Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště,

Suplování: