Základní informace o škole

Úplný název

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště, Český Krumlov, Tavírna 342

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě  a dokumentů na elektronických nosičích

Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov

Tavírna 342

381 01 Český Krumlov

Přijímáme data na CD,DVD,USB flash disk. U jiného datového nosiče bude odesílatel upozorněn na nutnost dodat data na správném nosiči.

Elektronická adresa podatelny

sekretariat@zdravkack.cz

Úřední hodiny podatelny: denně od 7,30 do 13.00

ID datové schránky

 m6efwcy

Přijímáme dokumenty ve formátu *.pdf, *.docx  a *.xlsx. U jiného datového formátu bude odesílatel upozorněn na nutnost dodat data ve správném formátu.

Zřizovatel: Krajský úřad – Jihočeský kraj
  U Zimního stadionu 1952/2
  370 76 České Budějovice

Důležitá čísla

Telefon Tavírna 342:          380 711 359, 383 134 800

Telefon SPV Pod Kamenem 179     telefon  380715409

Truhlárna Chvalšiny     telefon 380 739 269

 
608 21 221       ID datové schránky  m6efwcy
REDIZO 600019594       IZO 110500164  
  

Bankovní spojení 

bankovní účet 214519617/300
  ČSOB Český Krumlov

 

 


Ředitelka: Mgr. Martina Kokořová 383 134801 reditelka@zdravkack.cz
Zástupce ředitele:

Mr. Miroslav Grabec

Ing. Marcela Dominová

383 134802

grabec@zdravkack.cz

dominova@zdravkack.cz

Vedoucí EO: Bc. Katarina Parašínová 383134800 parasinova@zdravkack.cz
Studijní oddělení Marie Dohnalová 383134800 sekretariat@zdravkack.cz
Účetní Hana Studená 380715409 studena@zdravkack.cz
Vedoucí provozu OP Pavel Postl 723866863

spvstav@zdravkack.cz

postl@zdravkack.cz

 

 

 

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov