Žádosti žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků

Soubory připojené k této stránce

Dotazník pro stavební obory pdf 378 kB 8.6.2015
Odchod z vyučování - uvolnění pdf 490 kB 8.9.2015
Přihláška k opravné závěrečné zkoušce pdf 508 kB 3.12.2015
Žádost o opakování ročníku pdf 200 kB 25.8.2013
Žádost o povolení IVP docx 35 kB 29.9.2014
Žádost o přerušení vzdělávání pdf 164 kB 25.8.2013
Žádost o přestup z jiné školy do SOŠZ a SOU Český Krumlov pdf 253 kB 25.8.2013
Žádost o prodloužení klasifikačního období pdf 505 kB 25.6.2015
Žádost o ukončení přerušení vzdělávání pdf 118 kB 25.8.2013
Žádost o uvolnění z TV doc 34 kB 18.9.2013
Žádost o uvolnění z vyučování pdf 479 kB 25.6.2015
Žádost o uznání dosaženého vzdělání docx 37 kB 29.9.2014
Žádost o zanechání vzdělávání pdf 118 kB 22.7.2016
Žádost o změnu oboru pdf 325 kB 25.5.2015
žádost vzor pdf 117 kB 15.11.2016

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov