2. - 20. 6. 2014 Souvislá praxe SČ3

Historická exkurze Praha 27. 5. 2014

Den matek pro klub seniorů Větřní 13. 5. 2014

Projekt Active citizens - Velikonoce

Soutěžíme s Českokrumlovským deníkem  úvaha o Evropské unii

Exkurze Mauthausen a Linec 4. 4.

Divadelní představení 27. 3.

Projekt Active citizens - část Mladý masopust 6. 3. 2014

Školní kolo psychologické soutěže

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 15. ledna 2014

Konverzační soutěž v německém jazyce 23. ledna 2014

Hudební vánoční program pro seniory

Na poslední adventní týden připravují naši žáci hudební vánoční vystoupení pro seniory a pacienty nemocnice, který se v minulých letech setkal s velkým ohlasem. Navštíví oddělení nemocnice, domov pro seniory Wagnerka a pracoviště Domova důchodců Kaplice v Českém Krumlově.

Sbírka pro středisko rané péče České Budějovice

Středisko rané péče SPRP České Budějovice vyhlásilo veřejnou sbírku na podporu poskytování sociálních služeb rané péče rodinám s dětmi se zrakovým a kombinovaným postižením ve věku od 0-7 let na území Jihočeského kraje a Kraje Vysočina.

Díky vaší pomoci bude i nadále možné:
* jezdit k rodinám domů na celém území Jihočeského kraje a části Kraje Vysočina

* učit děti využít zbývající zrak či poznávat svět ostatními smysly
* přivážet rodičům užitečné informace, nápady a podněty k rozvíjení dovedností dítětě, ke společné hře a zážitkům
* půjčovat speciální hračky, pomůcky, literaturu atd.
Pokladničky najdete v kabinetu 206 u Mgr. Jánové či u studentů prvního a třetího ročníku oboru sociální činnost – pokud přispějete drobnou finanční částkou, čeká Vás sladká odměna – perníček, který pro vás upekli lidé známí i neznámí s chutí pomáhat.
Pomoci můžete i zasláním textové zprávy ve tvaru: DMS DOMOVJEDOMA na číslo 87777. Snažme se, aby i nadále mohli pracovníci říkat:
Dobrá zpráva rodinám: pokud se rozhodnou vychovávat dítě doma, nezůstanou bez pomoci!

Vystoupení pro občany obce Větřní
Ve čtvrtek odpoledne vyrazí talentovaní studenti do nedalekého Větřní, kde jsme byli požádáni vedením obce o vystoupení především pro seniory. Třída SČ3 si pod vedením Evy Kubákové připravila pásmo vánočních písní a koled.

První část projektu Active Citizens - adventní odpoledne
Zveme všechny na adventní odpoledne ve čtvrtek 12. 12. 2013, kdy od 14 do 18 hodin si budete moci vybrat z nabídky horkých nápojů ve školní kavárně (zatímco Vaše děti svěříte našim studentům), prohlédnout si vánoční tabuli či se poučit, jak je možné skládat ubrousky na slavnostní tabuli. Můžete se nechat inspirovat ukázkami balení dárků, případně si nechat drobný dárek zabalit od našich žáků. Pro zájemce je připravena v tělocvičně lekce aerobiku (začátky ve 14,30, 15,30 a 16,30 hodin). Srdečně zveme rodiny i jednotlivce v předvánočním čase do naší školy.

Návštěva Vídně
V pátek 6.12.2013 si žáci všech oborů spolu s Mgr. Jánovou a Mgr. Kubákovou prošli hlavní město Rakouska, nádherně vyzdobené ulice, zahrady Schönbrunu a užívali si předvánoční atmosféru na proslulém Radničním adventním trhu.

Mikulášská družina
Mikuláš v doprovodu andělů i čertů rozdával perníčky i radost v Domově důchodců - pracovišti Český Krumlov, v DS Wagnerka i v nemocnici. Došlo i na knihu hříchů a dobrých skutků, recitaci básniček a zívání písniček, které byly odměněny drobnými dárečky. Za spolupráci při přípravě perníčků děkujeme žákům oborů kuchař číšník a za jejich výzdobu i všem, kteří tuto krásu pomohli připravit. Mikulášskou obchůzku zařídili studenti SČ 3 (Mikuláš Lukáš Dunka, čertice Majda Janyová, čert Fanda Voráč a andílci Míša Pelánová se Sabinou Tvrzníkovou) a ZA 3.

Chlupáči ve škole - Workshop canisterapie
Ve čtvrtek navštívili naši školu dva zvláštní terapeuté - milí chlupáčci – zlatý retrívr a boxerka, kteří spolu se svými páníčky předvedli názorně studentkám a studentům 3. ročníku oboru sociální činnost, jak mohou pomáhat různým skupinám lidí se zdravotním postižením i to, jak má vypadat správný „psí“ výcvik. Návštěva přijela z třeboňského výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík.

Exkurze středisko rané péče České Budějovice
V rámci dlouhodobé spolupráce se střediskem rané péče České Budějovice nám byl umožněn 3. 12. 2013 zážitkový seminář, kde si studenti mohli vyzkoušet zvukové hračky, seznámit se s prostředky stimulace zrakových schopností a občerstvit se ve speciální kavárně.

Rozsvěcení vánočního stromu ve Větřní
Na první adventní neděli se pod vedením Mgr. Kubákové připravovala hudebně nadaná část třídy SČ3, která zazpívala občanům blízké obce Větřní při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu. Zahájila tak sérii tradičních vánočních akcí připravovaných  pro občany českokrumlovského regionu, které jsou velmi žádané. 

Seminář Hrozba neonacismu SČ3
Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. pozvalo ve čtvrtek 28. listopadu 2013 studenty 3. ročníku oboru sociální činnost na vzdělávací program organizace Člověk v tísni "Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu". Program vedli lektoři organizace Člověk v tísni. Aktivizační formou byli studenti seznámeni s extremistickou a ultrapravicovou scénou v ČR, symbolikou, subkulturou, historií a propagandou. V diskuzi se studenti měli  možnost zamyslet nad cíli neonacistů a nad možnými důsledky realizace těchto cílů pro jejich život a společnost.

Kyberšikana -   beseda SČ1
Jedno z nebezpečí současné doby je tzv. kyberšikana (též kybernetická šikana, počítačová šikana či cyberbullying), která využívá elektronické prostředky, jako jsou mobilní telefony, e-maily, pagery, internet, blogy a podobně. Řada jejích projevů může spadat do oblasti kriminálních činů. Její nejobvyklejší projevy představuje zasílání obtěžujících, urážejících či útočných mailů a SMS, vytváření stránek a blogů dehonestujících ostatní, popřípadě může kyberšikana sloužit k posilování klasických forem šikany, nejčastěji prostřednictvím nahrání scény na mobilní telefon a jejího následného rozeslání známým dotyčného, popřípadě prostřednictvím vystavení na internetu. Proto dnes přišli pracovníci policie, aby žáky seznámili s formami i prevencí kyberšikany.

Exkurze v Hospici v Prachaticích
Přínosnou exkurzi pro studium i pro další budoucí praxi, žákům ZA4 a SČ3 zajistil personál Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích dne 11. 11. 2013. Žáci měli možnost si prohlédnout příjemně vybavené interiéry, včetně pokojů pro nemocné, kaple, zimní zahrady, společenské místnosti, ale i místa posledního rozloučení se zemřelými. Žáci shlédli i dokument o hospicové péči a o vlastní zkušenosti s péčí se podělila vrchní sestra Hospice. Součástí komplexu je krásná zahrada s drobným ptactvem a také nově vybudovaný Domov Matky Vojtěchy, ve kterém probíhá péče o nemocné s Alzheimerovou chorobou. Zaměstnancům Hospice moc děkujeme.

 

Beseda s pracovníky policie
Ve čtvrtek 7. listopadu navštívili třídy SČ1 a ZA1 pracovníci policie České republiky, kteří s nimi besedovali o různých typech rizikového chování, jejich možných negativních důsledcích i způsobech předcházení. Dotkli se i otázek trestní zodpovědnosti dospělých i mladistvých.

Sbírka Bílá pastelka
15. října proběhl již 14. ročník veřejné sbírky Bílá pastelka, kterou pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Letošní sbírka přinesla i za pomoci studentů a studentek prvního ročníku sociální činnost skvělých 1 826 653 korun! Děkujeme všem, kteří si zakoupili symbolickou pastelku či přispěli jen tak a spolupodíleli se na této částce! Ta nyní bude rozdělena mezi dlouhodobé projekty pro nevidomé a slabozraké.

      210x134

Návštěva knihovny
Dne 14. října se již tradičně žáci prvních ročníků zúčastnili prohlídky Městské knihovny v Českém Krumlově. Pracovnice knihovny seznámila žáky s činností městské knihovny, se systémem uspořádání knižních titulů a s počítačovým systémem, který je dnes již nedílnou součástí všech sítí knihoven. Součástí programu byla i registrace nových uživatelů knihovny z řad našich žáků.

  

Neviditelná výstava v Praze
Neskutečné, super, nezapomenutelný zážitek.......to byla slova vyřčená žáky ze ZA1, ZA2 a SČ1 těsně po absolvování výstavy, kde je nutné zapomenout na jeden z našich smyslů a to zrak. Takovou zkušenost získali žáci 18. října 2013 v Praze na Neviditelné výstavě. Žáci byli provázeni v naprosté tmě v prostorech imitujících byt, rušnou ulici, les, chatu nebo galerii. V kavárně si objednali, zaplatili a vypili oblíbený nápoj. Celá výstava probíhala v doprovodu velmi vtipných a příjemných nevidomých průvodců, kteří nám určitě pomohli DÍVAT se na svět z trochu jiného úhlu než doposud. Děkujeme.

Exkurze v Kauflandu
7. října 2013 byli žáci třetích ročníků oborů Zdravotnický asistent a Sociální péče pozváni na exkurzi do obchodního domu Kaufland v Českém Krumlově. Úvod exkurze patřil povídání o historii i současnosti společnosti Kaufland. Žáci byli obeznámeni se strukturou společnosti a její logistikou, zajímali se o možnost brigády v obdodním domě apod.Po přednášce následovala přestávka s občerstvením pro všechny zúčastněné od společnosti Kaufland a na závěr se žáci podívali do samotné prodejny a skladů provozovny.

Přednáška o financování zdravotnictví
V úterý 24. září navštívili žáky prvních a třetích ročníků oboru sociální činnost odborníci, kteří je seznámili se současnou situací ve zdravotnictví - přiblížili strukturu nákladů, uvedli názorné příklady cen různých výkonů. Každý si jistě uvědomil, jak finančně náročné je zajistit zdraví občanům - doufejme, že se o to více budeme věnovat prevenci a udržení dobrého zdraví.  

Zdravá snídaně s Kauflandem
Obchodní řetězec Kaufland si ke spolupráci vybral naši školu, 19. září přišli jeho pracovníci nabídnout zdravou snídani studentům prvního ročníku oboru sociální činnost - nebylo to ovšem jen tak, žáci ve skupinkách soutěžili o drobné ceny. Jejich úkolem bylo např. seřadit potraviny od nejméně zdravých až po nejzdravější, určit původ různých plodin, odhadnout hmotnost balení apod. Odměnou jim byla vyvážená čerstvá snídaně, která motivovala i ostatní - vůně čerstvého celozrnného  pečiva se linula po celé budově. 

Sbírka Světluška
Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Pomáhá dětem i dospělým stěžkým zdravotním postižením a svítí již od roku 2003. Do projektu se zapojilo více než 60 000 dobrovolníků, 25 z nich bylo letos ze třídy SČ3.

Den s handicapemb- den bez bariér
Letos proběhl jubilejní 10. ročník Dne s handicapem - dobrovolníci z naší školy zde působí v roli asistentů již od založení této akce a nejinak tomu bylo i letos. Za doprovodu našich žáků ve žlutých tričkách si mohli návštěvníci kromě tradičních objektů prohlédnout nově zrekonstruovanou synagogu a výstavu fotografií z historie regionu. Další novinkou byla účast česko-rakouské expedice ZP, kteří připlují po Vltavě do Krumlova. Podobně jako v minulých letech, se letos celá akce odehrávala v areálu českokrumlovského hradu a zámku, kde kromě speciálně upravené II. prohlídkové trasy zámku bylo možné nahlédnout do výjimečného prostoru Zámeckého lapidária, kde jsou uloženy veškeré originály soch z areálu zámku. Důlní vláček zájemce zavezl do tajemného podzemí grafitového dolu. Nechyběla ani prohlídka města s doprovodem profesionálního průvodce a během celého dne na I. nádvoří zámku probíhal trh chráněných dílen.

Den s handicapem, den bez bariér Český Krumlov 2011, prohlídka zámku Foto: Lubor Mrázek                     LOGO

Seznamovací pobyt žáků prvních ročníků oborů Zdravotnický asistent a Sociální činnost
Seznamovací pobyt proběhl na začátku září 2013 v Křemži. Byl určen studentům prvních ročníků oboru sociální činnost a zdravotnický asistent - byla to dobrá příležitost navzájem se poznat se spolužáky i vyučujícími i v prostředí mimo školu, zkusit nové aktivity a spolupracovat ve skupině. Počasí nám krásně vyšelo, takže proběhl např. turnaj ve volejbale, pěší výlet na nedalekou zříceninu Dívčí kámen, večerní posezení u ohně...  A co na pobyt říkají sami žáci?  "Super...poznala jsem spoustu nových lidí", "Zajímavé bylo odpoledne s panem psychologem", "Nejlepší byl poslední večer, když se opékaly špekáčky", "Prostě mě to bavilo, byla legrace".


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov