Charakteristika školy

Základní charakteristika školy Škola je příspěvkovou organizací, zřizovanou Jihočeským krajem a poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou v oborech: zdravotnický asistent a sociální činnost a střední vzdělání s výučním listem v oborech: kuchař-číšník, prodavač, zedník, truhlář, klempíř, malíř, tesař, pokrývač a instalatér. Nově je otevřen obor pečovatelské služby. Škola byla založena v roce 1991 jako Střední zdravotnická škola a v uplynulých letech se sloučila s moderně vybaveným Střediskem praktického vyučování v Českém Krumlově a truhlářskou dílnou ve Chvalšinách. Kromě zabezpečení odborných praxí a odborného výcviku škola pro své žáky pravidelně organizuje další vzdělávací aktivity a speciální kurzy (zahraniční exkurze, sportovní kurzy, barmanský kurz pro číšníky, kurz vyřezávání ovoce a zeleniny pro kuchaře) a krátkodobé odborné semináře a přednášky. Žáci školy se pravidelně zúčastní odborných soutěží regionálního i republikového charakteru, v nichž dosahují velmi dobrých výsledků. Škola se aktivně zapojuje do projektových činností, zejména do projektů Evropského sociálního fondu, projektů v rámci primární prevence sociálně patologických jevů, enviromentální výchovy a příhraniční spolupráce. O kvalifikované zedníky, truhláře, prodavačky a prodavače, kuchaře - číšníky a kuchařky - servírky, sociální pracovníky i zdravotní asistenty je stále velký zájem. Většina z nich pokračuje ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách, žáci učebních oborů získávají střední vzdělání s maturitní zkouškou v nástavbovém studiu

Elementary profile of school

Allgemeine Charakteristik der Schule

Historie školy

Vybavení školy

Školní rok 2016/2017 - 25. výročí založení školy (video - průřez akcí studijních i učebních oborů školy především ve školním roce 2015/2016)

Něco z historie -  fotografie tříd


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov