Soutěž v první pomoci s mezinárodní účastí v Jihlavě
Soutěž proběhla ve dnech 19. - 20. 6. 2013 na táboře Mladé Bříště u Jihlavy. Na startu se potkalo celkem 30 týmů z České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Za naší školu bojovalo družstvo ve složení Martin Maurer (velitel), Alexandra Ferencová, Nikola Novodvorská a Nikolas Hricák ze třídy ZA2. Každé družstvo absolvovalo svižnou chůzí vyznačenou trasu a na jednotlivých stanovištích zasahovalo u zraněných, kterých bylo většinou více než zachránců. Situaci vždy museli zhodnotit, roztřídit raněné a poskytnout první pomoc. Výborné maskování a přesvědčivé herecké výkony figurantů dokreslily celkovou atmosféru na stanovištích. Za úžasný výkon, dobrou komunikaci, souhru a nasazení náš tým vybojoval krásné 13. místo, společně s Českými Budějovicemi a Jihlavou. Zvlášť se hodnotila i práce velitele a výkon našeho Martina nám přinesl neskutečné 9.místo. Martinovi, Alexandře, Nikole a Nikolasovi děkuji jménem všech učitelů a spolužáků za výbornou reprezentaci naší školy. Mgr. Janásová Věra


                    

ZŠ Kaplice – sportovní den
19.6.2013 vybraní žáci se účastnili sportovního dne ZŠ Kaplice. Prezentovali se s ukázkami PP a žáci ZŠ si prakticky zkoušeli ošetřit některé druhy poranění.

Kouzelný Krumlov
30.4.2013 žáci oboru zdravotnický asistent se prezentovali na krumlovském veletrhu. Měřili krevní tlak, BMI a informovali o zdravém životním stylu.

Miss sestřička
17. 4. 2013 se na SOŠZ a VOŠZ v Českých Budějovicích konalo oblastní kolo soutěže Miss sestřička. Soutěže se zúčastnilo osm žákyň a žáků třetího ročníku oboru zdravotnický asistent ze čtyř zdravotnických škol jihočeského kraje. Úkolem soutěžících bylo prokázat odborné vědomosti, praktickou znalost ošetřovatelských výkonů a komunikační dovednosti. naši školu reprezentovaly žákyně Michaela Drahokoupilová a Monika Housková (ZA3), jejichž nominace vzešla ze školního kola. Obě podaly vynikající výkony. První místo vyhrála a Miss sestřičkou se stala Monika Housková. Monice i Michaele patří velký dík za odvahu a reprezentaci školy.

Školení žáků ZŠ Křemže v první pomoci
Dne 4. 4. 2013 vybraní žáci ZA3 (Radim Zíka, Jana Reifová, Jitka Hnízdilová, Kristýna Krejčí, Nikola Svobodová, Michaela Němcová a Karolína Ferencziová) školili žáky 1. stupně ZŠ Křemže v základech poskytování první pomoci. Děti z první až páté třídy si pod vedením našich studentů prakticky vyzkoušely resuscitaci, obvazovou techniku, stavění krvácení a další postupy při první pomoci.

    
   

 

Soutěž v první pomoci - školní kolo
15.2.2013, soutěže se účastnili žáci oboru ZA2. V průběhu soutěže museli vyřešit dvě modelové situace a ošetřit čtyři zraněné.

Psychologická soutěž  - krajské kolo 28.2.2013
Soutěž se konala na SZŠ a VOŠZ České Budějovice. Zúčastnilo se 5 regionálních zdravotnických škol. Naše žákyně vybojovaly 2. a 5. místo

Psychologická soutěž – školní kolo 14.2.2013
Téma soutěže bylo: Hodnoty a životní styl. Školního kola soutěže se účastnilo 5 žáků. Téma mohlo být pojato jako výzkum, vlastní úvaha, esej, divadlo. Žáci umístění na 1.a 2. místě postoupili do krajského kola.

Mikuláš v nemocnici.
5.12. 2012 žáci ročníku ZA3 připravili mikulášskou nadílku pro pacienty Nemocnice Český Krumlov.

Vánoční zpívání
V průběhu měsíce prosinec si žáci naší školy připravili vánoční program pro pacienty Nemocnice Český Krumlov a klienty DD Kaplice, Horní Planá. Při programu se zpívaly koledy, vyráběly vánoční ozdoby a povídalo. Žáci naší školy vyrobili a ozdobili perníčky a dárečky, které pak rozdávali. Vánoční zpívání bylo v rámci projektu Aktive Citizen, do kterého je naše škola zapojena.

 Adaptační pobyt třídy ZA1
5.9. – 7.9.2012, pobytu se účastnily žákyně ZA1. Cílem pobytu bylo seznamování žáků a vytváření třídního kolektivu.


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov