Celostátní soutěž v první pomoci s mezinárodní účastí v Jihlavě

Letošní rok se do Jihlavy rozjelo družstvo ve složení Tereza Cihlářová, Veronika Vodrážková, Alice Volfová a Sára Gučíková. Soutěž probíhala ve dnech od 18. do 19. června 2014 v okolí tábora Mladé Bříště. Na stanovištích musely naše bojovnice zvládnout hromadné neštěstí při havárii autobusu, srážku dodávky se čtyřkolkou, ztrátu prstů ruky, úraz elektrickým proudem. Ošetřovaly i německy hovořící táborníky s popáleninou, tepenným krvácením a bezvědomím, kde si musely poradit i s jazykovou bariérou. Správně diagnostikovaly a včasný zásah provedly u starších žen s cukrovkou, které byly na procházce v lese. Poslední zkouškou jejich znalostí byl zásah u překotného porodu, kde si musely poradit i s vystresovaným otcem a tchýní. I přesto, že nám bodování přineslo 23. místo z 34, byl výkon našich budoucích zdravotnic obdivuhodný. Tereza Cihlářová si jako velitelka svým výkonem vybojovala úžasné dělené 12. – 14. místo. Našim žákyním moc děkujeme. Fotografie ve fotogalerii.

Sportovně turistický týden

V termínu od 9. do 13. 6. 2014 absolvovaly žákyně oboru ZA2 sportovně turistický týden, který byl pojat jako hra. Každý den musely žákyně pěšky zvládnout naplánovanou trasu a v týmu získat co nejvyšší počet bodů za účast i test, který korespondoval každý den s jiným vyučovacím předmětem. V pondělí je po výstupu na Kleť čekal test ze somatologie. V úterý si po krásné procházce z Českého Krumlova do Červeného Dvora zopakovaly vědomosti z fyziky a poté absolvovaly exkurzi v místní léčebně závislostí. Středa byla ve znamení ošetřovatelství, které na ně čekalo na zřícenině Dívčího kamene a test z klinické propedeutiky  naše turistky zvládly na Křížovém vrchu v Českém Krumlově. Páteční den pak naše budoucí zdravotnice poskytovaly první pomoc u rybníka na Horní Bráně. Vítězná družstva byla odměněna termohrnečky, tričky nebo pravítky s logem školy a sladkostmi. Zvláštní odměna připadla i všem, kteří nevynechali ani jedinou aktivitu. Fotografie ve fotogalerii.

Předávání maturitních vysvědčení

Slavnostní zakončení studia s předáním maturitních vysvědčení se uskutečnilo 27.5.2014 v Maškarním sále hradu a zámku Český Krumlov. O úžasnou atmosféru se postaral Smyčcový orchestr Český Krumlov, zazpívala sólistka Radka Karageorgieva a na klavír zahrála Marcela Křížová. Zazpívat přišli také spolužačky a spolužáci z SČ3 a ZA2 pod vedením Mgr. Evy Kubákové. Během večera zazněla i slova chvály z úst paní ředitelky Mgr. Martiny Kokořové a slova díků z úst našich absolventů. Těm všichni učitelé přejí hodně pracovních i osobních úspěchů a hlavně pocit štěstí, ať už je životní osud nasměruje kamkoliv.

Hlídky mladých zdravotníků

V pondělí 26.5.2014 proběhlo v naší škole a v městském parku okresní kolo soutěže v první pomoci. Akci organizoval ČČK Český Krumlov ve spolupráci s našimi žákyněmi a žáky. Ti měli za úkol navodit na stanovištích situaci při zranění a pomohli i organizačně. Soutěžícími byli žáčci základních škol prvních i druhých stupňů. Někteří z nich se s podobnými případy setkali poprvé. I přesto nezůstali stát a pomohli raněným podle svých možností. Za příjemný den děkujeme a těšíme se na další ročník soutěže. Fotografie ve fotogalerii.

Maturita 2014

Letošní maturitní zkouška začala pro naše žákyně a žáky oboru Zdravotnický asistent již 22.- 25.4. praktickou částí v Nemocnici Český Krumlov. Své dovednosti a vědomosti předvedli přímo u lůžek pacientů na interním a chirurgickém oddělení. Nad didaktickými a písemnými testy z českého a cizího jazyka, zabojovali v období mezi 5. – 7. květnem. Ústní částí maturitní zkoušky, která proběhla od 19. do 21. 5., definitivně zakončili studium. Našim úspěšným absolventkám i absolventům přejeme hodně štěstí při dalším studiu nebo v zaměstnání. Těm, kteří zvládli maturitu pouze částečně, držíme palce v podzimním kole zkoušek. Fotografie ve fotogalerii.

Poslední zvonění našich maturantů ZA4

V úterý 29. 4. 2014 se pro naše maturanty ve škole rozeznělo poslední zvonění. Žáci se postarali o příjemný rozruch ve škole i v ulicích Českého Krumlova a tím se rozloučili se svým středoškolským životem. Své mladší spolužáky ze třetího ročníku pak pasovali do role jejich nástupců. Správně zodpovězená otázka osvobodila každého třeťáka od vypití nedobrého nápoje. Předáním rakve jako symbolu ukončení studia tak začalo pro naše maturanty období svědomité přípravy na maturitní zkoušky. Fotografie ve fotogalerii.

Přednáška o psychosociální intervenční službě 

Během dubna byla našim budoucím Zdravotnickým asistentům a jejich učitelům představena služba SPIS. Jde o službu orientovanou na podporu zdravotníků, kteří prožívají profesně náročné zátěžové situace. Služby nám představil pan Hes ze Záchranné služby Tábor. Patří mezi ně např. pomoc při obnově duševní rovnováhy po prožití nadlimitní profesní situace, preventivní opatření před vznikem syndromu vyhoření, závislost na psychotropních látkách nebo posttraumatická stresová porucha.  Se situací, jako je úmrtí nebo zranění člena týmu, ohrožení vlastního života nebo zdraví, neúspěšná záchrana kolegy, nezdařený pokus o záchranu pacienta nebo kontakt s pozůstalými se při výkonu své profese setká každý zdravotník. Pomoc zdravotníkům poskytují kliničtí psychologové a psychiatři s vlastními zkušenostmi se zvládáním těchto situací. Za nové informace děkujeme.

Přednáška o revmatoidní artritidě 

Dne 26. 3. 2014 nás ve škole navštívila paní Lukášová, aby se s námi podělila s vlastními zkušenostmi s revmatoidní artritidou. Jde o zánětlivé, autoimunní onemocnění kloubů, které vede nemocné k postupnému poklesu kvality života. Náročná léčba, chronické bolesti a ztráta manuální zručnosti mají negativní dopad i na psychiku nemocného. Přednáška nám jistě rozšířila odborný rozhled a spousta z nás si uvědomila, jak těžké je žít s nemocí. Za poutavé vyprávění paní Lukášové moc děkujeme a přejeme hodně sil.  

 

Školní kolo soutěže v první pomoci

Každoroční soutěž v první pomoci na naší škole letos připadla na 7. února 2014. Čtyřčlenné týmy 2. ročníku ZA poskytovaly první pomoc na dvou stanovištích. Podmínkou bylo zvládnutí úrazů jako je podvrtnutý kotník, krvácení do břicha, tepenné krvácení, úraz elektrickým proudem, otřes mozku a odřeniny. Hodnocení se odvíjelo od správné diagnostiky úrazů, včasného a správného poskytnutí pomoci, volání záchranné služby a kontroly stavu raněných. Zvládnutí celé situace velmi ztížil vynikající výkon figurantů ze 3. ročníku ZA. Takřka reálnou tíseň a zmatek do situací, jako byla srážka dvou bruslařů s chodcem nebo úraz na stavbě vnesli Eliška Lomová, Nikolas Hricák, Kateřina Kocurková, Michaela Černínová, Tereza Sulzerová a Kristýna Balounová. Nejlepší tři týmy odcházely ze soutěže s diplomem a drobnou odměnou. Vítězové Tereza Cihlářová, Jana Interholzová, Kateřina Jiříčková a Veronika Vodrážková získaly 104 body, z celkového možného počtu 162 body. Teď už jen držme palce vybraným žákyním, aby v červnové celostátní soutěži v Jihlavě opět ukázaly, že se nebojí pomoci druhým. Více ve fotogalerii...

     

Exkurze na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice aŠkolní kolo psychologické soutěže

Naše žákyně a žáci se v tomto roce opět zúčastní psychologické soutěže v rámci celostátní předmětové komise psychologie. Pro tento rok bylo vyhlášeno zajímavé soutěžní téma: "Hrdinství není přežitek". Soutěže se zúčastnili žáci a žákyně druhých a třetích ročníků, oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost. Soutěž proběhla nejprve formou třídních kol. Dne 4.2.2014 proběhlo školní kolo soutěže, kde žákyně prezentovaly své práce před odbornou komisí vyučujících sociálních věd, psychologie a českého jazyka. Ve školním kole se na 1. místě umístnila žákyně Eliška Ježková, o 2. místo se podělily Kateřina Jiříčková a Tereza Cihlářová, na krásném 3. místě skončila Veronika Vodrážková. Všechny studentky prezentovaly kvalitní, zajímavé a kreativně pojaté práce s vlastní úvahou a příběhem. Žákyně ukázaly, že mladí lidé dokáží reálně vnímat a vidět skutečné hodnoty hrdinství, hrdinských činů a "obyčejných" hrdinů současné doby. Dvě autorky vítězných prací školního kola soutěže postupují do krajského kola. Vítězům gratulujeme a vybraným autorkám přejeme hodně úspěchů při prezentaci práce v krajském kole. Více ve fotogalerii...

  

Exkurze na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a.s

V rámExkurze na onkologickém oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.

V rámci výuky se dne 27.1.2014 žákyně a žáci třídy ZA4 zúčastnili exkurze na Onkologickém oddělení nemonice České Budějovice a.s. Seznámili se s přístroji, které se používají při radioterapii, viděli pomocná zařízení při ozařování, navštívili oddělení brachyradioterapie a byli seznámeni s různými typy onkologické léčby. Vše doprovodil úžasným a vyčerpávajícím výkladem vedoucí laborant Mgr. Francl, kterému všichni moc děkujeme. Exkurze byla velmi přínosná, neboť si žáci mohli doplnit a porovnat teoretickou výuku s praktickými poznatky.

Volejbalový turnaj na naší škole

V předvánočním čase se na naší škole uskutečnil volejbalový turnaj mezi jenotlivými třídami. Vítěznou partu zastupovali žákyně a žáci z třídy ZA4 ve složení Michaela Drahokoupilová, Anna Krutská, Darina Nováková, Jana Reifová, Dita Dvořáčková a Jakub Krejčí. Odměnou jim byl čokoládový pohár a souboj s týmem pedagogů. S jiskrou v oku rádi oznamujeme, že tradiční výhra týmu učitelů byla opět potvrzena :-).

Prosincová exkurze třídy ZA3
Poslední odbornou exkurzí v roce 2013 byla návštěva urologického oddělení v Nemocnici České Budějovice a.s. Toto pracoviště poskytuje komplexní urologickou péči pro klienty bývalých okresů Český Krumlov, Prachatice a České Budějovice. Žáci měli možnost si prohlédnout ambulantní část oddělení, jeho vybavení včetně speciálních přístrojů a pomůcek. Nejzajímavější bylo seznámení s pracovištěm litotrypse, na kterém pacienti podstupují tzv. drcení močových kamenů. Prostřednictvím této exkurze jsme si doplnili a prohloubili teoretické poznatky získané v předmětu ošetřovatelství. Exkurze byla velmi zajímavá a přínosná.

Mikulášská nadílka a vánoční kulturní vystoupení v Českokrumlovské nemocnici
Již tradičně zavítal 5. prosince 2013 do nemocnice v Českém Krumlově Svatý Mikuláš se svým andělsko- čertovským doprovodem, aby potěšil nemocné děti i dospělé pacienty. Mikulášskou družinu tvořili žák a žákyně ZA3 Nikolas Hricák, andělé Hana Faflová a Alexandra Ferencová, čertice Eliška Lomová, Kristýna Balounová a Magdaléna Buranská. Mikulášská nadílka byla příjemným překvapením a zpestřením nemocničního pobytu nejen dětských pacientů na dětském oddělení, ale i dospělých klientů nemocnice na gynekologicko-porodnickém oddělení, na chirurgických a interních odděleních následné péče a na některých JIP. Vánoční kulturní vystoupení pro klienty nemocnice a klienty Domu s pečovatelskou službou 18.12.2013 zajistil školní pěvecký sbor pod vedením vyučující Mgr. Evy Kubákové.

Návštěva zaměstnanců Hospice na naší škole
6. prosince 2013 naší školu navštívili zaměstnanci Hospice sv. Jana N. Neumanna z Prachatic, aby žákům ze ZA2 a ZA3 přiblížili své umění doprovázet. Připravili si pro nás poutavou přednášku o své záslužné a obětavé práci. Přiblížili nám, jak prožívají poslední dny v Hospici samotní klienti, jaké mají možnosti oni i jejich rodiny. Hlavním cílem všech pracovníků je smířený nemocný, který prožije konec svého života co nejlépe a důstojně. Za jejich úžasnou práci i přednášku moc děkujeme.

Maturitní ples ZA4
Krásné chvíle prožili žákyně a žáci v pátek 22.11.2013 na svém maturitním plese v Kaplici. Maturanti pro své rodinné příslušníky, přátele a učitele zorganizovali úžasný večer. Kluci jako elegáni a děvčata jako krásné dámy, dali všem zúčastněným jasně najevo, že jsou dobrou partou a umí se výborně bavit. Důkazem bylo i originální maturitní video, které vykouzlilo úsměv na tváři snad každému hostu plesu. Teď už jen doufejme, že s šerpou na hrudi, se teď naši maturanti pustí do poctivé a svědomité přípravy ke zkoušce z dospělosti. Palce drží všichni učitelé.

  

Exkurze v Traumacentru a na ARO v Nemocnici České Budějovice a.s.
Během listopadu navštívili žáci třídy ZA3 v rámci předmětu Ošetřování nemocných pracoviště hyperbarické komory, které je součástí Traumacentra a Anesteziologicko- resuscitační oddělení v českobudějovické nemocnici. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná. S hyperbarickou komorou se žáci seznámili úplně poprvé a rozhodně neskrývali údiv nad touto léčebnou metodou. Na ARO byli příjemně překvapeni profesionalitou zdravotnického personálu a perfektní ošetřovatelskou péčí o těžce nemocné klienty. K přínosům samozřejmě patří i rozšíření představ žáků o svém budoucím povolání. Zaměstnancům českobudějovického traumacentra a ARO moc děkujeme.

Exkurze v Hospici v Prachaticích
Přínosnou exkurzi pro studium i pro další budoucí praxi, žákům ZA4 a SČ3 zajistil personál Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích dne 11. 11. 2013. Žáci měli možnost si prohlédnout příjemně vybavené interiéry, včetně pokojů pro nemocné, kaple, zimní zahrady, společenské místnosti, ale i místa posledního rozloučení se zemřelými. Žáci shlédli i dokument o hospicové péči a o vlastní zkušenosti s péčí se podělila vrchní sestra Hospice. Součástí komplexu je krásná zahrada s drobným ptactvem a také nově vybudovaný Domov Matky Vojtěchy, ve kterém probíhá péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Zaměstnancům Hospice moc děkujeme.

 

Návštěva knihovny
Dne 14. října se již tradičně žáci prvních ročníků zúčastnili prohlídky Městské knihovny v Českém Krumlově. Pracovnice knihovny seznámila žáky s činností městské knihovny, se systémem uspořádání knižních titulů a s počítačovým systémem, který je dnes již nedílnou součástí všech sítí knihoven. Součástí programu byla i registrace nových uživatelů knihovny z řad našich žáků.

Neviditelná výstava v Praze
Neskutečné, super, nezapomenutelný zážitek.......to byla slova vyřčená žáky ze ZA1, ZA2 a SČ1 těsně po absolvování výstavy, kde je nutné zapomenout na jeden z našich smyslů a to zrak. Takovou zkušenost získali žáci 18. října 2013 v Praze na Neviditelné výstavě. Žáci byli provázeni v naprosté tmě v prostorech imitujících byt, rušnou ulici, les, chatu nebo galerii. V kavárně si objednali, zaplatili a vypili oblíbený nápoj. Celá výstava probíhala v doprovodu velmi vtipných a příjemných nevidomých průvodců, kteří nám určitě pomohli DÍVAT se na svět z trochu jiného úhlu než doposud. Děkujeme.

  

Exkurze v Kauflandu
7. října 2013 byli žáci třetích ročníků oborů Zdravotnický asistent a Sociální péče pozváni na exkurzi do obchodního domu Kaufland v


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov