Přijímací zkoušky

Přijímací zkoušky konají pouze uchazeči o studijní obory s maturitou: 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, 75- 41-M/01 Sociální činnost.

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov