75-41-M/01- Sociální činnost

Název ŠVP: Sociální činnost

Délka studia:  4-leté denní studium
Podmínky přijetí:  

studijní obor je určen pro chlapce a dívky
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
ukončený devátý ročník ZŠ
splnění podmínek přijímacího řízení

Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je úplné střední odborné  
studium je zakončeno maturitní zkouškou (maturitní vysvědčení) 
      

Charakteristika oboru:

Připravujeme žáky pro práci pracovníků v sociálních službách, kteří budou pracovat s klienty či uživateli sociálních služeb pod odborným dohledem; pro samostatný výkon práce sociálního pracovníka musí dle platné legislativy vystudovat minimálně vyšší odbornou školu  Vzdělávání se zaměřuje na zvládnutí rozmanitých činností v sociální praxi, žáci jsou vedeni k pečlivosti a odpovědnosti za kvalitu své práce při poskytování péče a jednání s klienty. Vzdělávací program je koncipován tak, aby vedle odborného vzdělání poskytl žákům i širší všeobecné vzdělání. Součástí vzdělávání je realizace praktického vyučování.
 

Uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo rezidenčních zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální inkluzi a aktivizaci. Má dovednosti uplatnitelné v v managementu sociálních služeb. To znamená,  že  najde uplatnění zejména ve státních institucích a orgánech veřejné správy (odbory sociální péče, sociálně právní ochrany obecních a krajských úřadů, úřadů práce, správ sociálního zabezpečení) nebo v širokém spektru nestátních neziskových organizací (služby pro seniory, zdravotně postižené, závislé, volnočasové aktivity pro děti a mládež, romští poradci). Uplatnitelnost absolventa na trhu práce zvýší dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, usnadňující uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí.
Celý článek zde...

 

Akce oboru 2014 -2015

Důležité soubory
 

Soubory připojené k této stránce

Učební plány SČ2 pdf 216 kB 17.10.2016
Učební plány SČ4 pdf 219 kB 17.10.2016

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov