Maturitní zkouška

 

Model maturitní zkoušky pro rok 2017

Maturitní zkouška ve školním roce 2015/2016 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – tedy Školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel 

Podrobnosti  o novém modelu maturitních zkoušek najdete na oficiálních stránkách MŠMT věnovaných státní maturitě. Stránky obsahují i katalogy požadavků ke každé zkoušce. 

V případě, že patříte mezi žáky s určitým zdravotním znevýhodněním, můžete si zažádat o tzv. přiznané uzpůsobení podmínek (PUP). Dle svého handicapu jsou žáci, na základě posudku školského poradenského zařízení zařazeni dle typu postižení/znevýhodnění do kategorií PUP. Na základě začlenění do kategorií jsou podmínky žákům uzpůsobeny. Pokud žádáte o přizpůsobení podmínek, je třeba s přihláškou k maturitní zkoušce odevzdat  i platný posudek žáka vystavený poradenským zařízením.

K maturitě v září se mohou dostavit ti žáci, kteří podají přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období řediteli své školy, a učiní tak nejpozději do 25. června 2017. Další podmínkou je samozřejmě úspěšné ukončení posledního ročníku střední školy. Na složení maturitní zkoušky má každý žák celkem 3 pokusy a zkoušku musí vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku střední školy. 

Termín pro písemné zkoušky společné části MZ v podzimním období byl Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vyhlášen od 4. do 8. září 2017 a zkoušky se budou konat na tzv. spádových školách, na které budou žáci přiděleni s ohledem na vzdálenost od vlastní kmenové školy. 


Jednotné zkušební schéma zveřejní Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy nejpozději do 15. srpna 2017. Toto schéma bude následně publikováno na oficiálních stránkách www.novamaturita.cz. O termínu a místě konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky budou přihlášení žáci rovněž informováni prostřednictvím pozvánky k písemným zkouškám, kterou obdrží v druhé polovině srpna od ředitele své školy v papírové či elektronické podobě, nebo si ji nechají zaslat přes výsledkový portál žáka.

Ústní zkoušky společné části se konají na kmenové škole v období 11. – 20. září v termínech stanovených ředitelem školy. Od 1. do 20. září mohou souběžně probíhat také zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Konkrétní termíny ústních zkoušek společné části a konkrétní termíny zkoušek profilové části stanoví ředitel školy nejpozději dva měsíce před jejich konáním. Žákovský seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury odevzdávají žáci řediteli školy nejpozději do 30. června 2017.

 

Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v roce 2017

1.  Obor vzdělávání  53-41- M/01 zdravotnický asistent

Povinné zkoušky:

Ošetřování nemocných  - praktická zkouška

Ošetřovatelství – ústní zkouška

Psychologie a komunikace - ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Somatologie a klinická propedeutika – ústní zkouška

Matematika +  písemný didaktický test, centrálně zadává a vyhodnocuje CERMAT

 

2 .Obor vzdělávání  75-41-M/01   Sociální činnost

Povinné zkoušky:

Přímá péče  o klienta – praktická zkouška

Řízení sociálních služeb – ústní zkouška

Povinně volitelné  zkoušky /povinná pouze 1 zkouška/:

Pedagogika – ústní zkouška

Psychologie a komunikace – ústní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Pečovatelství – ústní zkouška

Metodika zájmových činností – ústní zkouška

Matematika +  písemný didaktický test, centrálně zadává a vyhodnocuje CERMAT

 

 

 

Soubory připojené k této stránce

Maturitní kalendář podzim 2017 pdf 238 kB 8.6.2017
Maturitní okruhy AJ 16/17 pdf 134 kB 11.10.2016
Maturitní okruhy - NJ - 2016/2017 doc 26 kB 29.9.2016
Maturitní okruhy OSE pdf 223 kB 17.1.2017
Maturitní okruhy OSN docx 13 kB 9.10.2016
Maturitní okruhy PPK docx 13 kB 9.10.2016
Maturitní okruhy PSK odt 10 kB 9.10.2016
Matur_zprav pdf 2109 kB 11.11.2016
Pedagogika docx 16 kB 25.4.2017
Rozpis opakování z NJ (EKu) docx 12 kB 4.1.2017
Seznam maturitní četby 2016/2017 pdf 213 kB 30.9.2016
Sociální politika a Sociální služby doc 47 kB 25.4.2017
Status studenta docx 165 kB 26.5.2016
Termíny MZ podzim 2017 pdf 237 kB 30.8.2017

© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov