65-51-H/01 Kuchař-číšník

Název ŠVP: Kuchař-číšník

 

Délka studia:  3-leté denní studium
Podmínky přijetí:   učební obor je určen pro chlapce a dívky,
zdravotní způsobilost potvrzená lékařem
Způsob ukončení studia:  dosažené vzdělání je střední odborné s výučním listem,  
studium je zakončeno závěrečnou zkouškou 
(písemná, praktická a ústní část z odborných předmětů)                 

Uplatnění absolventa:
Absolvent učebního oboru Kuchař - číšník je středoškolsky vzdělaný pracovník s všeobecným i odborným vzděláním, které je východiskem pro uplatnění v profesi kuchař - číšník se všemi kompetencemi pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výrobního a odbytového střediska. Absolvent ovládá způsoby přípravy běžných pokrmů české kuchyně, ale i zahraničních kuchyní. Zhotovuje pokrmy studené a teplé kuchyně, připravuje jednoduché moučníky a nápoje, kontroluje kvalitu provedené práce, esteticky je upravuje a umí správně pokrmy uchovávat podle hygienických norem. Absolvent ovládá základní pravidla a techniku jednoduché i složité obsluhy podle prostředí a charakteru provozovny a podle charakteru společenské příležitosti.

Absolvent se uplatní při výkonu povolání ve veřejném i účelovém stravování v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi v oboru je připraven i na soukromé podnikání v gastronomii.

Organizace výuky:
Vzdělávací proces se uskutečňuje ve třech rovinách. Ve všeobecně vzdělávací, odborně teoretické a praktické. Vlastní vyučování se v rozvrhu žáků střídá v týdenních cyklech. Týden probíhá teoretické vyučování všeobecných a odborných předmětů - výuka probíhá v učebnách budovy na Tavírně 342,  a týden se koná praktické vyučování.
Praktické vyučování probíhá ve smluvních provozovnách v Českém Krumlově a okolí:

  • Hotel Růže
  • Hotel Old Inn
  • Hotel Bellevue
  • Restaurace Eggenberg
  • Restaurace Jelenka
  • Frymburk - Hotel Wellness, Hotel Markus, Hotel Maxant
  • Kaplice – Restaurace Slovanský dům

Vzdělávací proces je doplněn dobrovolnými kurzy jako jsou například Kurz vyřezávání zeleniny a ovoce, Barmanský kurz.

 

Soubory připojené k této stránce

Seznam učebnic pdf 640 kB 15.6.2017
Učební plán KČ pdf 200 kB 17.10.2016

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov