Mezinárodní soutěž v první pomoci- Jihlava

Ve dnech 17. až 18. 6. 2015 se zúčastnilo čtyřčlenné družstvo z naší školy mezinárodní soutěže v první pomoci, které probíhalo na táboře Mladé Bříště u Jihlavy. Bojovat odjeli žákyně a žák ze třídy ZA2 ve složení Martina Kneislová, Vendula Doksanská, Adéla Pavlisová a Stanislav Jančiga na postu velitele. Úkolem bylo diagnostikovat zranění nebo změnu stavu a poskytnout adekvátní první pomoc. Své znalosti a dovednosti si naši bojovníci ověřili v situacích jako je pád ze skály, opilost, srážka automobilu s cyklistou a chodci nebo při úrazu elektrickým proudem. Během krátké chvíle se museli zorientovat i ve velmi nepřehledné situaci v přeplněné hospodě, kde pro ně bylo připravené bezvědomí, nůž v břiše, tepenné krvácení, krvácení z nosu, úraz hlavy a několik lehčích zranění, včetně německy hovořících hostů. Celou situaci dokreslilo i volání záchranné služby, kdy si velitel vyzkoušel reálný hovor s dispečinkem. Na jiném stanovišti si museli poradit s infarktem myokardu a rozvíjejícím se šokovým stavem po bodnutí hmyzem u alergičky nebo popáleninami a amputací prstů ruky. Soutěže se zúčastnilo celkem 35 týmů z celé České republiky, z Rakouska, Německa a Slovenska. Český Krumlov vybojoval úžasné 6. místo, čímž zaujal nejlepší pozici ze zdravotnických škol Jihočeského kraje. Smyslem celé soutěže bylo vyzkoušet si, zda jsou naši budoucí zdravotníci schopni dobře zareagovat v náročných situacích, které může zažít kdokoliv. Našim bojovníkům děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Fotografie ve fotogalerii.

Exkurze na záchranné službě v Českých Budějovicících

Dne 15.5.2015 se žákyně ZA1 vypravily do Českých Budějovic, kde se seznámily s provozem Záchranné služby, prohlédly si vybavení sanitního vozu a viděly práci na dispečinku, kde si přímo pohovořily se zaměstnanci. Zkusily si přiložit vakuovou dlahu na spolužačku nebo se připojit na defibrilátor, který snímá srdeční akci, saturaci kyslíku a krevní tlak. Se záchranářkou si zopakovaly základní zásady a pravidla při poskytování první pomoci. Dozvěděly se také, jaké potřebují vzdělání, budou-li chtít pracovat na záchranné službě. Exkurzi žákyně hodnotily kladně a považují jí za přínosnou pro své budoucí povolání.

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení

Maturitní zkoušky školního roku 2014/15 byly zakončeny předáváním maturitních vysvědčení dne 5.6.2015 v Maškarním sále. Maturitní vysvědčení žákům z SČ4 a ZA4 předávala paní ředitelka Mgr. Martina Kokořová, zástupce ředitelky Mgr. Miroslav Grabec a třídní učitelky Mgr. Eva Matoušová a Mgr. Monika Kurucová. Slavnostní atmosféru doplnilo hudební vystoupení našich současných i bývalých žáků pod vedením Mgr. Evy Kubákové. Sólové skladby pro housle a klavír přednesla Petra Kubáková, na klavír doprovázel pan Sergej Perepljatnik . Pro absolventy, jejich rodiče a blízké i pedagogy, kteří se přišli se svými žáky rozloučit, byl tento večer nezapomenutelným zážitkem. Všem absolventům přejeme hodně štěstí na další cestě životem a mnoho úspěchů! Fotografie ve fotogalerii.

Hemodialýza nemocnice Český Krumlov

Dne 17. 3. 2015 se žákyně třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnily exkurze v Hemodialyzačním středisku nemocnice Český Krumlov. Po středisku nás provázela staniční sestra Mgr. Mária Vyhlídalová. V úvodu si žákyně zopakovaly anatomii, fyziologii ledvin, selhávání ledvin a jejich příčiny. Dozvěděli se o principu peritoneální dialýzy, hemodialýzy a hemoperfuze. Poté je staniční sestra vzala na prohlídku střediska. Žákyně tak mohly vidět pacienty, u kterých právě probíhala hemodialýza a seznámit se s přístrojem. Na závěr ještě staniční sestra zodpověděla dotazy žákyň, kterých nebylo málo. Tato exkurze se nám moc líbila. Staniční sestra ji měla moc pěkně připravenou.

MONIKA LITVANOVÁ zvítězila v soutěži o KRÁLOVNU MATURITNÍHO PLESU!!

Monika Litvanová – žákyně třídy ZA4 se zúčastnila soutěže o královnu maturitního plesu, kterou vyhlásil Českokrumlovský deník. Čtenáři deníku poslali nejvíce hlasů právě naší žákyni a Monika tak získala pro svoji třídu fotografování ve Fotoateliéru Seidel a pobyt ve vodním centru Wellness Hotelu Frymburk. Fotografie ve fotogalerii.

Maturitní ples zdravotnických asistentů

Pátek 13. je dnem, ke kterému se váže mnoho pověr a lidových rčení. Pro třídu ZA4  ze SOŠZ a SOU Český Krumlov se pátek 13. února stal dnem jejich maturitního plesu. Maturitní plesy patří k tradicím středoškolského studia. Studentky a studenti se obléknou do společenských šatů a spolu se svými učiteli a rodiči prožijí slavnostní večer. Tématem plesu se stal Svátek zamilovaných, který letos připadl na sobotu 14. února a právě půlnoční překvapení - „scénický tanec“ v provedení všech 24 maturantů téma završilo. Budoucí maturanti se připravují na nelehké poslání zdravotnických pracovníků. Vzácnými hosty byli představitelé některých oddělení z Nemocnice Český Krumlov, kde budoucí maturanti vykonávají svou odbornou praxi. Zámeckou jízdárnu, kde se ples konal, naplňovaly celý večer příjemné tóny hrajícího a zpívajícího hudebního seskupení. Maturanti se svými učiteli zavzpomínali na veselé i méně veselé příhody, které jejich studium provázely. Bohatá tombola byla velmi milým bonusem celého večera. Rodiče i učitelé popřáli všem maturantům, aby stejně jako jejich maturitní ples byla pro ně úspěšná i praktická, státní a profilová maturitní zkouška. S mnohými účastníky plesu se jistě setkáme ve zdravotnických zařízeních při výkonu jejich povolání, na které se svědomitě připravovali 4 roky. V nadcházejících měsících květnu a červnu svá středoškolská léta maturitní zkouškou zakončí. Všem maturantům přejeme hodně úspěchů ve studijním i osobním životě. Fotografie ve fotogalerii.

Školní kolo soutěže v první pomoci

Letošní školní kolo soutěže v první pomoci proběhlo v pátek 13.3.2015. U soutěžících ze třídy ZA2 se hodnotilo, jak dokázali ošetřit jednotlivá zranění na dvou stanovištích. První imitovalo dílnu, kde museli zvládnout úraz elektrickým proudem, propíchnutí prstu hřebíkem a poradit si museli i se zmateným a vystresovaným kamarádem zraněných. Druhá situace přinesla soutěžícím rvačku ve třídě, při které došlo k pořezání tepny na ruce, otřesu mozku a dušení. První místo vybojoval tým s velitelkou Martinou Kneislovou, ve složení Nikol Irlingová, Vendula Doksanská a Stanislav Jančiga. Skvělý herecký výkon figurantek dokreslil tíživou atmosféru při zranění. Děkujeme tedy Barboře Dvořákové, Kateřině Dvořákové, Lucii Vačkářové, Lucii Kaiserové, Vendule Kováčové a Petře Outratové ze ZA1. Fotografie ve fotogalerii.

Školní kolo psychologické soutěže

V tomto školním roce již tradičně proběhla psychologická soutěž vyhlašovaná celostátní předmětovou komisí psychologie. Tentokrát na téma „Jak si navzájem lépe porozumíme“ Školní kolo se konalo ve středu 11. února 2015. Nejlepší vybrané práce z třídních kol prezentovalo 9 studentek ze studijních oborů ZA 2 a ZA 3. Práce musí splňovat kritéria určená celostátní předmětovou komisí psychologie, jsou psané ve Wordu v rozsahu 5 – 10 stran. Práci žákyně osobně prezentovaly v power-pointu před komisí složenou z učitelek odborných předmětů (Mgr. Keřková J, Mgr. Malíková E, Mgr. Zabilková H, Mgr. Janásová V.) Při prezentaci se hodnotí celkový dojem, rétorické schopnosti, úprava zevnějšku, kultura vystupování, zpracování prezentace, vlastní vklad, kreativní přístup a přínos práce. Autorky 2 vítězných prací školního kola reprezentovaly SOŠZ a SOU Český Krumlov účastí v regionálním kole soutěže, které proběhlo ve SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích 26. února 2015. (Účastnilo se 10 žákyň z 5 jihočeských škol).

Výsledky školního kola soutěže – umístění žákyň: 1.místo: PAŘÍLKOVÁ Tereza (ZA2), 2.místo: HRICÁKOVÁ Pamela (ZA3), 3.místo: INDROVÁ Karolína (ZA2), 4. - 6.: BOROVKOVÁ Jana (ZA2), KAVKOVÁ Dominika (ZA2), VACLÍKOVÁ Klára (ZA3)

Všechny studentky ve školním kole prezentovaly kvalitní, zajímavé a kreativně pojaté práce s vlastní úvahou a příběhem nebo s malým průzkumem veřejného mínění.

Výsledky krajského kola soutěže: Tereza PAŘÍLKOVÁ (ZA2) – získala pěkné 4. místo, Pamela HRICÁKOVÁ (ZA2), obě soutěžící důstojně reprezentovaly naši školu velmi pěknou prezentací své práce! Blahopřejeme! 

Exkurze na ošetřovací jednotce

Během února se žákyně ZA1 zúčastnily exkurze na chirurgické ošetřovací jednotce v nemocnici v Českém Krumlově. Cílem bylo seznámení se s typem jednotky, jejím stavebním uspořádáním a vybavením. Mimo jiné viděly provoz na oddělení a mohly nahlédnout do pokojů nemocných, kde probíhal převaz rány u nemocného a natáčení EKG. Díky exkurzi si žákyně mohou udělat představu o svém budoucím povolání.

Exurze v hospici Sv. Jana N. Neumanna a domově matky Vojtěchy

28.11.2014 žáci oboru Pečovatel a žáci třetího i čtvrtého ročníku oboru Zdravotnický asistent zavítali do Prachatic. Navštívili jednak hospic sv. Jana N. Neumanna, kde je klientům poskytována hospicová a tzv. odlehčovací péče a také domov matky Vojtěchy pro lidi s různými typy demence. Žáci se od zdejšího personálu dozvěděli mnoho zajímavého o péči v těšchto zařízeních, měli možnost prohlédnout si venkovní i vnitřní prostory obou navštívených objektů. Exkurze byla pro žáky velmi zajímavá a poučná.

Exurze na Oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici Český Krumlov

Dne 25. 11. 2014 se žákyně třetího ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnily exkurze na Oddělení klinické biochemie a hematologie v nemocnici v Českém Krumlově. Exkurzí nás provázela vrchní laborantka paní Dagmar Marunová. Žáci byli seznámeni s organizační strukturou oddělení, náplní práce laborantů, přístroji, které zpracovávají vzorky biologického materiálu a byli poučeni o zásadách správného odběru krve. Laboratoř OKHB Nemocnice Č. Krumlov provádí základní i specializovaná biochemická a imunologická vyšetření, základní vyšetření hematologická a její součástí je i transfúzní služba. Je pracovištěm s nepřetržitým provozem. Zpracovává biologický materiál z lůžkové části nemocnice a od ambulantních praktických lékařů. Exkurze byla pro žákyně přínosná. Pomohla jim utřídit si znalosti týkajícící laboratorní diagnostiky a uvědomit si důležitost preanalytické fáze odběru vzorku biologického materiálu.

Mikulášská nadílka v nemocnici

Jako již tradičně 5.12.2014 vtrhli do Nemocnice Český Krumlov Mikuláš s čerty a anděly. Žáci oborů ZA3 a Pečovatel se převlékli do masek, aby potěšili malé i velké pacienty. V nemocnici se hodně zpívalo, recitovalo a vyprávěly vtipy. Za básničku, písničku, nebo vtip Mikuláš s anděly rozdávali perníčky, sladkosti, ovoce a na dětském oddělení i plyšáky. Všem, kteří se na přípravě perníčků, dárečků ve škole podíleli, velice děkujeme. Za skvělou reprezentaci děkujeme: Mikulášům - Lucce Vranovské, Pamele Hricákové, andělům - Kateřině Jiříčkové, Kamile Janáčkové, Tereze Cihlářové, Veronice Vodrážkové a čertům – Ivetě Mikešové, Dominice Malovcové, Ivaně Čížkové, Kristýně Čalkovské, Sáře Gučíkové, Janě Interholzové. Fotografie ve fotogalerii.

Zdobení vánočního stromku

K navození pravé vánoční atmosféry v začínajícím adventním čase přispěli letos žákyně a žáci 1. a 4. ročníku oboru ZA. Prvačky si ozdobily na naší škole svůj první stromek. Holky a kluci ze čtvrťáku zdobili svůj poslední strom během středoškolského studia.  Stříbrno-modrý nádech vánoc nám krásně rozsvítil halu školy, proto všem pomáhajícím moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.

Den otevřených dveří

Otevřený den letos připadl na 25.11.2014. Uchazeči o studijní obory měli možnost se blíže seznámit s obsahem studia, získali informace o provozu školy i Nemocnice Č. Krumlov, kde budou vykonávat praxi a také o možnostech navazujícího studia. V odborné učebně si mohli zájemci vyzkoušet odebrat krev z umělé paže, změřit krevní tlak nebo resuscitovat na modelu. S těmito výkony je trpělivě a poutavě seznámili žákyně a žák ze 4. ročníku oboru Zdravotnický asistent, jmenovitě Nikola Novodvorská, Pavlína Slováčková a Nikolas Hricák. Za jejich pomoc moc děkujeme. 

Exurze na plicním oddělení Nemocnice České Budějovice

Dne 29.9.2014 se žákyně ZA 3 zúčastnily exkurze na plicním oddělení Nemocnice České Budějovice. Navštívily ambulanci spirometrie. Žákyně se v průběhu exkurze seznámily s náplní práce zdravotní sestry v odborné ambulanci, s vybavením ambulance a měly možnost být účastny vyšetření několika pacientů. Některé žákyně si vyšetření vyzkoušely na vlastní kůži.

Návštěva Městské knihovny v Českém Krumlově

Žákyně ZA1 se během října seznámily s provozem Městské knihovny v Českém Krumlově. Naučily se, jakým způsobem mohou vyhledávat knihy a jak je možné si vybranou knihu rezervovat v ON-LINE katalogu. Dozvěděly se o možnosti zřídit si čtenářské konto. Po připojení na toto konto mohou sledovat, jaké knihy mají aktuálně půjčené, které již vrátily a které mají zamluveny. Za příjemný pobyt v knihovně děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.

Výstava Bodies revealed v Brně

Žákyně a žáci oboru Zdravotnický asistent se 8. října vydali na zajímavou výstavu až do Brna. Na úžasných celotělových exponátech si mohli prohlédnout jednotlivé systémy lidského těla. K vidění byla kostra, svalstvo, dýchací soustava, trávicí soustava, nervová soustava nebo cévní systém. Velmi přínosné pro svůj obor vidí samotné žákyně a žáci i to, že si zde mohli jasně porovnat změny na orgánech při některých onemocněních. To jistě nejvíce ocení při maturitní zkoušce a také v nemocnici při ošetřování nemocných s tímto onemocněním. Zvláštní byl i pocit, když si uvědomovali, že se dívají na skutečná lidská těla. 

Adaptační pobyt ZA1 v Křemži

Budoucí zdravotní asistenti trávili spolu se svými učiteli příjemné slunné dny v Křemži. Děvčata se při společných aktivitách nejen seznamovala, ale i bavila. Spolužačkami budou čtyři roky, a tak je velmi důležité, aby si vytvořila příjemnou třídní atmosféru. Asi nejvíce žákyně zaujaly sportovní hry, při kterých musely velmi úzce spolupracovat. Právě při těchto činnostech se ukázalo, že třída plná samých děvčat bude umět překonávat i strasti, které někdy studentský život může přinést. Přejeme jim úspěšný start do středoškolských dnů. MH Fotografie ve fotogalerii.

Srdíčkový den

Na naší škole se již stalo tradicí, že se žáci zapojují do spousty charitativních sbírek a získávají  tak finanční prostředky, které v mnohých oblastech velmi chybí. Dne 23. 9. 2014 se 11 žáků 2. ročníku oboru Zdravotnický asistent zúčastnilo celostátní sbírky Srdíčkový den, o.s. Život dětem.Žáci nabízeli k prodeji magnetky, reflexní přívěsky se čtyřlístkem a přívěsky se srdíčkem. Výtěžek z prodeje je určen na pomoc vážně nemocným dětem, které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to na zakoupení různých rehabilitačních a zdravotních pomůcek – invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, rehabilitačních pobytů apod. k usnadnění jejich nezbytné celodenní péče, kterou jejich stav vyžaduje. Děkujeme všem žákům, že se do akce zapojili. Zvláštní poděkování patří žákyni Janě Borovkové, které se podařilo prodat nejvíce předmětů.

Exkurze ZA4 na transfuzním oddělení Nemocnice České Budějovice

11. září 2014 žáci třídy ZA4 navštívili Stanici dárců transfuzního oddělení českobudějovické nemocnice. V teoretické části exkurze se žáci dozvěděli  nejdůležitější informace o dobrovolném dárcovství (jaké jsou podmínky a kontraindikace dárcovství, jaká je denní frekvence odběrů, jaké zde vyrábějí přípravky atd.). Dále měli žáci možnost projít si celý proces, který musí absolvovat každý dárce před každým odběrem, viděli samotný odběr a následnou práci s odebraným materiálem. Exkurze byla velmi poučná a zajímavá. Některé žákyně této třídy zde nebyly poprvé, naopak dochází na toto pracoviště pravidelně -  patří totiž mezi dobrovolné dárce C.

Transfuzní oddělení této nemocnice zajišťuje odběry pro dárce krve z okresů Č. Budějovice, Č. Krumlov, Prachatice v budově stanice dárců, která je umístěna ve Schneiderově ulici. Transfuzní oddělení zásobuje základními přípravky nemocnice v Č. Budějovicích, Č. Krumlově, Prachaticích, Strakonicích a speciálními přípravky i další nemocnice v kraji. Fotografie ve fotogalerii.

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov