlová, Hubená (30 prodaných předmětů za 940,- Kč)

BÍLÁ PASTELKA (říjen 2017) – ZS1, vybraná částka 8.615,- Kč

Žáci 1. ročníku oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost se zúčastnili 11.10.2017 další tradiční sbírky „Bílá pastelka“, kterou pořádá TYFLOSERVIS pro rehabilitaci nevidomých a slabozrakých. Výtěžek sbírky bude věnován na speciální výukové programy pro nevidomé a těžce slabozraké, (při učení Braillova písma, zvládání chůze se slepeckou holí, a dalších dovedností), které umožní samostatnější existenci a komunikaci s okolím. V Celé republice se prodalo bílých pastelek za 2 760 152,- Kč. Žákyním a žákům ZS1 se podařilo přispět na společné konto „Bílá pastelka“ částkou 8.615,- Kč. (více, než v loňském roce). Nejúspěšnější dvojice (či trojice) v prodeji pastelek v hodnotě 20 Kč, byly Tereza Čisárová, Barbora Levá, Michal Polívka (42 pastelek), Carol Lautschanová a Barbora Sklenářová (41 pastelek), Aneta Sochorová a Nikol Vlčková (37 pastelek).

SRDÍČKOVÝ DEN (prosinec 2017) – ZA1, vybraná částka cca 6790,- Kč

Podruhé v tomto školním roce se naše škola zúčastnila celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Sbírka proběhla v předvánočním čase, dne 4. 12. 2017, a zapojily se do ní žákyně prvního  ročníku oboru Zdravotnický asistent. Žákyně nabízely, ve městě Český Krumlov a jeho okolí a v místě bydliště, k prodeji určené předměty. Podařilo se jim prodat 55 kusů klipů - srdíček, 70 magnetek, 88 propisek v ceně 30 Kč a 10 kusů  dárkového balení jedné porce mleté kávy Brazil Santos v ceně 40 Kč, a tím vybrali částku v hodnotě cca  částku 6790,- Kč (více, než v loňském roce). Nejúspěšnější dvojice prodaly všechny svěřené předměty (39 dárkových předmětů v hodnotě 1140,- Kč): dvojice Kamila Stará a Silvie Fialová, Natálie Kadlecová a Simona Szalajová, dále žákyně Hodová a Řebíková, žákyně Palmová a Pochová prodaly pouze o 4 předměty méně.

SRDÍČKOVÝ DEN (březen 2018) – ZA2, vybraná částka cca 6600,- Kč

Již potřetí v tomto školním roce se naše škola zúčastnila celostátní charitativní sbírky „Srdíčkové dny“, o.s. Život dětem. Sbírka proběhla před velikonocemi, dne 22. 3. 2018, a zapojili se do ní žáci a žákyně třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent. Ve městech Český Krumlov, České Budějovice a jejich okolí, nabízeli k prodeji propisovačky různých barev a magnetky s obrázky zvířátek. Žáci a žákyně byly úspěšní, podařilo se jim prodat celkem 299 předmětů (150 propisovaček a 149 magnetek), a vybrat minimálně částku částku 6600,- Kč., což je velice pěkné (více, než v loňském roce). Počasí této jarní sbírce, zrovna nepřálo, byla poměrně zima, přesto se některým dvojicím, či trojicím, podařilo prodat všechny sbírkové předměty (každá dvojice jich měla 30). Pochvalu si zaslouží dvojice (trojice) žákyň, které prodaly všechny předměty: Veronika Schusterová a Dominika Pejšová, Petra Staňková a Kateřina Študlarová, Simona Škopková a Nikol Trapková a trojice Adéla Kňourková, Jana Oháňková a Nikola Eltschknerová, zvláštní pochvalu zaslouží také Filip Richter, kterému se podařilo prodat téměř vše, přesto, že prodával zcela sám, takže vybral cca 660 Kč. Dvojice, kterým se podařilo prodat všech 30 předmětů, vybraly cca 900 Kč. Děkuji všem, kteří se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativní sbírky „ Srdíčkový den“.

Všem žákům a žákyním, kteří se aktivně a zodpovědně zúčastnili charitativních sbírek děkuji.

Keřková Jitka

Předávání maturitních vysvědčení ZA4

Dne 23. 5. 2018 proběhlo předávání maturitních vysvědčení v Synagoze v Českém Krumlově. Naše úspěšné maturantky nastoupily za zpěvu studentské hymny žákyní a žáků 1.- 3. ročníků naší školy a poslechly si od nich 3 připravené písně. Krásné dopoledne svým milým slovem zpříjemnila také paní učitelka Mgr. Eva Kubáková. Ta společně se studenty Jihočeské univerzity Petrou Kubákovou a Janem Kahudou zahráli triovou sonátu pro dvoje housle a violoncello od Jana Zacha. Po proslovu paní ředitelky Mgr. Martiny Kokořové proběhlo samotné předání maturitních vysvědčení za přítomnosti ředitelky školy Mgr. Martiny Kokořové, zástupce ředitele školy Mgr. Miroslava Grabce a třídní učitelky Mgr. Věry Janásové. Následovalo poděkování rodičům a učitelům za podporu při studiu za celou ZA4 z úst úspěšné maturantky Kateřiny Dvořákové. Slavnostní dopoledne svými 3 písněmi zakončili studenti Gymnázia Český Krumlov Filip Janás, Audry Belcher a Justýna Bauerová.

Všem účinkujícím moc děkujeme za velmi příjemný zážitek a našim absolventkám přejeme hodně úspěchů v profesním i osobním životě.

VJ

Letní sportovní kurzy

Sportovně-turistický kurz SO2

Třetí květnový týden jsme společně s žáky učňovských stavebních oborů SO2 opustili školní lavice a věnovali se sportu, pohybovým aktivitám a poznávání okolí Českého Krumlova a blízké Šumavy.

Každý den byl věnován jiné aktivitě. V pondělí byl zdolán vrchol Kleti, cestu dolů jsme pak absolvovali na koloběžkách, šlo doslova o adrenalinový zážitek pro všechny. Další dny nám příliš nepřálo počasí, i přesto jsme s chutí podnikali další aktivity. Úterní den byl ve znamení orientace v terénu, práce s mapou a samozřejmě nechyběl ani běh. Téměř dokonale kluci poznali zajímavé orientační body v okolí Dubíku, zámku a zámecké zahrady a navíc se u toho skvěle bavili, o čemž svědčili „selfie“ fotky, které měli u orientačních bodů pořídit. Středa měla být věnována sjíždějí Vltavy, ovšem vydatný déšť nás zavedl do českokrumlovského Grafitového dolu, který jsme si dokonale prohlédli a dozvěděli se spoustu zajímavých informací o tom, že Český Krumlov není jen město historické s krásným historickým centrem, nýbrž i město s hornickou minulostí. Ve čtvrtek naše cesta vedla do nedalekého Červeného dvora, do psychiatrické léčebny, kde nás čekala prohlídka areálu a zajímavá diskuze s drogově závislými pacienty. Na páteční den se počasí umoudřilo a my vyrazili na cyklovýlet na Šumavu. Vlak nás i s koly dopravil do Nové Pece, odkud jsme si objeli krásný čtyřicetikilometrový okruh šumavskou přírodou a kolem Schwarzenberského plavebního kanálu. Navečer jsme se vraceli zpět z Nové Pece do Českého Krumlova.

I přesto, že počasí nám nepřálo na 100%, moc jsme si všichni kurz užili, kluci z SO2 poctivě absolvovali celou náplň kurzu, za což jim patří pochvala, a až na pár oděrek jsme se vždy zdraví vrátili zpět domů.

Mgr. Monika Kolářová

Podpora technického vzdělávání - akce Parťáci - žáci učí žáky, tentokrát instalatéři (12. a 13. dubna 2018)

Logo
Poslední soutěžní klání pod názvem  „Parťáci“, které organizuje SOSZ a SOU Český Krumlov ve spolupráci se ZŠ v regionu na podporu  technického vzdělávání s finančním přispěním Jihočeského kraje proběhlo tentokrát  v oboru instalatér ve dnech 12.4. – 13.4.2018. Celkem 5 družstev tj. jeden žák z 8. třídy Základní školy Za Nádražím Český Krumlov a jeden žák SOU Český Krumlov měli za úkol vytvořit z plastových trubek, téček a kolínek bludiště (labyrint) s  jedním vstupem  a čtyřmi výstupy, z nichž jen jeden bude průchodný, tedy ten správný. S připravenou kovovou kuličkou pak museli prokázat funkčnost  jejich díla. Soutěžící „Parťáci“ se úkolů zhostili na výbornou, všichni zadání zvládli, některá bludiště byla opravdu povedená, fantastická byla i atmosféra a součinnost dvojic, která se před soutěží vůbec neznala. První dvě dvojice obdrželi diplomy a hodnotné ceny. Nejlepším družstvem  byla vyhodnocena dvojice Lukáš Trapl  ze ZŠ a Radek Bleha SOU. (Fotky ve fotogalerii - Parťáci)

(PP)

 

SPV- workshop - zateplovací systémy (JUB) - (12. dubna 2018)

Pod dohledem specialistů firmy JUB Milevsko proběhlo dne 12.4.2018 na odloučeném pracovišti SPV Český Krumlov odborné školení zaměřené na provádění zateplovacích systémů,  používání fasádních omítek,  barev a nových technologií. Školení bylo rozděleno do 2 částí. V teoretické části byli žáci seznámeni s produkty firmy, v použitelnosti technik a jejich aplikaci správným způsobem. Žáci dostali řadu prospektů s návody na používání. V praktické části si  žáci vyzkoušeli na připravených panelech pod dohledem odborníků různé techniky nanášení omítek a barev. Školení se zúčastnilo celkem 10 žáků III. ročníku stavebních oborů, z toho 5 žáků oboru zedník obdrželo po absolvování školení certifikát.   (Fotografie viz fotogalerie)

(PP)

Exkurze ZA3 a ZA4 v nemocnici ve Freistadtu (28. února)

Poslední únorový den 28. 2. 2018 jsme se vydali na exkurzi do nemocnice v rakouském Freistadtu. Žákyně 3. a 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent tak měli možnost porovnat nemocnice na české a rakouské straně hranice. Nemocnice ve Freistadtu je menší nemocnicí, která se pyšní rodinným prostředím. Jsou zde úrazové ambulance, rehabilitace, denní stacionář psychiatrie, radiologické oddělení, odborné ambulance, chirurgie, interna, gynekologie a porodnice. Po příjezdu nás přivítal Jiří Šneider, náš průvodce a zároveň i ten, který celou exkurzi pro nás pečlivě připravil. Měli jsme možnost nahlédnout do všech zákoutí nemocnice. Prostředí nemocnice, pracovní podmínky zdravotnického personálu a uspořádání jednotlivých oddělení nás doslova nadchlo. Doufáme, že si žáci odnesli velkou motivaci ke studiu Německého jazyka. Rádi bychom touto cestou poděkovali našemu bývalému žákovi Jiřímu Schneiderovi za prožití krásného dne a úžasnou exkurzi. (VJ)

Školní kolo soutěže v první pomoci (20. února)

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v úterý  20. 2. 2018. U soutěžících ze třídy ZA2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. Poradit si museli v situaci v domácnosti, kde došlo k úrazu elektrickým proudem a infarktu myokardu. Trochu složitější byla situace při oslavě u táborového ohně, kde si nejprve museli poradit s velmi opilými a zdrogovanými studenty a následně poskytnout první pomoc u těžké popáleniny, useknutého prstu ruky a bezvědomí. Při hodnocení se přihlíželo např. na to, jak  dokázal velitel rozdělit  úkoly, zda zachránci správně diagnostikovali zranění, jak se zorientovali na místě nehody, jak volali záchrannou službu, jestli včas a správně ošetřili zranění nebo také to, jestli dodrželi zásady bezpečnosti práce a neohrozili sami sebe. První místo vybojoval tým ve složení Filip Richter, Dominika Pejšová, Veronika Schusterová, Simona Škopková. Druzí byli Jana Rejžková, Dominika Hambálková a Nikol Trapková a na třetím místě skončili Milan Růžička, Nikola Eltschknerová a Eliška Zavadilová. Obě situace nebyly vůbec jednoduché, za což moc děkujeme figurantům ze ZA1 a ZB1, kteří to svým perfektním hereckým výkonem soutěžícím vůbec neulehčili.

Veronice Schusterové, Simoně Škopkové, Janě Rejžkové a Nikol Trapkové přejeme hodně úspěchů v celostátní soutěži s mezinárodní účastí v Mladém Bříšti u Jihlavy.

(VJ)

Maturitní ples třídy ZA4 (19. ledna)

Tradiční maturitní ples na naší škole letos krásně zorganizovaly žákyně třídy ZA4. Ples proběhl v pátek 19. 1. 2018 v nádherných prostorech Zámecké jízdárny. Naše krásné maturantky přivítaly dojaté rodiče a hosty perfektně připraveným nástupem a odstartovaly tak plynulý průběh plesu. Následovalo šerpování maturantek, maturitní video, poděkování maturantek všem vyučujícím, projev předsedy představenstva českokrumlovské nemocnice MUDr. Jindřicha Floriána a třídní učitelky Mgr. Věry Janásové, dále focení, sběr peněz do skleniček, tanec maturantek s rodiči a tombola. Od tance si měli hosté možnost odpočinout při barmanské show nebo při dražbě dortu a divočáka. Velký ohlas sklidilo taneční půlnoční překvapení od našich maturantek.

Po ukončení plesu část maturantek ještě slavila do ranních hodin na After party a tím zakončila tolik očekávaný den.

(VJ)

 

Dny řemesel na SPV Pod Kamenem

Českokrumlovský deník - článek i fotografie zde nebo na fb školy

Adventní vystoupení - prosinec 2017

Měsíc prosinec si spojujeme nejen s vánočním zdobením domova, pečením, rozjímáním, bilancování nad uplynulým rokem, ale v naší škole se již tradičně nese také ve znamení koncertů a vystoupení pro kluby a domovy pro seniory či oddělení Nemocnice v Českém Krumlově. V letošním roce jsme s pásmem koled a vánoční hudby navštívili Klub pro seniory ve Větřní, potěšili obyvatele Wágnerky v Českém Krumlově, zpříjemnili předvánoční atmosféru na odděleních českokrumlovské nemocnice a posledním koncertem v kapli Narození Panny Marie ve Svérázu jsme si spolu se smyčcovým triem všichni užili nádhernou atmosféru adventního muzicírování. Všechna vystoupení se setkala s velkým úspěchem a potleskem. (EK)

Nejlepší truhláři jsou z Krumlova (Truhlář roku 2017 - Vzdělání a řemeslo, České Budějovice)

Úspěch Celostátní soutěž Truhlář roku vyhráli Ivan Crkva a Timothy Belcher, žáci třetího ročníku oboru Truhlář českokrumlovské SOŠZ a  SOU. Oba dva předvedli prvotřídní výkon jak v teoretické, tak i  praktické části soutěže, které se zúčastnilo celkem dvacet soutě- žících v deseti týmech z celé republiky. 9. ročník soutěže se konal 22. a 23. listopadu v rámci výstavy Vzdělání a řemeslo a žáci na něm vyráběli dřevenou dětskou židli dle projektové dokumentace. „První den byla pouze praktická část, druhý den jsme dopoledne dokončili výrobek a odpoledne následovala část teoretická,“ říká Ivan Crkva, který se současně umístil na krásném 3. místě v soutěži jednotlivců. O Truhláře roku žáci českokrumlovského učiliště soutěží každý rok a zatím se pokaždé umístili na  předních místech. Například v  letech 2012, 2014 a  2015 získali v  soutěžích jednotlivců i družstev velmi dobré 3. místo. Předvedený výkon byl v  konkurenci 9 škol z  celé republiky nejlepší a  Ivan s  Timothym jsou právem nejlepšími mladými truhláři z celé České republiky. V soutěži ale nejde jen o prestiž. Hotové výrobky nakonec dostanou dětské domovy. Gratulujeme!  Celý článek Noviny města Český Krumlov, strana 7: http://data.ckrumlov.cz/files/7871-noviny-mesta-ck-leden-2018.pdf

Předváděcí akce firmy HILTI pro truhláře a tesaře (8. listopadu)

Opět po roce navštívili naši školu pracovníci firmy Hilti, která vyrábí a navrhuje špičkové výrobky, software a služby pro profesionální stavebnictví.  Zástupci firmy předvedli žákům moderní a vysoce kvalitní elektrické, pneumatické a  akumulátorové nářadí pro profesionální použití. Firma  nabídla vybraný sortiment nářadí pro práce se dřevem a činnostmi spojené s řezáním, frézováním, broušením, hoblováním . Žáci II. ročníku oborů zedník, truhlář, tesař, klempíř a instalatér si vyzkoušeli práci s moderním  elektrickým ručním nářadím a další technikou. Některé špičkové aku systémy a nářadí si škola pro výuku stavebních řemesel rovnou objednala. Akce proběhla dne 8.11.2017 na odloučeném pracovišti truhlárna Chvalšiny. (PP)

Předváděcí akce v rámci odborného výcviku (13. září)

Pro žáky II. ročníku oboru zedník byl zorganizován den praktických ukázek spojený s odbornou instruktáží. Aplikace stříkané izolace byla realizována v podkroví  rodinného domu v Domoradicích v Českém Krumlově. Kromě praktické ukázky provádění izolací byli žáci seznámeni s výhodami používání stříkané izolace oproti jiným formám zateplení  (dokonalá přilnavost, vynikající hydroizolační vlastnosti, zdravotní  nezávadnost a  dlouhá životnost).  V další části žáci navštívili dřevostavbu rod. domu na Lhotkách Český Krumlov. Žáci si prohlédli stavbu, seznámili se s konstrukčním systémem domu, skladbou obvodových zdí, přednostmi a nevýhodami dřevěných staveb. Žáci měli řadu dotazů, které se týkaly rychlosti výstavby, ceny stavby, tepelných vlastností, odolnosti stavby proti požárům apod.  (PP)

 

Exkurze v DD Dobrá Voda (29. září)

29. 9. 2017 jsme se žáky  3. a 4. ročníku oborů zdravotnický asistent a sociální činnost vyjeli na exkurzi do Domova důchodců Dobrá Voda. Spolu s námi jeli i naši vzácní hosté z německé školy v Neustadtu, kteří jsou na naší škole na výměnném pobytu. Zařízení funguje již od roku 1963. V současné době v nově zrekonstruované budově žije 249 klientů, o jejichž potřeby se stará 180 zaměstnanců. Zaměstnanci domova nás velice pěkně přivítali a po zahájení a občerstvení, které připravili, nám ukázali celé zařízení. Žáci měli možnost pohovořit si i s klienty domova. Exkurze se nám moc líbila a určitě se do Dobré Vody zase vrátíme. Děkujeme všem zaměstnancům domova a přejeme co nejvíce pracovních i osobních úspěchů.

Jihočeská sestřička (30. září - 1. října)

Opravdu nejlepší budoucí sestry jsou v Českém Krumlově? Zdá se, že ano. Úspěšně vstoupila do nového školního roku maturitní třída zdravotnických asistentek SOŠZ a SOU Český Krumlov. V sobotu 30. 9. 2017 si naše budoucí sestřičky odjely poměřit své vědomosti a dovednosti získané při studiu na 3. ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička do Písku. Konkurence  a očekávání byly veliké, děvčata jela změřit síly  s ostatními středními školami Jihočeského kraje, s Vyšší odbornou školou zdravotnickou v Č. Budějovicích a Jihočeskou univerzitou přímo do písecké nemocnice. Velmi pěknou soutěž zorganizovala Nemocnice Písek,  pomáhaly  další jihočeské nemocnice a celá soutěž proběhla pod záštitou hejtmanky Mgr. Ivany Stráské.

Soutěžilo 16 čtyřčlenných týmů v kategorii středoškoláků  a studentů VOŠ a ZSF JU a před porotu složenou ze zaměstnanců nemocnice musely zvládnout  12 různých disciplín. Předváděly  odběr krve, zjišťovaly  krevní skupinu, připravovaly infuzi, resuscitovaly a volaly záchrannou službu, správně dezinfikovaly ruce, ošetřovaly pacienta se stomií, přikládaly sádrový obvaz na ruku a přesunovaly přesunout ochrnutého pacienta z lůžka na křeslo. Všechny perfektní dovednosti  doplnily skvělými teoretickými znalostmi z oblasti ošetřovatelství a  vědomostmi o městu Písku a místní nemocnici.

Naši školu odjely reprezentovat 2 týmy. Tým ve složení Veronika Hurdová, Barbora Dvořáková, Nikola Zajíčková a Eliška Mrázová sice ztratil nějaké body, ale  vedl si skvěle a  výborně spolupracoval v týmu. Vítězný tým s velitelkou Petrou Outratovou, Nikolou Steinhauserovou, Barborou Havelkovou a Kateřinou Dvořákovou se letos s přehledem ujal prvenství v kategorii středních škol. Radost z vítězství  nebrala konce zejména poté, co byl tým  vyhlášentaké jako absolutní vítěz soutěže. Protože získal vyšší počet bodů než vítěz kategorie vyšších a vysokých škol, je na jeden rok držitelem velmi cenné trofeje - putovního poháru. Po vyhlášení výsledků a převzetí cen si pak všichni soutěžící, doprovázející učitelé, ředitelé škol, hlavní sestry nemocnic a organizátoři užili příjemný společenský večer. Našim žákyním a budoucím sestřičkám gratulujeme k prvnímu místu, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů ve zdravotnickém  povolání.

Mgr. Věra Janásová

Adaptační pobyt (11. září - 13. září)

Žáci prvních ročníků se společně ...

 

 

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801