Školní rok 2016/2017

 

Společně proti kyberšikaně

Bouda

Od posledního zvonění k předání maturitního vysvědčení

Školení první pomoci

Sportovně-turistické kurzy 

Ekologický den

Multikulturní den

 

Osvětim

Mnozí z nás viděli nesčetné množství fotografií z 2. světové války, shlédli řadu filmů, dokumentů, ale teprve na místě při výkladu průvodkyně na člověka padá pocit beznaděje a strachu. Brána s nápisem „Práce osvobozuje“... Najednou jsou všichni tiší, nemluvní, každý slova průvodkyně zpracovává po svém… celý článek zde

Workshop a exkurze ve firmách - projekt Cesta k práci

Dne 11.4.2017 se zúčastnilo 9 žáků oboru klempíř a zedník exkurze-workshopu ve firmě Zambelli Technik s.r.o. Český Krumlov. Žáci se seznámili s výrobním programem firmy tj. výrobou a prodejem kovových střešních okapových systémů, střech a opláštění budov a s další nabídkou kovoobráběcích prací. Další informace se týkaly aktuálních možností pracovního uplatnění, systémem odměňování a dalšími pracovními podmínkami.

Dne 12.4.2017 se zúčastnilo 9 žáků oboru truhlář a tesař exkurze-workshopu ve firmě Lira  a.s.. Český Krumlov. Za účasti vedení firmy si žáci prošli  rozhodujícími částmi výroby obrazových lišt a rámů tj. navštívili pilnici, briketárnu, sušárny řeziva, strojovnu, podkladovnu, lakovnu, dílny na strojní a ruční dokončení lišt a rámů a rámovací službu. Žáci si přímo v jednotlivých dílnách mohli vyzkoušet některé pracovní operace. S velkým zájmem byl sledován obrovský sortiment vyráběných profilů a aplikace různých ornamentů a barev v souladu s požadavky zákazníků.   
Exkurze se uskutečnila v rámci projektu Cesta k práci

Truhlář školy 16/17

Tradičně v dubnu si žáci oboru truhlář vyzkoušejí svůj první samostatný výrobek. Letos byl vybrán stojánek na deštníky. Žáci vyšších ročníků připravili materiál a žáci 1. ročníku se dali do dvoudenní práce. Ručním obráběním s použitím základních jednoduchých ručních strojků se pustili do výroby dle výkresu.  Každému šla výroba jinak od ruky, výsledkem byly výrobky, které porota vyhodnotila a s přihlédnutím ke stanoveným kritériím z průběhu výroby vybrala nejlepší výrobky:
1. místo – Štěpán Bigas
2. místo – Patrik Mikula
3. místo – Karel Mráz

Fotografie ve fotogalerii

Výměnný pobyt v Bavorsku

V pátek 24. 3. 2017 skupina žáků a žákyň SOŠZ a SOU v Českém Krumlově odjela na výměnné praxe, podporované Koordinačním centrem čes. – něm. výměny mládeže Tandem a organizované partnerskou školou v Neustadtu an der Waldnaab. Celý text čtěte zde a fotografie ve fotogalerii.

Psychologická olympiáda 14. března 2017

14. března 2017 se na Střední zdravotnické škole v Českých Budějovicích konalo regionální kolo PSYCHOLOGICKÉ OLYMPIÁDY. Zúčastnilo se jí 10 soutěžících – studentů z pěti jihočeských zdravotnických škol. Naši školu reprezentovaly žákyně Soňa Křížová a Monika Hubená z třídy ZS 2. Tyto žákyně nejdříve prošly třídním a školním kolem. Přestože naše děvčata v Českých Budějovicích neobsadila vítězná místa, vedla si znamenitě a patří jim velký obdiv a dík za výbornou reprezentaci naší školy. Práce Soni Křížové a Moniky Hubené byly vybrány do školního kola psychologické soutěže, které proběhlo 28. února 2017. Zde se Soňa Křížová umístila na 1. místě, Monika Hubená obsadila 2. příčku a na 3. místě skončila Jana Dvořáková také z ZS 2. Blahopřejeme!

Psychologická olympiáda je celostátní soutěž a probíhá každý rok, účastní se jí žáci 2., 3., a případně 4. ročníků oborů zdravotnický asistent a sociální činnost. Každý rok žáci vypracovávají práci na dané téma, v letošním roce bylo mottem soutěžní práce: „KDYŽ ČLOVĚK POZNÁ ČLOVĚKA“. Na školách probíhají třídní a školní kola, do regionálního kola postupují vítězové a žáci, kteří obsadí druhé místo. Vítězové regionálních kol se pak zúčastní kola celostátního, které tento rok proběhne ve Vsetíně. Podle celostátní komise není forma práce striktně určená, může být zpracována jako esej, divadlo, projektové zpracování, výzkum apod. Pro celkové hodnocení je důležitý osobní vklad a kreativní přístup soutěžících. Fotografie ve fotogalerii.

Školení pro žáky - zateplovací systémy

Tým odborníků z firmy JUB Milevsko provedl 7. dubna 2017 v dílnách SPV školení pro žáky III. ročníku oboru zedník. Odborné školení bylo zaměřené na zateplovací systémy, používání nátěrových a fasádních hmot, na provádění nových technik a technologií. V teoretické části žáci zhlédli instruktážní video a v druhé nosné části prováděli na cvičných panelech praktickou aplikací fasádních barev a dalších nátěrových hmot. Školení úspěšně absolvovali všichni žáci a obdrželi certifikát

Kurz obsluhy motorových pil pro žáky stavebních oborů

9 žáků oboru tesař, truhlář, klempíř a zedník se zúčastnilo dvoudenního kurzu motorových pil a křovinořezů. Školení bylo zaměřeno na seznámení se s používanými typy motorových pil, složením, údržbou a obsluhou. V praktické části žáci prováděli sborku, rozborku, napínání a ostření řetězu, vyzkoušeli si různé druhy řezů, manipulaci a kácení stromů. Kurz proběhl 15. a 17. 3. 2017.

Celodenní školení žáků - zedníků

Školení lešenářů a při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Proběhlo ve spolupráci se vzdělávacím střediskem Informa České Budějovice. Školení se zúčastnilo  9  žáků  III. ročníků oborů zedník, klempíř, tesař. Žákům bylo po absolvování vydáno osvědčení. Školení proběhlo 29.2.2016 

Celodenní školení žáků - tesařů

Žáci III. ročníku oboru tesař se zúčastnili celodenního školení zaměřeného na montáž vazníků spojenou s BOZP. Školení se uskutečnilo v prostorách firmy NEMA v Jílovicích u Českých Budějovic. Žáci se též seznámili s výrobním programem firmy, která se zaměřuje na výrobu ekologických nízkoenergetických dřevostaveb, krovů a vazníků. 
Akce proběhla ve spolupráci s firmou Kampach s.r.o. Český Krumlov dne 16.2.2017

Barmanský kuzr - 2017

Podívejte se na video z akce zde: barmansky_kurz_2017

Lyžařský výcvik

Lyžařský výcvikový kurz  ZA1 a SO1, šk.rok 2016/17
Ve dnech 22. 1. – 27. 1. 2017 vyrazilo 14 žáků z oboru ZA1 a SO1 a 2 učitelé plni očekávání na lyžařský výcvikový kurz do nedalekého Skiareálu Lipno. Ubytovaní jsme byli přímo pod sjezdovkou v Chatě Lanovka. 
V neděli po příjezdu jsme se všichni ubytovali, seznámili s provozním řádem chaty, denním režimem a samozřejmě s okolím, dále jsme společně probrali zásady chování na horách a na sjezdových tratích.
Od pondělí již probíhal lyžařský výcvik vždy v dopoledním a odpoledním bloku s přestávkou na oběd a na načerpání nových sil. Výuka probíhala ve dvou skupinách, kdy nám s výukou druhého družstva vypomáhal lyžařský instruktor Skischool Lipno Jarda Kindl. Přijali jsme Jardu do našich řad a všichni si ho oblíbili. 
Večery jsme obvykle trávili společně a rozebírali předešlý den, seznámili jsme se s teoretickými poznatky lyžařského sportu a shlédli  videozáznamy z našeho výcviku.
V úterý večer nás navíc čekala mrazivá procházku na vrchol Kramolín, kde sídlí Horská služba. Absolvovali jsme přednášku o historii Horské služby, náplni práce a nakonec nám bylo umožněno vyzkoušet si práci Horské služby „v akci“. Přednáška byla příjemným zpestřením úterního večera, stejně jako sjezd z osvětlené jezerní sjezdovky „na čemkoliv“ (kromě lyží) 
Středeční odpoledne bylo ve znamení odpočinku od lyžování a věnovali jsme ho i jiným sportovním aktivitám. Pěšky lesem přes kopec jsme se vydali do 6 km vzdáleného Frymburku a navštívili aquapark. Všichni si zaplavali, vyřádili se ve vodě, zahřáli v sauně a unavené nás odvezl skibus zpět na Lipno. 
Čtvrtek patřil přípravám a tréninkům na vrchol lyžařského výcvikového kurzu – odpolední závod v obřím slalomu. Všichni dokázali zabojovat a předvést to nejlepší co se na kurzu naučili. I když začátky byly pro někoho poměrně těžké, všichni na závěr kurzu zvládli bravurně jak základní lyžařské dovednosti, tak závody v obřím slalomu. Ale vyhrát mohl jen jeden a vítězem mezi hochy byl Martin Melena z SO1 a všechny dívky porazila Simča Škopková ze ZA1. Večer si mohli všichni vítězové vyzkoušet jaké je to stát na stupních vítězů. Všem GRATULUJEME za výborné výsledky! 
Poslední páteční den byl věnován zdokonalování získaných lyžařských dovedností, společně jsme si zařádili na kopci a snažili se do sytosti užít si poslední slunečný den na lyžích. 
Počasí nám velmi přálo, po většinu týdne bylo slunečno a podmínky pro lyžařskou průpravu byly ideální. Zasněžené prosluněné poloprázdné sjezdovky pro nás byly připraveny celý týden. 
Všichni absolvovali veškerý výcvik i aktivity, z kurzu jsme se vrátili bez úrazů a se silnými zážitky.
S lyžařským pozdravem „Lyž si řiď“.
Mgr. Monika Kolářová
 

15. prosince 2016 - Den řemesel

Sedmý ročník Dne řemesel proběhl tradičně v prostorách Střediska praktického vyučování Pod Kamenem v Českém Krumlově.  Letošní ročník byl jiný v tom, že pozvání na ukázky činností žáků přijalo mnohem více deváťáků, než v letech předešlých. Všem návštěvníkům –žákům a učitelům děkujeme, že pomohli vytvořit příjemnou atmosféru a věříme, že si setkání se svými bývalými spolužáky ze základních škol užili a že viděli, co vše se za těch pár měsíců navštěvování střední školy dá naučit. Velký dík patří také našim partnerům a sponzorům, kteří se podíleli na zajištění průběhu dne: autoškole BENASI, dále Jihočeské hospodářské komoře, oblastní kanceláři Český Krumlov a Místní akční skupině Blanský les – Netolicko, o.p.s. Kladně bylo přijato i vyslání autobusu pro žáky z okolíLipna a Kaplice, pro které je cesta do Krumlova hromadnou dopravou časově náročná.

Všichni jsme si něco vyrobili, něco vyzkoušeli, získali informce o studiu jednotlivých  oborů, o škole, ochutnali něco z občerstvení, ale především jsme společně strávili pěkné dopoledne. Všem žákům školy se den velmi povedl.
celý článek zde, Českokrumlovsko - článek zde, video reportáž - zde, fotografie - ve fotogalerii

 

20.12.2016 Exkurze v Nemocnici České Budějovice a.s.

Dne 20.12.2016 se žákyně 3. ročníku ZA zúčastnily exkurze v českobudějovické nemocnici. Podívaly se na Anesteziologicko- resuscitační oddělení, kde měly možnost nasát atmosféru intenzivní péče o pacienta v kritickém stavu, nahlédnout do zdravotnické dokumentace a od staniční sestry získaly informace o chodu oddělení a o podmínkách práce pro zdravotníky. Další částí exkurze bylo seznámení se s chodem Traumacentra. Žákyně se dozvěděly vše o provozu oddělení a podmínkách přijetí pacienta. Velmi přínosná byla i část u hyperbarické komory. Zde si ujasnily indikace a kontraindikace léčby v komoře, nejčastější diagnózy léčené touto metodou, ale také možné komplikace při léčbě. Za přínosné považujeme i výklad a ukázku speciálního antidekubitního lůžka Clinitron pro ochrnuté pacienty. Zaměstnancům českobudějovické nemocnice moc děkujeme za ochotu, vstřícnost a vyčerpávající informace.

5. prosince 2016 Mikuláš v Nemocnici Č. Krumlov a.s.

Jako každý rok, tak i letos přišel Mikuláš rozdat trochu radosti a vykouzlit úsměv na tváři našim pacientům do českokrumlovské nemocnice. Mikulášská skupina se nenechala odradit a trvala na svém, když si od pacientů žádala krátkou básničku, písničku nebo vtip. Téměř všichni raději zazpívali nebo zarecitovali, neboť čertů bylo všude dost. Za ochotu při zpříjemňování pobytu v nemocnici děkujeme žákyním ze ZA3, jmenovitě Simoně Litvanové, Petře Outratové, Barboře Havelkové, Lucii Kaiserové, Johance Hajerové a Lucii Vačkářové. Fotografie ve fotogalerii.

Truhlář roku - Vzdělání a řemeslo - České Budějovice

Návštěva Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova matky Vojtěchy

Velmi zajímavou a přínosnou pro studium našich žáků byla exkurze Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích. Dne 23. listopadu 2016 se jí zúčastnili žáci tříd ZS 4, PS 1 a PS 2. Seznámili se s vnitřními i venkovními prostory obou objektů - prohlédli si pokoje klientů, kapli, zimní zahradu, společenskou místnost, …. V hospici je těžce nemocným klientům poskytována hospicová a tzv. odlehčovací péče a v domově Matky Vojtěchy je pečováno o klienty s demencí. Zdejší personál se s žáky podělil o své zkušenosti s péčí o klienty. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavého o zvláštnostech péče, charakteru a organizaci práce v těchto zařízeních

31. října 2016 - Exkurze v provozovně Etoile

Etoile  s.r.o.  Domoradice 300  Český  Krumlov

V pondělí se žáci  truhláři a tesaři 3. ročníku zúčastnili exkurze v truhlárně s výrobním programem atypické  stavebně truhlářské výroby. V této truhlárně se provádí i restaurátorské práce. Cílem bylo žákům představit praktickou část rekonstrukce barokního sekretáře a to jak opravu z pohledu truhlářského, tak povrchových úprav – šelakem. Výklad a ukázku nám prováděla diplomovaná restaurátorka. Celá exkurse byla zajímavá a ukázala náročnost této práce.
 

Úspěch českokrumlovské zdravotnické školy v Jihočeské sestřičce 2016

V sobotu 1. října se konal 2. ročník odborné soutěže Jihočeská sestřička. Tentokrát se soutěžilo v Nemocnici Český Krumlov a.s.. Zaměstnanci nemocnice si pro soutěžící připravili nejrůznější modelové situace, například převaz rány, odběr krve, příprava sterilního stolku k chirurgickému výkonu, aplikace injekce, úprava lůžka na čas, slalom s lůžkem, resuscitace apod. Ve dvanácti disciplínách si úroveň svých odborných vědomostí, dovedností a fyzickou zdatnost změřilo 15 družstev.  Tyto čtyřčlenné týmy tvořili studentky a studenti jihočeských středních zdravotnických škol, vyšších odborných škol a Jihočeské univerzity.  Za střední školy zvítězilo družstvo z Jindřichova Hradce. Z velkého úspěchu se rovněž raduje českokrumlovská zdravotnická škola. V Jihočeské sestřičce ji  reprezentovalo 8 studentek, za červený tým Karolína Indrová, Jana Borovková, Dominika Kavková, Nikola Kališová a v modrém týmu Adéla Pavlisová, Martina Kneislová, Nicol Irlingová a Vendula Doksanská. Oba týmy si vedly výborně, modrý tým vybojoval 2. místo a červený skončil na 5. příčce. Slavnostní vyhlášení výsledků se konalo na galavečeru v Zámecké jízdárně.

Soutěž Jihočeská sestřička, kterou organizují Jihočeské nemocnice, a. s., ve spolupráci s Jihočeským krajem a Nemocnicí Český Krumlov, a. s., navazuje na úspěšnou akci Medik roku, pouze s tím rozdílem, že je zaměřena na budoucí zdravotnické asistenty a zdravotní sestry.

26. - 29. září 2016 - Tentokrát partnerská škola v Českém Krumlově

V září 2016 proběhla oboustranná  výměna studentů Střední zdravotnické školy v Českém Krumlově a Střední zdravotnické školy z partnerského města Slovinský Hradec. Ve dnech 15. - 17. září odjela skupina českých studentek a studentů do Slovinského Hradce, kde jsme byli velice srdečně přijati.     Na partnerské setkání škol ve Slovinském Hradci navázala návštěva slovinských studentů a pedagogů v Českém Krumlově. Za Slovinska jsme si odváželi úžasné zážitky, z našich a slovinských studentů se stali přátelé, proto jsme našim hostům chtěli připravit program neméně zajímavý, nabízející nezapomenutelné zážitky. Termín od 26. do 28. 9. jsme asi zvolili správně, neboť po celou dobu panovalo nádherné letní počasí, které dotvářelo skvělou atmosféru společných aktivit. Celý článek zde.

Fotografie ve fotogalerii.

17. - 19. září 2016 - Návštěva partnerské školy ve Slovinském Hradci

Ve dnech 15. – 17. 9. 2016 navštívila skupinka žáků a pedagogů ze Střední odborné školy zdravotnické a Středního odborného učiliště v Českém Krumlově, spřátelenou Střední školu ve Slovinském Hradci. Slovinská škola je svým charakterem podobná naší škole, jsou zde obory zdravotnické, maturitní i nematuritní, obor kuchař, a navíc gymnázium. Celý text zde.

Fotografie ve fotogalerii.

 

 

Třísov - SČ4

8. září 2016 - Kurzy první pomoci 

Pro žáky

6. září - 8. září 2016  - Adaptační pobyt třídy ZA1

Budoucí zdravotní asistenti trávili spolu se svými učitelkami příjemné slunné dny v Křemži ve dnech 6. – 8. září.
Děvčata a chlapci se při společných aktivitách nejen seznamovali, ale i bavili. Ve školních lavicích  budou společně trávit čtyři roky, a proto je velmi důležité, aby si vytvořili příjemnou třídní atmosféru. Asi nejvíce je  zaujaly hry, při kterých museli velmi úzce spolupracovat. Výstup na horu Kleť prověřil jejich fyzickou i psychickou odolnost.
Při všech těchto činnostech se ukázalo, že třída  bude umět překonávat i nesnáze, které může někdy studentský život  přinést. (EMa)

Fotografie ve fotogalerii.

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov