ARCHIV NOVINEK

Třída OŠ 1 dvakrát v Nemocnici ČK

Žáci prvního ročníku oboru Ošetřovatel absolvovali první exkurzi v Nemocnici Český Krumlov a.s. 

První exkurze žáků proběhla v prosinci na oddělení Centrální sterilizace. Staniční sestra navázala na teoretické vědomosti žáků získané při studiu tematického celku Dezinfekce a sterilizace. Seznámila nás s péčí o pomůcky, dekontaminací chirurgického instrumentária, předsterilizační přípravou, samotnou sterilizací a kontrolou sterilizačních postupů. Žáci měli možnost si prakticky vyzkoušet manipulaci s nástroji a přípravu pomůcek ke sterilizaci. Děkujeme za věnovaný čas a předání užitečných informací. 

 

Adventní zpívání v Nemocnici Český Krumlov a.s. 

Dne 20.12.2022 navštívili žáci OS 1 vybraná oddělení, kde zazpívali vánoční písně a koledy. Hudební aranžmá připravila Mgr. Eva Kubáková, která žáky doprovodila na flétnu. Pozitivní ohlas, milá atmosféra a úsměvy na tvářích pacientů byly žákům a učitelům velkým poděkováním.  

Fota budou na FB a Instagramu

VJ

2017 SOŠZ a SOU | Tavírna 342, 383 01 Český Krumlov | info@zdravkack.cz, telefon: 383 134 801