Přijímací řízení pro rok 2017/2018

 

Uchazeč musí podat přihlášku na sekretariát školy nejpozději  do 1. března 2017!

 

Součástí přihlášky jsou tyto doklady nebo ověřené kopie:

  • vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku

  • potvrzení zdravotní způsobilosti  ke vzdělávání dle vyhlášky č. 79/2013 Sb, § 16 odst. 1. Musí zde být uvedena formulace: "Uchazeč je způsobilý" nebo "Uchazeč je scopen studia" 

​Součástí přihlášky nemusí být vysvědčení nebo  jejich ověřené kopie, pokud je klasifikace z příslušných ročníků  ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

 


© 2017 SOŠZ a SOU Český Krumlov
Tavírna 342, 381 01 Český Krumlov | IČ60821221 | REDIZO 600019594 | +420 380711359 | kokorova@zdravkack.cz SOŠZ a SOU Český Krumlov