ARCHIV NOVINEK

Žáci stavebních oborů zahájili sérii odborných kurzů

VELUX

Ve středu 20. února proběhlo v truhlárně ve  Chvalšinách školení firmy VELUX zaměřené na montáž střešních oken. Školení se zúčastnilo 13 žáků 3. ročníku oboru truhlář, tesař a klempíř a učitelé odborného výcviku. V teoretické části se žáci seznámili se sortimentem střešních oken, s důležitými montážními doplňky, s postupy montáží, s volbou druhů  lemování ve vazbě na používanou krytinu. V praktické části si žáci pod vedením odborníka na připraveném cvičném krovu vyzkoušeli různé možnosti montáží střešního okna, lemování, venkovních rolet včetně pokládky krytiny. Po absolvování školení 13 žáků obdrželo osvědčení.

MILESI

Ve čtvrtek  21. února se žáci a učitelé odborného výcviku seznámili se současnými trendy v oblasti povrchových úprav. Zástupci italské firmy Milesi  žákům představili moderní nátěrové hmoty, samozřejmě i s praktickými ukázkami základních způsobů nanášení. Kurzu se zúčastnilo 12 žáků 3. ročníku učebního oboru truhlář, tesař. Kurz zahrnoval teoretické informace o druzích, vlastnostech a použití různých nátěrových hmot a mořidel do interiérů, používání tenkovrstvých a silnovrstvých  lazur na exteriéry.  Další informace se týkaly používání dnes moderních a preferovaných vosků a olejů a specialit, jako jsou patiny a trhané laky. Žáci si ze školení odnesli mnoho nových poznatků, prospektovou dokumentaci a hlavně si v praktické části vyzkoušeli nanášení různých druhů barev, laků, mořidel, olejů a vosků.  Po absolvování školení bylo 12 žákům vydáno osvědčení.

 

Fotografie - fotogalerie

PP

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801